15.01.2015 Views

IW Nyt n - Inner Wheel Denmark

IW Nyt n - Inner Wheel Denmark

IW Nyt n - Inner Wheel Denmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INNER WHEEL DANMARK<br />

Nr. 129<br />

Juni<br />

2012<br />

INNER<br />

WHEEL<br />

33.<br />

Årgang<br />

Den danske delegation til Convention – april 2012


2 3<br />

Indhold<br />

Stafetten................................................................................................................6<br />

Rågeleje..............................................................................................................14<br />

Golfturneringer..............................................................................................17-19<br />

Beretning fra D46 - Convention.........................................................................20<br />

DISO´er skriver.............................................................................................27-30<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Danmark i 50 år.............................................................................36<br />

Redaktøren skriver<br />

Så er Convention vel<br />

overstået. Danmark<br />

vandt næste Convention<br />

i 2015, jeg kan<br />

forestille mig, hvor<br />

farverigt det har været,<br />

da det blev bekendtgjort<br />

– Tillykke med<br />

det.<br />

Arbejdsgruppen som skal behandle <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong> er trukket i arbejdstøjet – jeg selv<br />

var ikke med til mødet, da jeg var på ferie.<br />

næsten uoverskueligt at få – ja, nogle sender<br />

15 billeder. Altså max. 3, helst kun 2 stk.<br />

Billederne skal ikke isættes indlægget, men<br />

sendes separat.<br />

Kædeoverrækkelserne venter, så skal hjulene<br />

atter dreje en omgang. Held og lykke med<br />

det.<br />

Sommeren venter lige om hjørnet og jeg vil<br />

her benytte lejligheden til at ønske alle en<br />

god sommer.<br />

Bladet udkommer 4 gange årligt<br />

i 3.300 eksemplarer.<br />

Næste nummer udkommer september 2012<br />

Deadline til næste nummer er:<br />

Søndag den 29. juli 2012<br />

Som sædvanlig indlæg og billeder (der ikke er komprimerede)<br />

hver for sig i vedhæftede filer.<br />

Produktion og tryk: www.lundstrom-partners.dk<br />

Jeg er også nødt til at komme med et lille<br />

hjertesuk. Når I sender billeder, kan I<br />

ikke begrænse det til max. 3 stk. Det er<br />

Mange hilsener fra<br />

Kirsten Jakobsen<br />

Redaktør <strong>IW</strong>-<strong>Nyt</strong><br />

Rettelser til sidste blad nr. 128<br />

Sætternissen havde desværre været på spil i<br />

sidste nr. af <strong>IW</strong>-<strong>Nyt</strong>.<br />

De 2 billeder på side 32 hører til på side 31<br />

og de 2 øverste billeder på side 31, hører til<br />

på side 32.<br />

Ulla Lund, Odense Sct. Knud <strong>IW</strong> har gjort<br />

mig opmærksom på, at i artiklen vedr.<br />

julekoncerten i Odense, står der:<br />

Julekoncert i Odense Vestre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> –<br />

dette er ikke korrekt. Dette er et samarbejde<br />

mellem de 3 <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubber i Odense.<br />

Rådskasserer<br />

Birthe Hamann<br />

Bavnen 17<br />

4300 Holbæk<br />

Tlf.: 5946 2056<br />

e-mail: kasserer@innerwheel.dk<br />

Årsindsamlingen<br />

Betaling til Nordea Bank:<br />

Reg.nr. 1726, konto nr. 6274976703<br />

Indbetalingen bedes mærket med<br />

klubnavn<br />

Medlemsregistrator<br />

Tove Galmstrup Christensen<br />

Engvej 2<br />

8370 Hadsten<br />

Tlf.: 8698 0236 / 4017 2236<br />

e-mail: register@innerwheel.dk<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Kirsten Jakobsen, Margrethe Allé 15<br />

2690 Karlslunde<br />

Tlf.: 3161 1266<br />

e-mail: kj@sepro.dk<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> effekter<br />

hos Jydsk Emblem Fabrik A/S<br />

Emblemer, navneskilte, klubvimpler<br />

Køb online - www.jef.dk<br />

Jydsk Emblem Fabrik A/S<br />

+45 7027 4111 · www.jef.dk<br />

Scan koden - og besøg jef.dk<br />

Scan koden<br />

... og indhent mere information!


