Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

SKOLE OG UDDANNELSE

Unge under 25 år, der er gået ud af skolen efter 9.

eller 10. klasse, kan få vejledning på det lokale UUcenter.

Det gælder fx unge, som ikke er startet på

en uddannelse, eller som har været i gang med en

uddannelse, men ikke gjort den færdig. Adresse og

telefonnummer på det lokale UU-center kan fås på

skolerne, rådhuset, eller på internetadressen www.

uddannelsesguiden.dk.

Vejledning om videregående uddannelse kan foregå

på landets syv studievalg-centre eller direkte på

det uddannelsessted, du ønsker at søge ind på.

Læs mere på www.borger.dk,

www.uddannelsesguiden.dk og www.vidar.dk

Vejledning om videregående uddannelse

Fordelt over hele landet fi ndes der syv studievalgcentre,

som kan vejlede om videregående uddannelse.

Adresse og telefonnummer på det nærmeste

studievalg-center kan fås på www.ug.dk.

De fl este uddannelsessteder har studievejledere,

som kan informere om indhold i uddannelser, optagelseskrav,

ansøgning og fremtidsmuligheder.

Vejledning for voksne

Voksne, der har brug for vejledning om job og uddannelse,

kan henvende sig en række steder.

Alle kan henvende sig i kommunernes jobcentre.

Sprogcentre og vuc’er (voksenuddannelsescentre)

vejleder om kurser og uddannelser, som giver adgang

til at læse videre. Vejledning om erhvervsrettede

kurser og uddannelser kan fås på erhvervsskoler

og social- og sundhedsskoler. Desuden tilbyder

nogle daghøjskoler og folkehøjskoler vejledning

som en del af undervisningen.

90

Medborger_indmad_tryk.indd 90 24/06/07 23:57:41

More magazines by this user
Similar magazines