Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Dialog og medbestemmelse er vigtige på alle niveauer i samfundet.

Du opfordres derfor til at deltage i demokratiske processer

– for eksempel i din kommune, i et politisk parti, i dit boligområde, i

en fritidsforening eller i dine børns skole eller børnehave.

I Danmark har alle pligt til efter bedste evne at forsørge sig selv

og yde et bidrag til fællesskabet – ved at uddanne sig, arbejde

og betale skat. Via skattesystemet kan samfundet løse en række

nødvendige opgaver, og den enkelte borger kan nyde godt af

mange muligheder og tilbud. Alle borgere kan få gratis uddannelse

og i de fl este tilfælde også økonomisk støtte til at uddanne sig. Alle

har ret til gratis læge- og hospitalshjælp, og ældre og handicappede

har ret til særlig støtte i hverdagen. Borgere, der har arbejdsevne,

men ikke kan finde arbejde, kan få hjælp til selvhjælp, så de

hurtigst muligt kan komme i gang med en aktiv tilværelse.

Danmark har en moderne, veludviklet økonomi og er blandt de

førende inden for miljø- og bioteknologi, design og andre områder,

hvor viden og dygtighed er afgørende. Her er mange muligheder

for enhver, der vil yde en indsats.

Det er en udfordring for alle – både nye og oprindelige danskere

– at fastholde og udvikle et godt samfund med frihed, fremskridt

og muligheder. Den mangfoldighed, som du og andre bringer med

udefra, kan give yderligere fornyelse og dynamik.

Med ønsket om at du vil involvere dig aktivt i det samfund, du nu

er en del af, byder vi dig velkommen i Danmark. Held og lykke med

din nye tilværelse.

7

Medborger_indmad_tryk.indd 7 24/06/07 23:55:47

More magazines by this user
Similar magazines