Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Særlige tilbud for voksne

På alle niveauer

Som voksen har du mange muligheder for at få undervisning

og uddanne dig. Du kan således både få

undervisning, der retter sig mod almen viden, tage

en uddannelse og deltage i efteruddannelse. Undervisning

for voksne fi ndes på stort set alle niveauer i

uddannelsessystemet. På voksenuddannelsescentre

(vuc) kan du deltage i forberedende voksenundervisning

(fvu), ordblindeundervisning for voksne,

almen voksenuddannelse (avu) og hf – enkeltfag.

undervisningen foregår. Det kan være på Voksenuddannelsescentre

(vuc), aftenskoler og hos private

udbydere over hele landet.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er individuelt og

særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning til

voksne med et fysisk eller psykisk handicap. Formålet

er at hjælpe deltagerne til at leve et aktivt og

selvstændigt voksenliv

SKOLE OG UDDANNELSE

På www.vuc.dk eller www.vidar.dk kan du fi nde

adressen på et vuc i nærheden af, hvor du bor eller

arbejder. Du kan også læse mere om uddannelserne

og mulighederne for at få økonomisk hjælp,

imens du uddanner dig.

Du kan henvende dig til din kommune, hvis du

ønsker at få vurderet, om specialundervisning for

voksne er relevant for dig.

Forberedende voksenundervisning, fvu

Fvu er for voksne, der gerne vil blive bedre til at

læse, skrive, stave eller regne. Undervisningen er

opdelt i trin, og du starter på det trin, som passer til

dine forudsætninger og behov. Du kan afslutte med

en prøve efter hvert trin. Fvu er gratis. Se oversigten

på www.vidar.dk. Her kan du se, hvor undervisningen

foregår. Det er typisk på Voksenuddannelsescentre

(vuc), aftenskoler og hos private undervisere

over hele landet.

Undervisning for voksne ordblinde

Ordblindeundervisning for voksne er undervisning i

læsning og skrivning for voksne, der har svært ved

at læse på grund af ordblindhed. Undervisningen er

gratis. På oversigten www.vidar.dk kan du se, hvor

93

Medborger_indmad_tryk.indd 93 24/06/07 23:57:43

More magazines by this user
Similar magazines