Præsentation i PDF format - Optagelse.dk

optagelse.dk

Præsentation i PDF format - Optagelse.dk

Workshop om Optagelse 2013

November 2012


Program

• Nyt på FTU-området i 2013

• NemId for medarbejdere

• Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

• Svar på spørgsmål

• Statistik

• Eventuelt

09-11-2012 2


Program

‣ Nyt på FTU-området i 2013

• NemId for medarbejdere

• Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

• Svar på spørgsmål

• Statistik

• Eventuelt

09-11-2012 3


Nyt på FTU-området i 2013

• Vigtigste mål:

• Håndtere tilstrækkeligt mange brugere på én gang

• Hurtigere sidevisninger

• Opdateret sidedesign

• Nye forsider

• Ny vej ind: spørgsmål leder på rette vej.

09-11-2012 4


Nyt på FTU-området i 2013

• Gammel forside:

09-11-2012 5


Nyt på FTU-området i 2013

• Ny forside:

09-11-2012 6


Nyt på FTU-området i 2013

• Ny medarbejder-side:

09-11-2012 7


Nyt på FTU-området i 2013

• Ny niveau-2-side:

09-11-2012 8


Nyt på FTU-området i 2013

09-11-2012 9


Nyt på FTU-området i 2013

09-11-2012 10


Nyt på FTU-området i 2013

• Ny fremgangsmåde ved ansøgere uden login:

• Oplys mailadresse

• Oplys fornavn(e), efternavn, fødselsdag, måned, år og køn

• Pseudo-cpr-nummer bliver

autogenereret, mail bliver sendt

• Ansøgningen kan kun færdiggøres ved at

klikke på link i mailboks

• Samme mailadresse kan kun anvendes til

ét sæt ansøgninger

09-11-2012 11


Nyt på FTU-området i 2013

• Udbud

• Eventuel 4. studieretning på HHX og HTX også

• Studiestart kommer med på udbudsoversigten

• Studiestart fremgår på pdf-versionen af ansøgningen

09-11-2012 12


Nyt på FTU-området i 2013

09-11-2012 13


Nyt på FTU-området i 2013

• EUX på EUD

• Udbud

09-11-2012 14


Nyt på FTU-området i 2013

• EUX på EUD

• Ansøgning

09-11-2012 15


Nyt på FTU-området i 2013

• Skolemedarbejder

• Antal år med prøveforberedende undervisning overføres sammen med

karakterer. Hvis vi har data!

09-11-2012 16


Nyt på FTU-området i 2013

• Ansøgning

• Beder ikke om journalnummer ved 10. klasse (pladsbegrænset)

• Validering på antallet af gymnasiale ønsker, når vejleder låser

09-11-2012 17


Nyt på FTU-området i 2013

• Afhentning af ansøgninger (Teknisk):

• Skelnen mellem ansøgningstyper ved ws-afhentning

• Lettere at finde studieretningsfagene i XML-ansøgningerne

09-11-2012 18


Program

• Nyt på FTU-området i 2013

‣ NemId for medarbejdere

• Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

• Svar på spørgsmål

• Statistik

• Eventuelt

09-11-2012 19


NemID for medarbejdere

NemID medarbejdersignatur

• NemID medarbejdersignatur er en videreudvikling af den nuværende

medarbejdersignatur (Digital Signatur). DanID står bag både NemID

medarbejdersignatur og Digital Signatur.

To typer medarbejdersignaturer

Man kan vælge imellem to typer medarbejdersignaturer:

• NemID medarbejdersignatur med nøglefil svarende til den

nuværende Digitale signatur, hvor certifikatet (nøglefilen) ligger lokalt

hos medarbejderen.

• NemID medarbejdersignatur med nøglekort svarende til NemIDløsningen

til private. Det er en nøglekortsløsning, hvor certifikatet er

placeret på en central server hos DanID.

09-11-2012 20


NemID for medarbejdere

Skift af Digital Signatur til NemID til erhverv.

