Præsentation fra Jens Runge - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Præsentation fra Jens Runge - Dansk Facilities Management

www.kk.dk

Københavns Kommune

Totaløkonomi

Dansk Facilities Management netværk, februar 2013


Side 2

Foto: Marianne Rich-Byberg

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 3

22. februar 2013

Bellahøj

Grøndalscentret

Hillerødgade

aps

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 4

Foto: Marianne Rich-Byberg

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 5

Foto: Marianne Rich-Byberg

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 6

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 7

Foto: Marianne Rich-Byberg

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 8

22. februar 2013

Vand

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 9

22. februar 2013

Strøm

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 10

Mandetimer

Arbejdsmiljø

22. februar 2013

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 11

22. februar 2013

Før

Efter

Foto: KFF

Genforeningspladsen

Foto: Marianne Rich-Byberg

www.kk.dk


Side 12

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 13

22. februar 2013

1

Genopretning

Foto: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 14

2

Genopretning

Bander

Photoshop: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 15

3

Genopretning

Bander

Nye køleanlæg

Photoshop: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 16

22. februar 2013

4

Permanent løsning

Photoshop: Marianne Rich-Byberg

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 17

200

Millioner

Breakeven

22. februar 2013

180

160

1 2

3

140

120

4

100

80

60

40

37

20

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 14 15

30 ÅR

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 18

22. februar 2013

Gevinster ved at betale 37 millioner mere i anlægsudgift

48 % billigere forsyning (vand og el mm)

60 % billigere drift (mandetimer, VVS)

Området vil fremstå skønnere, når der er skøjtebane. Der vil ikke være

grimme køleanlæg og støjskærme.

Støjgener fra køleanlæg reduceres væsentligt

Forbedret arbejdsmiljø for driftsfolk.

Arealet uden om skøjtebanen bliver belastet mindre af afskrabet is tung

transport

Mindre hærværk

Forbedring af byens liv generelt: Længere sæson for fodboldbane længere

skøjtesæson, oplyst kunstgræsbane og mere driftssikker skøjtebane.

Pris for den samlede analyse: 172.000 (205 timer)

Genforeningspladsen

www.kk.dk


Side 19

22. februar 2013

Foto: Jens Runge

Foto: Jens Runge

Radisevej 2

www.kk.dk


www.kk.dk

Side 20

22. februar 2013

Bella Center


Side 21

22. februar 2013

Foto: Jens Runge

Radisevej 2

www.kk.dk


Side 22

22. februar 2013

Foto: Jens Runge

Radisevej 2

www.kk.dk


Side 23

22. februar 2013

Foto: Jens Runge

Radisevej 2

www.kk.dk


www.kk.dk

Side 24

22. februar 2013


Side

www.kk.dk


Side

www.kk.dk


Side 27

22. februar 2013

Millioner DKK

Breakeven

250

200

3

1

2

150

100

50

22

0

Foto: Jens Runge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Radisevej 2

www.kk.dk


Side 28

22. februar 2013

Gevinster

Kommunen får en grundig vurdering af hvilken løsning, der passer

bedst til alle behov og med alle forbehold tydeliggjort

Københavns Ejendomme kan vejlede fagforvaltningen til det bedste

valg, hvad angår anlæg og drift

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen får et fornuftigt

beslutningsgrundlag

Anslået pris for samlet analyse: 130.000 DDK

Radisevej 2

www.kk.dk


www.kk.dk

Side 29

22. februar 2013

Erfaringer

Genforeningspladsen

Radisevej

Prinsessegade

Thit Jensens Vej

Saxtorphsvej

Prinsesse Charlottes Gade


www.kk.dk

Side 30

Totaløkonomi =

DATAOVERBLIK

Energi til opv. af vand til præparering

Opvarmning af 450 m3 vand fra 10 til 60

grader.

Vandforbrug opbygning. (m3)

600 m3 vand

Foto: Marianne Rich-Byberg

Vandforbrug præparering

450 m3 vand

Energi El køleanlæg og lys [kWh]

1.000.000 kWh

Udlægning og aftagning af køreplader

(Leje, transport og udførelse)

Transport af udstyr frem og tilbage.

Opsætning og nedtagning af bane (egne folk)

Opbygning af is. (egne folk)

Drift og vedligehold af anlæg. (egne folk) [timer]

Drift og vedligehold af anlæg. (eksterne

køle og el firmaer) Estimat

Forbrugsstoffer - kølemiddel (Frezium)

Forbrugsstoffer - brændstof

Driftsudgift til ismaskine

Reetablering af græs.

Opbevaring af materiel

Renovering af anlæg

Opretning af græsbane


www.kk.dk

Side 31

Totaløkonomi =

ANLÆG OG DRIFT

Foto: Marianne Rich-Byberg


Side 32

Totaløkonomi =

STYRKET DIALOGRUM DIALOG

Foto: Marianne Rich-Byberg

Foto: Jens Runge

www.kk.dk


www.kk.dk

Side 33

Totaløkonomi =

BESLUTNINGSGRUNDLAG

Foto: Marianne Rich-Byberg


www.kk.dk

Side 34

22. februar 2013

Vejledning og værktøjer


www.kk.dk

Side

Supportteam

Alexander Brechling Larsen, Analyse & Udvikling

alexander.brechling.larsen@kff.kk.dk, telefon 20 33 39 70

Hans Christian Mortensen, Projekt & Bygherre

hans.christian.mortensen@kff.kk.dk, telefon 29 32 48 90

Jan Holme Thomassen, Drift & Service

jan.holme.thomassen@lkff.kk.dk, telefon 23 82 62 57

35

Jette Lindquist, Projekt & Bygherre

jette.lindquist@kff.kk.dk, telefon 21 51 28 29

Foto: Marianne Rich-Byberg

Jens Runge, Projekt & Bygherre

jens.runge@kff.kk.dk, telefon 24 98 24 11


www.kk.dk

Side 36


Foto: Marianne Rich-Byberg

More magazines by this user
Similar magazines