Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

SKOLE OG UDDANNELSE

Efterskole

Eleverne bor på skolen

Mange unge vælger at gå på efterskole et eller

flere år i 8., 9. eller 10. klasse. Efterskolerne er frie

kostskoler, hvor eleverne bor. Efterskolerne tilbyder

eleverne en alternativ måde at afslutte deres

grundskoleuddannelse på. Mange vælger at gå på

efterskole, fordi de gerne vil prøve noget nyt eller

har behov for at komme hjemmefra i en periode.

Det koster penge at gå på efterskole.

Menneskelig udvikling

Efterskolerne skal gennem undervisning og samvær

styrke elevernes livsoplysning, folkelige oplysning

og demokratiske dannelse, og undervisningen bidrager

derfor især til elevernes almene opdragelse,

menneskelige udvikling og modning. Derfor lægger

mange efterskoler stor vægt på kreative og praktiske

fag som drama, musik, idræt, foto, landbrug og

forskellige former for håndværk. Men de skal også

undervise med samme mål som folkeskolen, og på

de fleste efterskoler kan elever tage folkeskolens

afgangsprøver efter 9. og 10. klasse. Nogle særlige

efterskoler tilbyder specialundervisning til for eksempel

ordblinde.

Et ophold på efterskole kan understøtte elevernes

boglige udvikling. De kan få lektiehjælp og ekstraundervisning

i for eksempel dansk. Derudover er

opholdet en god måde at forberede sig til en ungdomsuddannelse

og opbygge et socialt netværk.

Læs mere på www.efterskole.dk

82

Medborger_indmad_tryk.indd 82 24/06/07 23:57:33

More magazines by this user
Similar magazines