Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Trainee eller forpraktik

Unge mellem 15 og 18 år kan i nogle erhverv indgå

aftale med en virksomhed om ansættelse i tre til

seks måneder som trainee med løn. Målet med en

trainee-ordning er, at der bagefter indgås en egentlig

uddannelsesaftale. spørg i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Vejledning om uddannelse og job

Der er i dag fl ere muligheder for at uddanne sig end

nogensinde før. Nogle uddannelser er teoretiske,

andre er håndværksmæssige. Det er vigtigt at finde

en uddannelse, som passer til den enkeltes evner

og interesser. I skolen modtager børnene derfor

vejledning, som skal introducere dem til det danske

uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Vejlederen

En vejleder er en person, der taler med unge og

forældre om valg af job og uddannelse. Vejlederen

hjælper med at fi nde oplysninger om forskellige uddannelser

og fortæller om, hvad der kræves for at

tage en uddannelse. Sammen fi nder man frem til de

uddannelser, som den enkelte kan optages på – og

gennemføre.

Der er forskellige vejledere. I folkeskolen hedder

det en UU-vejleder, og på andre uddannelsessteder

kaldes det en studievejleder eller en uddannelsesog

erhvervsvejleder.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Hos Ungdommens Uddannelsesvejledning kan alle

unge op til 25 år få råd om uddannelse og job. UU

samarbejder med skolerne om tilbud, der hjælper

unge med at vælge en uddannelse. UU kan kontaktes

på det lokale UU-center.

Vejledning i skolen

I skolen er det klasselæreren og UU-vejlederen, der

vejleder elever og forældre. UU-vejlederen giver

personlig vejledning. Det vil sige, at vejlederen taler

med de unge om job og uddannelse. Vejlederen

hjælper også eleverne i 6.-10. klasse med at lave

en uddannelsesbog. I 9. eller 10. klasse afslutter

eleverne uddannelsesbogen med en personlig uddannelsesplan,

hvor de skriver, hvilken uddannelse

de har valgt. Det er vigtigt, at forældrene interesserer

sig for, hvad børnene tænker undervejs i et

skoleforløb. Forældrene kan læse, hvad der står i

uddannelsesbogen og uddannelsesplanen, og tale

med børnene om det.

Vejlederne ved meget, men forældre og unge kan

også undersøge de forskellige muligheder selv. For

eksempel ved at søge på internettet, besøge forskellige

uddannelsessteder eller gå på biblioteket.

Vejledning efter skolen

Unge, som efter folkeskolen er gået i gang med uddannelse,

kan få vejledning hos vejledere på uddannelsesstedet.

Vejlederen kan hjælpe med valgfag,

planlægning af uddannelsen og SU (Statens Uddannelsesstøtte).

SKOLE OG UDDANNELSE

89

Medborger_indmad_tryk.indd 89 24/06/07 23:57:40

More magazines by this user
Similar magazines