4 5<br />

<strong>Nyt</strong> fra Nationalrepræsentanten<br />

Convention er veloverstået,<br />

og der<br />

var fine resultater<br />

af afstemningerne<br />

ifølge det, som vi i<br />

Danmark gerne ville<br />

opnå. Danmark<br />

skal være værter<br />

ved Convention<br />

2015. IT er i udvikling også på verdensplan<br />

og udvalget vedr. <strong>IW</strong>-<strong>Nyt</strong>s fremtid<br />

er i fuld gang med at tænke tanker.<br />

Det er overskrifterne i dette nyhedsbrev.<br />

Convention<br />

Der var 78 deltagere til Convention i<br />

Istanbul fra Danmark. 7 af deltagerne var<br />

mænd. Det var en fantastisk og spændende<br />

oplevelse. Som førstegangsdeltager var<br />

der masser af nye indtryk. Vi mærker lige<br />

pludselig, at vi er medlemmer af en verdensomspændende<br />

organisation, hvori alle<br />

har de samme fælles værdier nemlig:<br />

• Venskab<br />

• Hjælpsomhed<br />

• International forståelse<br />

Ændringer til Constitution<br />

Det fik vi masser af muligheder for at opleve<br />

i fællesskabet i 4 dage. Den sociale del<br />

fylder meget på Convention, men vi havde<br />

også debatterne og afstemningerne om de<br />

fremsendte ændringsforslag. Vi oplevede<br />

en stor jordskredssejr, da ændringsforslag<br />

nr. 17: vedr. udvidelse af optagelseskriterierne<br />

blev stemt hjem (ja). Det vil få en<br />

meget stor betydning for hele verden og<br />

for vort samarbejde med Rotary. Vi har<br />

stadigvæk optagelseskriterierne, hvor vi<br />

relaterer til Rotary, men vi kan også invitere<br />

andre ind i klubben, der skal blot være<br />

flertal blandt klubbens medlemmer for det.<br />

Den danske delegation var stort set hele<br />

tiden klædt i rødt og hvidt. Det fik rigtig<br />

god mening, da vi blev udvalgt til at være<br />

værtsland for Convention i 2015. Det var<br />

et stort øjeblik, da vi blev udråbt som<br />

vindere af opgaven. Alle danske deltagere<br />

rejste sig med det rød-hvide flag i hånden<br />

og klædt i rødt og hvidt. (Se billeder på<br />

<strong>IW</strong>-DK’s hjemmeside, på Facebook og<br />

andet steds i bladet.)<br />

Tak til alle deltagere. Det var stort og<br />

bevægende.<br />

Det internationale projekt ”Girls’<br />

education”<br />

Vi fik på Convention orientering om, hvor<br />

mange penge der var kommet ind til det<br />

fælles internationale projekt ”Girls’ education”,<br />

som har kørt de seneste 3 år i hele<br />

Verden. Beløbets størrelse gav stof til eftertanke<br />

og til en ændring i projektet for de<br />

næste 3 år. Der var samlet indkommet ca.<br />

1,5 mio danske kroner. Det svarer til 8,80<br />

kr. pr medlem. Det var lidt flovt at høre på.<br />

Den internationale bestyrelse har derfor<br />

besluttet, at det næste fælles projekt skal<br />

være nationalt funderet og noget som tager<br />

afsæt i børns udvikling. Det overlades til<br />

det nationale råd at få sat projekter i gang i<br />

eget regi. Vi får et fælles logo for projektet,<br />

men det er ikke udkommet endnu.<br />

Jeg vil henvise jer til at læse mere detaljeret<br />

om Convention senere i bladet.<br />

International E-mailadresse til alle<br />

klubber, distrikter og Rådet<br />

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået melding<br />

fra Headquarter og Verdenspræsident<br />

Catherine Refabert om, at alle klubber<br />

distrikter og rådet skal have deres egen<br />

internationale E-mailadresse. Jeg ved, at<br />

IT-konsulenterne og webmaster<br />

Birthe Holst Andersen har gjort et stort arbejde<br />

for at hjælpe klubberne på vej. Tak<br />

for det.<br />

<strong>IW</strong>-<strong>Nyt</strong>s fremtid<br />

Jeg har besøgt nogle distrikter til deres forårsdistriktsmøder.<br />

Tak for en meget positiv<br />

modtagelse. Der var en god stemning og<br />

hyggelige arrangementer. Alle steder blev<br />

<strong>IW</strong>-<strong>Nyt</strong>s fremtid drøftet. Jeg oplevede<br />

konstruktive debatter med mange gode<br />

indslag om fornyelse. Udvalget vedr. <strong>IW</strong>-<br />

Den 18. april 2012, afviklede Aarhus Vestre<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> en flot aften med Professor Nina<br />

Schmidt fra Aarhus universitet.<br />

Temaet var ”Er kvinder ikke lige stor<br />

arbejdskraft som”<br />

En provokerende titel som blev belyst fra<br />

forskellige vinkler.<br />

Til arrangementet havde vi inviteret<br />

døtre, svigerdøtre eller en god veninde.<br />

Endvidere havde vi deltagere fra Samsø og<br />

Skanderborg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubber. I alt var<br />

vi 70 personer.<br />

Et spændende foredrag som også medførte<br />

gode spørgsmål fra salen.<br />

Petra Juel Pedersen<br />

Aarhus Vestre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

<strong>Nyt</strong>s fremtid er gået i arbejdstøjet og vil<br />

fremkomme med forslag til fornyelser til<br />

rådsmødet i august. I anbefales at følge<br />

med, når der kommer opslag om landsmødet<br />

i oktober på <strong>IW</strong>-DK’s hjemmeside.<br />

God fornøjelse med dette nummer af <strong>IW</strong>-<br />

<strong>Nyt</strong>.<br />

Annalise Larsen<br />

Nationalrepræsentant<br />

Er kvinder ikke lige stor arbejdskraft som...