• Hvis man allerede har en medarbejdersignatur skal man ikke gøre

noget blot – blot vente til NetID migrere jeres signaturdata til NemID

medarbejdersignatur. DanID startede migreringen i juni 2012 og

forventer at det tager 6-9 måneder. Som almindelig bruger skal man

ikke foretage sig noget. Institutionerne/kommunerne vil modtage en

e-mail 3-4 uger før man begynder at flytte signaturdata.

• Der er udarbejdet en guide til migrering som beskriver processerne

link:

• https://www.netsdanid.dk/sider/migreringsportal/ekstern_migreringsdrejebog_ver_3_0

30712.pdf

09-11-2012 21


NemID for medarbejdere

Hvad sker der med de eksisterende medarbejdersignaturer.

• Når de fornyes bliver de automatisk til en ”NemID

medarbejdersignatur” med samme indentifikationsnummer – det

såkaldte RID nummer. De eksisterende signaturer, der er flyttet over

i den nye NemID selvbetjening, løber uændret videre, indtil de når

fornyelsestidspunktet.

• Den nye medarbejdersignatur vil have en gyldighedsperiode på 3. år,

hvorimod de eksisterende signaturer har en gyldighedsperiode på 2.

år.

09-11-2012 22


NemID for medarbejdere

Hvad sker der hvis uddannelsesinstitutionerne/kommunen

nyudsteder DanID medarbejdersignatur.

• Hvis Udannelsesinstitutionen/kommunen i stedet vælger at

nyudstede DanID medarbejdersignaturer får den enkelte

medarbejder ikke samme RID-nummer som i den gamle

medarbejdersignatur og skal derfor have ændret sin digitale ID (RIDnummer)

i Optagelse.dk medarbejderregistrering for at kunne logge

sig på Optagelse.dk

09-11-2012 23


NemID for medarbejdere

NemID nøglekort

• Vi har allerede de første medarbejder nøglekort, der er oprettede

som brugere af Optagelse.dk. Når man vil oprettes som bruger af

Optagelse.dk med sit medarbejder nøglekort, så kan der være en

udfordring med at finde det digitale ID (CVR og RID nummer), som

UNI-C skal bruge før brugeren kan oprettes.

Der er to muligheder:

• Spørg administratoren af NemID medarbejdersignatur om de kan

finde det.

• Brug den automatiske bruger oprettelse og HUSK at notere CVR og

RID undervejs. Du har kun et forsøg.

09-11-2012 24


NemID for medarbejdere

Uddannelsesinstitutioner og UU-centre, som ikke tidligere brugte

medarbejdersignaturer på Optagelse.

• Udanneseinstitutioner/UU-centre der ikke har benyttet

medarbejdersignatur kunne fra 21.juni 2012 udstede NemID

medarbejdersignatur.

