Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

SKOLE OG UDDANNELSE

Matematik, sprog, samfund og natur

Ifølge loven er der nogle krav til, hvad eleverne skal

lære i skolen. Derudover bestemmer den enkelte

skole, hvordan den vil tilrettelægge undervisningen.

I grundskolen lærer børnene matematik, sprog,

samfundsforståelse og naturfag. De lærer også om

dansk kultur og historie og om andre lande og kulturer.

Skolen skal desuden styrke elevernes personlige

udvikling og stimulere deres fantasi og lyst til at

lære.

Nationale test

Alle elever i hele landet får en række test i forskellige

fag gennem skoleårene. Testene er fordelt således

på klassetrin og fag:

2. klasse: Dansk/læsning

3. klasse: Matematik

4. klasse: Dansk/læsning

6. klasse: Dansk/læsning og matematik

7. klasse: Engelsk

8. klasse: Dansk/læsning, geografi , biologi

og fysik/kemi

Derudover er der en frivillig test i dansk som andetsprog

i 5. og 7. klasse.

Formålet med testene er at evaluere, hvad eleverne

får ud af undervisningen. Resultaterne bliver brugt

til at planlægge undervisningen, så den passer til,

hvad den enkelte kan.

Skriftlige elevplaner

Elevplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan

elevens udbytte af undervisningen er blevet

vurderet og evalueret igennem året. I elevplanerne

skal det også fremgå, hvordan læreren og eleven

vil følge op på de opnåede resultater. Elevplanen

skal udarbejdes mindst én gang om året, og den

skal omhandle alle fag, som eleven undervises i.

Elevplanen skal udleveres til forældrene. Desuden

kan elevplanen indeholde aftaler om, hvordan forældrene

kan bidrage til, at barnet får en god skolegang

og information om barnets adfærd og trivsel

på skolen.

Karakterer i de ældste klasser

Kun elever i 8., 9. og 10. klasse får karakterer.

Eleverne får mindst to gange om året karakterer i

de fag, de senere kan komme til afsluttende prøve

i. Det drejer sig om:

dansk

• matematik

• engelsk

• tysk

• fransk

• fysik/kemi

• biologi

• geografi

• historie

• samfundsfag

• kristendomskundskab

• håndarbejde

• sløjd

• hjemkundskab

78

Medborger_indmad_tryk.indd 78 24/06/07 23:57:31

More magazines by this user
Similar magazines