Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

SKOLE OG UDDANNELSE

Almen voksenuddannelse, avu

Almen voksenuddannelse er undervisning i en række

almene fag som dansk, dansk som andetsprog,

matematik, edb-fag, engelsk og samfundsdag. Det

er fag, som ikke er rettet mod bestemte erhverv,

men som kan være nødvendige for at uddanne sig

videre eller klare sig bedre i sit job. Uddannelsen

kan afsluttes med prøver, der svarer til folkeskolens

afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse.

Du kan vælge at følge undervisning om dagen, om

aftenen, som fjernundervisning, eller du kan være

selvstuderende, hvor du læser på egen hånd og

derefter går op til den afsluttende prøve.

Du skal betale et mindre beløb for at deltage i undervisningen.

Hf – enkeltfag

Hf, højere forberedelseseksamen, er en gymnasial

uddannelse. På vuc er undervisningen tilrettelagt

som enkeltfag, så du kan tage de fag, du har brug

for.

Du kan vælge at følge undervisning om dagen, om

aftenen, som fjernundervisning, eller du kan være

selvstuderende, hvor du læser på egen hånd og til

sidst går til prøve.

Du skal betale et mindre beløb for at deltage.

Videregående voksenuddannelser,

vvu

Voksne, som både har uddannelse og erhvervserfaring,

har gode muligheder for at videreuddanne sig.

Mange uddannelsessteder tilbyder kurser og uddannelser

for voksne, som ønsker at dygtiggøre sig,

for eksempel samtidig med at de passer deres arbejde.

Afhængigt af hvilken uddannelse og erfaring,

du har, kan du følge undervisning på niveauer, der

svarer til de korte, mellemlange eller videre gående

uddannelser.

Læs mere på www.vidar.dk og www.uddannelsesguiden.dk.

94

Medborger_indmad_tryk.indd 94 24/06/07 23:57:44

More magazines by this user
Similar magazines