Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

At få barn

FAMILIE

Ingen må udsættes for vold

Hvad der foregår inden for hjemmets fi re vægge

tilhører privatlivet, som stat og kommune ikke blander

sig i. Men ingen, hverken børn eller voksne, må

udsættes for vold eller misbrug i familien. Det er

ulovligt at udøve vold mod andre, også egne børn

og ægtefælle. Hvis du bliver slået, truet eller tvunget

til sex, kan du søge hjælp. Enten hos kommunen

eller i krisecentre og rådgivningscentre. Vold og

tvang bør også meldes til politiet.

Få hjælp, inden det går galt

Hvis du har brug for hjælp og gode råd, kan du kontakte

kommunen eller et rådgivningscenter, hvor du

har ret til at være anonym.

Krisehjælp og krisecentre

Hvis det er gået galt, og du har behov for hjælp her

og nu, kan du fl ytte ind i et krisecenter. Her kan du

få husly, indtil du har fundet ud af, hvad der videre

skal ske. Her kan du også få social, psykisk og pædagogisk

støtte.

Undersøgelser hos læge og jordemoder

Gravide har ret til en række undersøgelser hos

læge og jordemoder. Den første foregår hos din

egen læge, når du er i 9. graviditetsuge. Du skal selv

bestille tid til undersøgelsen. Når du er i 10.-12. graviditetsuge

kan du få en undersøgelse, der kan vise,

om der er risiko for, at fosteret har mongolisme og

visse arvelige sygdomme. Din læge eller jordemoder

vil fortælle dig om undersøgelsen.

En journal følger dig og barnet

Lægen opretter en ”vandrejournal”, som du skal

have med til alle undersøgelser hos læge og jordemoder.

Heri noterer læge og jordemoder, hvordan

graviditeten udvikler sig. Formålet med undersøgelserne

er at holde øje med, hvordan både du og

barnet trives.

Der er krisecentre fl ere steder i landet, både for

mænd og kvinder. Det er muligt at tage sine børn

med på krisecenter. De fl este krisecentre er for

kvinder, der har brug for beskyttelse mod en voldelig

ægtemand eller en anden, der mishandler dem.

Se www.lokk.dk og www.social.dk.

58

Medborger_indmad_tryk.indd 58 24/06/07 23:57:08

More magazines by this user
Similar magazines