Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

FAMILIE

Ægteskab

Et par må gifte sig, når begge er fyldt 18 år. Unge under

18 år skal søge kommunen om særlig tilladelse.

Du må ikke være gift i forvejen, og det er ulovligt

at gifte sig med søskende eller nære slægtninge

som børn, forældre og bedsteforældre. Den enkelte

bestemmer selv, hvem han eller hun vil gifte

sig med. Ægteskab er frivilligt, og det er strafbart

at tvinge nogen til et ægteskab. Hvis du gifter dig

med en person, der bor i et andet land, og gerne

vil have ham eller hende her til Danmark, skal du

og din ægtefælle søge om opholdstilladelse til familiesammenføring.

Læs mere i kapitel 3, Indrejse

og ophold i Danmark.

Giftefoged eller præst

Et par kan blive gift borgerligt eller kirkeligt. En borgerlig

vielse foretages af en giftefoged eller en anden

embedsmand i kommunen. En kirkelig vielse

foretages af en præst i Folkekirken* eller i et andet

trossamfund, hvor præsten har lov til at vie par.

Hvis du har giftet dig i et andet land, gælder dit ægteskab

formentlig også i Danmark. Spørg hos folkeregisteret

i din kommune.

Pligt til at forsørge hinanden

Når man er gift, har man pligt til at sørge for hinanden

økonomisk. Og som udgangspunkt er alt, hvad

man ejer, fælleseje. Når et ægtepar får børn, får de

automatisk fælles forældremyndighed.

Registreret partnerskab

Homoseksuelle kan indgå et registreret partnerskab,

som er juridisk bindende på samme måde

som et ægteskab. Homoseksuelle har de samme

pligter og rettigheder som alle andre borgere. Der

er dog enkelte undtagelser. For eksempel har homoseksuelle

ikke ret til at adoptere.

Papirløst ægteskab

Når mennesker vælger at bo sammen uden at være

gift, kaldes det et papirløst ægteskab.

Et par, der lever sammen uden papir på hinanden,

har ikke de samme forpligtelser over for hinanden,

som hvis de var gift. Det har især betydning, hvis de

har børn, og hvis de går fra hinanden.

Forældremyndighed*

Hvis et par får børn uden at være gift, er det moderen,

der får forældremyndigheden. Men forældrene

kan få fælles forældremyndighed*, hvis de er enige

om det.

Uenighed kan kræve retssag

Hvis et papirløst par går fra hinanden, må de selv

finde ud af at dele, hvad de har. Ligesom de må afgøre,

hvor børnene skal bo. Kan de ikke blive enige,

må det afgøres ved en retssag. Hvis de ikke kan

blive enige om, hos hvem børnene skal bo, kan de

få hjælp af statsforvaltningen*.

56

Medborger_indmad_tryk.indd 56 24/06/07 23:57:07

More magazines by this user
Similar magazines