09-11-2012 25


Program

• Nyt på FTU-området i 2013

• NemId for medarbejdere

‣ Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

• Udbudsoprettelse – redigering

• Ansøgningsflowet – En case

• Afhentning af ansøgninger herunder også opmærksomhedslisten

og pladsbegrænsningslisten for de modtagende institutioner

• Svar på spørgsmål

• Statistik

• Eventuelt

09-11-2012 26


Udbudsoprettelse - EUD

09-11-2012 27


Udbudsoprettelse - EUD

09-11-2012 28


EUX på EUD

09-11-2012 29


Ekstra felter

09-11-2012 30


Ansøgningsperiode – ved redigering

09-11-2012 31


Ansøgningsperiode – ved nyoprettelse

09-11-2012 32


Ekstrafelter - VIS

09-11-2012 33


Ekstrafelter - VIS

09-11-2012 34


Ansøgningsperiode – ved redigering

09-11-2012 35


Klar til godkendelse

09-11-2012 36


Filtreringer

09-11-2012 37


Program

• Nyt på FTU-området i 2013

• NemId for medarbejdere

• Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

• Udbudsoprettelse – redigering

‣ Ansøgningsflowet – En case

• Afhentning af ansøgninger herunder også opmærksomhedslisten

og pladsbegrænsningslisten for de modtagende institutioner

• Svar på spørgsmål

• Statistik

• Eventuelt

09-11-2012 38


Ansøgningsflowet

• Periode 1: før 1/3 – vejledning

• Periode 2: før 1/5 – afklaring

• Periode 3: efter 1/5 – afhentning

09-11-2012 39


Periode 1 – før 1/3

• Ansøgeren vælger ønsker

• Skolemedarbejderens opgaver

• Vejlederens opgaver

Vi følger eleven Rigmor, der går på TEST GRUNDSKOLEN. Rigmor vil

gerne på gymnasiet, men Rigmor har meget fravær og har nogle

udfordringer med at følge med i undervisningen i 9. klasse.

09-11-2012 40


Ansøger – Personlige oplysninger

09-11-2012 41


Ansøger - Grundlag

09-11-2012 42


Ansøger - Uddannelsesønsker

09-11-2012 43


Ansøger - Uddannelsesønsker

09-11-2012 44


Ansøger – Underskrifter og bilag

09-11-2012 45


Skolemedarbejderens opgaver frem til 1/3

• Opdatering af elevdata

• Import af karakterer

09-11-2012 46


Skolemedarbejder

09-11-2012 47


Skolemedarbejder - Elevoversigten

09-11-2012 48


Skolemedarbejder – Personlige oplysninger

09-11-2012 49


Skolemedarbejder - Karakterer

09-11-2012 50


Skolemedarbejder - Karakterer

09-11-2012 51


Skolemedarbejder - Karakterer

09-11-2012 52


9. klasse prøvekarakterer for dette års 10. klasse elever

Alle skoler der indberettede 9. klasse prøvekarakterer til Statistik og

Analyse i sommers via skolens elevadministrative system har haft

muligheden for samtidig at indberette karaktererne til Optagelse.dk.

De karakterer har Optagelse.dk liggende klar til indlæsning. Vi regner

med at vi får karaktererne indlæst primo til medio januar 2013.

Herefter kan skolemedarbejderen hente karaktererne ind i grænsefladen

som beskrevet på tidligere slides.

De karakterer, som ikke er blevet indberettet, må skolemedarbejderen

indtaste.

09-11-2012 53


Standpunktskarakterer for 9. kl. og 10. kl.

• Standspunktskarakterer kan indlæses fra skolens elevadministrative

system til Optagelse.dk via en webservice. Metoden kan varierer fra

system til system. Vi vil få opdateret vejledningerne til dette medio til

ultimo januar

• Karaktererne kan også tastes ind direkte i Optagelse.dk

• UNI-C anbefaler, at karaktererne er indlæst/indtastet senest den 11.

februar 2013. Fristen er sat for at give vejlederen tid til at sin

vurdering af elevens uddannelsesparathed.

09-11-2012 54


Vejlederens opgaver frem til 1/3

• Vejlederen skal hjælpe eleven med at få sit grundlag udfyldt

• Vejlederen skal hjælpe eleven med at få valgt sine

uddannelsesønsker

• Vejlederen skal foretage en vurdering af elevens

uddannelsesparathed, hvis eleven har valgt en GYM eller en EUD

uddannelse. En vurdering for GYM og/eller EUD.

09-11-2012 55


Parathedsvurdering

• Vejlederen skal foretage en parathedsvurdering, hvis eleven har

valgt en gymnasial og/eller en erhvervsuddannelse

• Hvis vejlederen vurderer eleven uddannelsesparat, så skal

vejlederen sende uddannelsesplanen til elevens 1. ønske senest 15.

marts

• Hvis vejlederen vurderer eleven ikke uddannelsesparat, så skal

vejlederen sende uddannelsesplanen til UU i elevens hjemkommune

senest 5. marts

09-11-2012 56


Vejledervurdering før 1/3

09-11-2012 57


Vejleder

09-11-2012 58


Vejleder

09-11-2012 59


Vejleder

09-11-2012 60


Vejleder

09-11-2012 61


Ansøger – Forældre holdning til vurdering

09-11-2012 62


Ansøger

09-11-2012 63


Ansøger signering

09-11-2012 64


Ansøger signering

09-11-2012 65


Historik

09-11-2012 66


Vejleder – afsendelse af uddannelsesplanen

09-11-2012 67


Vejleder

09-11-2012 68


Periode 2 – afklaring 1/3 til 1/5

• I perioden 1/3 til 1/5 er en del uddannelsesplaner blevet sendt til UU

for yderligere afklaring.

