Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Det danske uddannelsessystem

SKOLE OG UDDANNELSE

Forskeruddannelse

Studievalgcentre

Ungdommens

Uddannelsesvejledning

(UU)

Cirka

alder

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Årstrin

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

10

9

Ph.d.

Lange

videregående

uddannelser

Stx Hf Hhx Htx

Gymnasiale uddannelser

Mellemlange

videregående

uddannelser

Erhvervsuddannelser,

social- og sundhedsuddannelser

mv.

Erhvervsuddannelser

Korte

videregående

uddannelser

Egu, trainee,

produktionsskole

mv.

Særlige forløb

Voksenuddannelser, fx AMU, FVU, avu, hf, VVU, diplom- og masteruddannelser

14

8

13

7

12

6

11

5

Grundskole

10

4

9

3

8

2

7

1

6

0

Børnehaveklasse

74

Medborger_indmad_tryk.indd 74 24/06/07 23:57:26