Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

FAMILIE

Sundhedsplejersken kommer på besøg

I har ret til gratis at få besøg af en sundhedsplejerske.

I kan få det første besøg omkring en uge, efter

at mor og barn er kommet hjem. Derefter aftaler I

besøgene fra gang til gang.

Følger barnets udvikling

Sundhedsplejerskens opgave er at vejlede og rådgive

jer, så I får den bedst mulige start med barnet.

Sundhedsplejersken undersøger barnet og følger

dets udvikling. Sundhedsplejersken lægger vægt

på, hvordan hele familien fungerer og kan give råd

om det, I er i tvivl om.

Undersøgelser hos egen læge

Jeres barn kan få en række gratis helbredsundersøgelser

hos familiens egen læge. Læs mere om

børneundersøgelser i kapitel 11.

Mødregrupper

Sundhedsplejersken kan samle kvinder, som har

født nogenlunde samtidigt, i mødregrupper. Mødrene

mødes hos hinanden eller i et lokale, som sundhedsplejersken

finder, for at snakke og udveksle

erfaringer. Spørg din sundhedsplejerske, om der er

en mødregruppe, du kan være med i.

60

Medborger_indmad_tryk.indd 60 24/06/07 23:57:09

More magazines by this user
Similar magazines