Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Flest bor i byer

Fem millioner mennesker

Der bor lidt over 5,4 millioner mennesker i Danmark.

85 procent af dem bor i byer. I hovedstaden,

København, og i hovedstadsområdet bor knap 1,6

millioner. Den næststørste by er Århus med cirka

300.000 indbyggere. Sproget er dansk i hele landet.

Cirka 270.000 personer, fem procent af befolkningen,

er udenlandske statsborgere – navnlig fra Norden

og det øvrige Europa, Nordamerika, Mellemøsten,

Sydasien og Afrika.

Mange øer

Danmark består af halvøen Jylland og 406 øer. De

største er Sjælland og Fyn. Mange af de øvrige øer

er små med få indbyggere.

En del af Norden

Grønland og Færøerne er med i det danske rigsfællesskab*,

men har selvstyre. Det betyder, at

befolkningerne er danske statsborgere og vælger

repræsentanter til Folketinget* i Danmark, samtidig

med at de to områder har egne demokratiske forsamlinger.

Danmark er en del af Norden. De fem nordiske

lande er Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island,

herunder selvstyreområderne Grønland, Færøerne

og Åland. Danmark er medlem af den Europæiske

Union (EU*).

GEOGRAFI OG BEFOLKNING

Hovedstaden København er den største by i landet

og ligger på Sjælland. I Jylland er de største byer

Århus, Aalborg og Esbjerg. På Fyn er Odense den

største by. De fl este steder i Danmark er der kort

afstand til kysten. Landet har en kyststrækning på

omkring 7.300 km. Danmark har ingen bjerge, det

højeste punkt er 173 meter over havet. Langt det

meste af landet er dyrket.

Danmark har mange veje og jernbaner. Man kan

komme rundt i landet med tog og bus på de fleste

tidspunkter. Til mange øer er der færger. Mellem Jylland,

Fyn og Sjælland er der broer. Og der er en bro

fra København til Malmø i Sverige.

9

Medborger_indmad_tryk.indd 9 24/06/07 23:56:00

More magazines by this user
Similar magazines