09-11-2012 71


UU medarbejderen 1/3 – 1/5

• UU medarbejderen skal forholde sig til de uddannelsesplaner, som

UU har modtaget på deres opmærksomhedsliste. ( de elever, der af

vejlederen er vurderet ikke uddannelsesparate til deres 1. ønske)

• UU medarbejderen kan foretage en ny

uddannelsesparathedsvurdering eller fastholde vejlederens

vurdering. I praksis afgiver UU medarbejderen sin vurdering om

eleven er uddannelsesparat eller ej.

• Hvis UU vurderer at eleven er uddannelsesparat, så sendes elevens

uddannelsesplan til 1. ønsket

• Hvis UU vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat, så sendes

elevens uddannelsesplan til vurdering hos en modtagende institution

09-11-2012 72


UU medarbejderen - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 73


UU medarbejderen - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 74


UU medarbejderen - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 75


UU medarbejderen - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 76


Opmærksomhedslisten - UU

09-11-2012 77


UU medarbejderen - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 78


Program

• Nyt på FTU-området i 2013

• NemId for medarbejdere

• Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

• Udbudsoprettelse – Redigering

• Ansøgningsflowet – En case

‣ Afhentning af ansøgninger herunder også opmærksomhedslisten

og pladsbegrænsningslisten for de modtagende institutioner

• Svar på spørgsmål

• Statistik

• Eventuelt

09-11-2012 79


Periode 2 De modtagende institutioner 1/3-1/5

• Fra den 15. marts begynder de modtagende gymnasier og

erhvervsskoler at modtage uddannelsesplaner på deres

opmærksomhedsliste, som de skal vurdere

• Vurderingen skal foretages inden den 15. april, hvor svaret sendes til

UU

• Med den undtagelse. Hvis eleven har valgt en adgangsbegrænset

EUD, så skal svaret sendes til UU senest den 30. marts

09-11-2012 80


Modtagende institution - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 81


Modtagende institution - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 82


Modtagende institution - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 83


Modtagende institution - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 84


Modtagende institution - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 85


Modtagende institution - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 86


Modtagende institution - Opmærksomhedslisten

09-11-2012 87


Modtagende institution - Pladsbegrænsningslisten

09-11-2012 88


Modtagende institution - Afhentning af ansøgninger

09-11-2012 89


Modtagende institution - Afhentning af ansøgninger

09-11-2012 90


Modtagende institution - Afhentning af ansøgninger

09-11-2012 91


Modtagende institution - Afhentning af ansøgninger

09-11-2012 92


Modtagende institution - Afhentning af ansøgninger

09-11-2012 93


Program

• Nyt på FTU-området i 2013

• NemId for medarbejdere

• Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

‣ Svar på spørgsmål

• Statistik

• Eventuelt

09-11-2012 94


Program

• Nyt på FTU-området i 2013

• NemId for medarbejdere

• Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

• Svar på spørgsmål

‣ Statistik

• Eventuelt

09-11-2012 95


Statistik

• Belastningsstatistik for ansøgningsrunden 2012

09-11-2012 96


Program

• Nyt på FTU-området i 2013

• NemId for medarbejdere

• Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks)

• Svar på spørgsmål

• Statistik

‣ Eventuelt

09-11-2012 97


Kontakt

UNI-C

Steen Navntoft

Vermundsgade 5

2100 København Ø

Tlf. 35 87 88 89

Mail: Steen.Navntoft@uni-c.dk

More magazines by this user
Similar magazines