Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Andelsbolig

AT FINDE ET STED AT BO

Som lejer kan du også søge kommunen om tilskud

til huslejen. Det kaldes boligsikring. Kommunen beregner

beløbet ud fra:

• Hvor mange I bor i lejligheden.

• Hvor stor den er.

• Hvor stor huslejen er.

• Hvor stor jeres samlede indkomst i

husstanden er.

Pensionister kan søge om en særlig boligydelse.

Klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om

lån eller tilskud, kan du klage. Der skal i brevet fra

kommunen være en klagevejledning, der oplyser,

hvor og hvornår du kan klage.

Du skal betale andel og husleje

En andelsbolig er et af flere huse eller en af flere

lejligheder, som ejes og drives af en andelsboligforening.

Andelsboligforeningen ejer ejendommen.

Når du køber en andel, får du en brugsret til en bolig

i foreningens ejendom. Ud over andelen skal du

betale husleje til andelsboligforeningen.

Regler og aktiviteter

Som andelshaver er du automatisk medlem af andelsboligforeningen.

Som medlem af en andelsboligforening

har du ret til at deltage i og stemme på

foreningens generalforsamling. På generalforsamlingen

beslutter medlemmerne, hvilke regler der

skal gælde i foreningen. Generalforsamlingen beslutter

også, hvornår og hvordan ejendommen skal

vedligeholdes og forbedres.

Rådgivning

Tal med en boligrådgiver

Nogle store almene boligselskaber har en boligrådgiver.

Her kan du få gode råd om boligen og hjælp til

for eksempel at forstå breve, som har med boligen

at gøre.

46

Medborger_indmad_tryk.indd 46 24/06/07 23:56:59

More magazines by this user
Similar magazines