Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Leje eller eje

Lejebolig

Flere slags boliger

De fleste boliger i Danmark er lejligheder i etagebyggeri,

rækkehuse eller parcelhuse. Der findes leje-,

andels- og ejerboliger. De fl este lejeboliger findes

i ejendomme med flere etager. Mange er bygget i

store blokke, der ligger sammen i boligområder i

de større byer. Lejeboliger er ejet af et privat eller

almennyttigt boligselskab.

Ejerlejligheder og parcelhuse

Ejerlejligheder, rækkehuse og parcelhuse kan købes.

De fl este parcelhuse er enfamiliehuse, som ligger

alene på en grund (en parcel). I de større byer

er ejerboliger oftest meget dyre.

Se efter annoncer eller spørg dig for

Det kan i mange dele af landet være svært at finde

en bolig. Hvis du skal fi nde et sted at bo, kan du:

• Spørge kommunens boligkontor.

• Skrive dig på en venteliste til en lejlighed i et

boligselskab.

• Se efter annoncer i dagblade, distriktsblade eller

særlige boligaviser. Du kan også selv indrykke

en annonce om, at du søger bolig.

• Søge på internettet. Her kan du gratis indrykke

en annonce. Du kan gratis få adgang til internettet

på et bibliotek.

• Slå op under “Boliganvisning” på De gule sider*

i en telefonbog eller på www.degulesider.dk.

• Sætte et opslag op i de lokale supermarkeder.

• Spørge familie, venner og bekendte.

Almen eller privat

Lejeboliger ejes af enten et privat eller alment boligselskab.

Du kan blive skrevet på en venteliste til en

lejlighed. Det vil sige, at du kan leje lejligheden, når

du står øverst på ventelisten. Men ventetiden kan

være mange år. Spørg et boligselskab.

Kommunen kan henvise

Kommunen råder over et antal lejligheder i de almennyttige

boligselskaber. Måske kan du blive henvist

til en af dem. Spørg i kommunen.

Private har sjældent ventelister

De private boligselskaber har sjældent ventelister.

Her er det ejeren, der afgør, hvem der skal have en

ledig lejlighed.

Lejekontrakt

Ret og pligt

Både lejer og udlejer af en bolig har rettigheder

og pligter. De fremgår af lejeloven. Den indeholder

blandt andet regler for opsigelse af lejemålet. Som

lejer kan du som regel sige op med tre måneders

varsel. Og udlejeren kan ikke pludselig sætte dig på

gaden, hvis du overholder dine forpligtelser.

Lejeloven indeholder også regler om, hvor høj huslejen

må være, hvem der skal vedligeholde boligen,

og hvor mange der må bo i den.

AT FINDE ET STED AT BO

43

Medborger_indmad_tryk.indd 43 24/06/07 23:56:57

More magazines by this user
Similar magazines