Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

på sygehuse, plejehjem og institutioner for fysisk og

psykisk handicappede. Uddannelsen tager et år og

otte måneder. Du får elevløn under uddannelsen.

Produktionsskoler

Hvis du er under 25 år og ikke har gennemført en

ungdomsuddannelse og har brug for at afklare,

hvad du vil, kan du komme på en produktionsskole.

Der fi ndes omkring 100 produktionsskoler over hele

landet. De er meget forskellige, men undervisningen

består af aktiviteter i forskellige værksteder og

undervisning i almene fag. Eleverne arbejder med

produktion og løser opgaver med det formål at sælge,

hvad de producerer. Du skal søge skolen om optagelse,

og Ungdommens Uddannelsesvejledning* i

din kommune skal godkende dit ophold.

SKOLE OG UDDANNELSE

Erhvervsgrunduddannelse (egu)

Kommunerne skal tilrettelægge en særlig erhvervsgrunduddannelse

for unge under 30 år, der bor i

kommunen, og som har svært ved at få uddannelse

eller arbejde.

Egu er praktisk uddannelse, der skal hjælpe eleverne

til at få arbejde eller videreuddanne sig. Uddannelsen

varer normalt to år og er sat sammen

af undervisning på skole og i praktik. Den tilrettelægges

efter den unges forudsætninger og ønsker

og efter de muligheder for praktik og job, der er i

lokalområdet.

Produktionsskoler og erhvervsskoler kan efter aftale

med kommunen oprette egu.

Spørg en vejleder

På de enkelte skoler og uddannelsessteder er der vejledere, der

kan vejlede dig om, hvilken uddannelse der passer bedst til dig.

Du kan også få råd og vejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning

i den kommune, hvor du bor.

Læs mere på www.borger.dk og på www.uddannelsesguiden.dk.

87

Medborger_indmad_tryk.indd 87 24/06/07 23:57:36