Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

NY BORGER I DANMARK

Hvis du vil vende hjem

Kontrakten kan også tage højde for, at du måske

ønsker at vende tilbage til dit hjemland på et tidspunkt,

når forholdene i øvrigt tillader det. Det kan for

eksempel indgå i kontrakten, at du får kompetencer

og kvalifi kationer, som også vil være nyttige, hvis du

siden søger arbejde i dit hjemland. Læs mere i kapitel

13, At vende tilbage til sit hjemland.

Få mere at vide

I din kommune kan du få mere at vide om integrationskontrakten

og erklæringen om integration og

aktivt medborgerskab. Du kan også læse mere på

www.nyidanmark.dk.

Introduktionsydelse

Erklæring om integration og aktivt

medborgerskab

Som led i integrationskontrakten skal du skrive under

på en erklæring om integration og aktivt medborgerskab.

Formålet med erklæringen er at oplyse dig om en

række værdier og regler i det danske samfund. På

den måde ved du, hvad samfundet forventer af dig

som ny medborger. Denne bog supplerer og uddyber

mange af de emner, der er nævnt i erklæringen.

Hvis du er omfattet af introduktionsprogrammet og

ikke finder et arbejde med det samme eller ikke har

en ægtefælle, der skal forsørge dig, har du ret til

en særlig økonomisk støtte. Den kaldes introduktionsydelse.

For at få introduktionsydelse har du pligt

til at deltage i introduktionsprogrammets aktiviteter

og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. At stå til

rådighed for arbejdsmarkedet vil sige, at du aktivt

skal søge arbejde og tage imod et arbejde, hvis du

får det tilbudt. Ellers kan kommunen nedsætte eller

stoppe din introduktionsydelse.

Har betydning for dit ophold i Danmark

Introduktionsprogrammet er et tilbud, men det er

vigtigt for dine muligheder for senere at få opholdstilladelse

uden tidsbegrænsning, at du overholder

kontrakten.

Højst tre år

Integrationsprogrammet, herunder danskuddannelsen,

er gratis, men kan højst vare i tre år.

38

Medborger_indmad_tryk.indd 38 24/06/07 23:56:50

More magazines by this user
Similar magazines