Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Hjælp til børn og familier med problemer

Det er forældrenes ansvar at give deres barn omsorg

og skabe trygge rammer for dets opvækst.

Samfundet blander sig ikke, medmindre der er mistanke

om, at barnet ikke trives.

FAMILIE

Hvis der er problemer, tager kommunen kontakt til

familien og forsøger at hjælpe den med at løse problemerne.

Familien eller et familiemedlem kan også

selv bede om hjælp. Der er tale om et samarbejde

mellem kommunen og familien. Hjælpen består af

forskellige former for støtte til familien.

Hvis forældrene svigter i en sådan grad, at barnet

ikke kan trives i familien eller ikke udvikler sig rigtigt,

kan barnet blive anbragt uden for hjemmet. Det kan

ske både efter aftale med forældrene eller som en

tvangsfjernelse. Barnet kan blive anbragt på en institution

eller i familiepleje i en periode. Det kan for

eksempel være, hvis forældrene slår barnet, eller

hvis de på anden måde ikke er i stand til at give det

omsorg. Unge, der har alvorlige sociale problemer

eller er kommet ud i kriminalitet, og hvis forældre

ikke kan tage sig af dem, kan bo på særlige institutioner.

Her får de hjælp til at komme i gang med en

uddannelse eller et job.

67

Medborger_indmad_tryk.indd 67 24/06/07 23:57:18

More magazines by this user
Similar magazines