Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

AT FINDE ET STED AT BO

Beboerhuse og

fællesrum

Til møder og fester

Nogle private og nogle andelsboliger og de fleste

almene boliger har beboerhuse eller fællesrum,

hvor beboerne kan mødes. Som beboer kan man

ofte leje beboerhuset, hvis man for eksempel skal

holde en fest.

Regler for boliger og

boligområder

Spørg, hvis du er i tvivl

De fleste udlejningsejendomme og andelsboliger

har en husorden. Den er enten fastsat af husejeren

eller besluttet af beboerne. En husorden kan indeholde

regler for trappevask, oprydning, husdyr, støj,

parkering af cykler og barnevogne.

Er du i tvivl om reglerne, så spørg viceværten eller

en nabo.

Konflikter kan løses

Konflikter kan opstå, hvor mennesker er. Hvis du

og en nabo kommer i konflikt, så prøv at tale om

det hurtigst muligt. Lykkes det ikke, så tal med viceværten

eller bestyrelsen, hvis der er en. Eller med

grundejerforeningen eller andelsboligforeningen, alt

efter hvilken boligform, du bor i.

Få hjælp

Hvis du bliver uenig med din udlejer om for eksempel

vedligeholdelse, bytte eller fremleje, så prøv at få

hjælp af vicevært eller bestyrelse til at løse konflikten.

Lykkes det ikke at finde en løsning, kan du klage.

Bor du i et alment boligbyggeri, kan du klage til et

særligt beboerklagenævn for lejere i almennyttige

boligselskaber. Spørg beboerforeningen eller kommunen.

Kommunerne har et huslejenævn*. Her kan du klage,

hvis du bor i et privat boligbyggeri, og konflikten

drejer sig om huslejen eller om husordenen. Spørg

din kommune.

50

Medborger_indmad_tryk.indd 50 24/06/07 23:57:01

More magazines by this user
Similar magazines