Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

SKOLE OG UDDANNELSE

Medbestemmelse og demokrati

Skolen skal forberede børnene på livet i et demokratisk

samfund med frihed, ansvar og ligeværd.

Derfor lærer de at være med til at bestemme og at

tage ansvar.

Elevråd bliver hørt

Børnene lærer at give udtryk for deres egen mening.

De kan danne elevråd, som bliver hørt, når der

skal træffes vigtige beslutninger på skolen.

Lejrskole

En lejrskole er en klasseudflugt med fagligt indhold.

Lejrskolen vil altid strække sig over flere dage.

Sammen med nogle lærere rejser eleverne væk fra

skolen og bor sammen i nogle dage, fx i en spejderhytte

eller tilsvarende lokaliteter, hvor der både

er plads til undervisning, socialt samvær og overnatning.

Lejrskolen indgår som en del af skolens

undervisning. Den spiller samtidig en vigtig rolle for

det sociale liv i klassen og for sammenholdet mellem

eleverne.

Lejrskole i trygge rammer

Lejrskolen er en del af undervisningen, som giver

eleverne mulighed for at få konkrete oplevelser og

erfaringer. Lærerne underviser, vejleder og holder

øje med børnene.

Lærerne drøfter praktiske spørgsmål om mad og

overnatning med forældrene, så alle kan være trygge

ved at sende deres børn med på turen.

Inden børnene tager af sted, forbereder de sig på

turen ved at læse tekster, finde oplysninger, løse

opgaver og skrive stile om faglige emner, der er

relevante for opholdet på lejrskolen.

På lejrskolen vil børnene kunne lave mad sammen,

tage på bus- og cykelture, besøge museer, seværdigheder

og virksomheder, lave bål, gå ture og lege

sammen. Piger og drenge sover hver for sig på

separate sovesale.

80

Medborger_indmad_tryk.indd 80 24/06/07 23:57:32