Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Lære hele livet

Folkeoplysning

Danmark har en tradition for folkeoplysning*, der

er lige så gammel som det danske demokrati. Den

hænger sammen med troen på, at en oplyst befolkning

er en vigtig forudsætning for et velfungerende

demokrati.

Alle har mulighed for at lære hele livet. Ikke bare i

uddannelsessystemet, men også på højskole eller

aftenskole*, gennem undervisningsprogrammer i

radio og på tv eller ved at følge kurser på arbejdspladsen.

Deltagelse og samarbejde

Det danske uddannelsessystem bygger på en høj

grad af frihed og medbestemmelse. Fra de mindste

klasser til universitetet kan elever og studerende

tage del i beslutninger om skolen og uddannelsen.

Og lærerne forventer, at de gør det.

Undervisningen lægger ikke kun vægt på faglige

kundskaber, men også på at eleverne udvikler evner

for samtale og samarbejde. Lige fra børnehaveklassen

lærer børnene at arbejde sammen i grupper

og løse opgaver i fællesskab.

SKOLE OG UDDANNELSE

Undervisningspligt

Der er ni års undervisningspligt i Danmark. Børn

skal have undervisning, fra de er fyldt syv år. De fleste

børn begynder dog i en børnehaveklasse, når

de er seks år.

På de højere læreanstalter arbejder de studerende

ofte i læsegrupper, som mødes privat og på uddannelsesstedet

for at løse opgaver sammen.

De fleste fortsætter efter ni år

Efter ni års skolegang i grundskolen er det frivilligt,

om man vil videreuddanne sig. Men der er færre

og færre job til mennesker uden uddannelse, så

langt de fl este tager en erhvervsuddannelse eller

en gymnasieuddannelse. Og derefter en kort, mellemlang

eller lang videregående uddannelse.

73

Medborger_indmad_tryk.indd 73 24/06/07 23:57:25

More magazines by this user
Similar magazines