6 7<br />

Stafetten<br />

Jytte Vadstrup og Samsø <strong>IW</strong> klub.<br />

Samsø, Danmarks hjerte!<br />

På Samsø er vi omkring 4.000 fastboende<br />

indbyggere med egen kommune, der forleden<br />

fejrede 50 års jubilæum. Vi har rigtig<br />

mange fritidssamsinger med egen bolig, så<br />

i weekender og ferier er vi mange flere, der<br />

nyder godt af den fantastiske natur og de<br />

gode råvarer. Samsø var tidligere kendt for<br />

sine tidlige Samsøkartofler og hvide asparges.<br />

Disse afgrøder dyrkes stadigvæk, men<br />

der er kommet mange flere gode råvarer til,<br />

hvoraf nogle bliver forarbejdet på mange<br />

forskellige måder. Nogle vil måske kende<br />

Samsø som Danmarks køkkenhave med<br />

Råvarefestival m.m.<br />

Samsø har også Danmarks hyggeligste<br />

festival, kammerkorkoncert, et Rockhotel<br />

med mange fine arrangementer, store<br />

golfturneringer, verdens største labyrint,<br />

et energiakademi, der er verdensberømt,<br />

maratonløb, et aktivt museum med ca. 75<br />

frivillige personer, en naturskole, en ro- og<br />

kajakklub og rigtig mange foreninger med<br />

frivillige hjælpere. Vi har en højskole, 2 efterskoler,<br />

en kommuneskole, en friskole og<br />

en lilleskole.<br />

Samsø <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> er en lille klub med<br />

p.t. 12 medlemmer, hvoraf kun en er på arbejdsmarkedet.<br />

Vi har nemt ved at få spændende<br />

lokale foredragsholdere og tager på<br />

et par virksomhedsbesøg om året.<br />

I januar 2012 besøgte vi Samsø Redningskorps.<br />

Det var en god oplevelse, hvor vi<br />

fik en grundig fortælling om deres arbejde.<br />

Samsø Redningskorps blev grundlagt den<br />

10. februar 1934 af Kæthius Sørensen.<br />

Denne familie havde firmaet i 3 generationer.<br />

I 2007 overtog Brdr. Søren Peter og<br />

Jens Kjeldahl Samsø Redningskorps, som<br />

de udbyggede med en ny flot bygning i<br />

2009.<br />

Samsø Redningskorps har 16 medarbejdere<br />

og 19 køretøjer. Blandt køretøjerne<br />

findes bl.a. ambulancer, sygetransporter,<br />

brandbiler, autohjælpekøretøjer og<br />

redningsbåde. Der er tilknyttet frivillige<br />

brandfolk til korpset. Blandt personalet<br />

er uddannede behandlere, der tager med<br />

ambulancen på færgeturen til Hou. Der er<br />

også personale, som afholder førstehjælpskurser<br />

og kurser i hjertemassage lokalt på<br />

Samsø. Den lokale service er stor, hvilket<br />

kommer befolkningen på Samsø til gode,<br />

hvis de får brug for hjælp.<br />

Hvad sker der, hvis man bliver syg og<br />

bor på Samsø<br />

Vi har 2 praktiserende læger og Samsø<br />

Syge- og Sundhedshus. Tidligere havde<br />

vi et rigtigt sygehus, men samfundet har<br />

også ændret sig på Samsø. Som konsekvens<br />

af besparelserne fra januar 2009 er<br />

sengeafsnittet på Samsø Sygehus lukket.<br />

I stedet er der i et meget fint samarbejde<br />

mellem Samsø Kommune og Region Midt<br />

etableret et døgnafsnit med 4 kommunale<br />

korttidspladser og 4 regionale pladser forbeholdt<br />

akutte indlæggelser. Det fungerer<br />

sådan, at en patient kan være indlagt i en<br />

regionsseng et døgn, men ofte er det få timer<br />

patienten er til undersøgelse, hvorefter<br />

man bliver overført til det sygehus i Region<br />

Midt, som har ekspertisen til netop den<br />

patients sygdom. At blive overført vil sige,<br />

at patienten kommer med en sygetransport<br />

eller en ambulance, der sejler med færgen<br />

til Hou. Her er der altid personale med<br />

fra Samsø Redningskorps, ofte en uddannet<br />

behandler. Der er 5 færgeforbindelser<br />

om dagen. Sejlturen tager 1 time. I Hou<br />

bliver patienten flyttet over i en af Regionens<br />

transporter og kørt til<br />

det aftalte sygehus som ofte er et af de 3<br />

store sygehuse i Århus. Det er en køretur<br />

på ca. 45 min.<br />

Fødsler foregår på Samsø, men hvis der<br />

er komplikationer, så er fødestedet Skejby<br />

Sygehus<br />

Ved akutte tilfælde, f.eks. hjertesygdomme,<br />

trafikskader o.l. bliver patienten hentet<br />

af en helikopter, der på 12 min. kan bringe<br />

patienten til en operation på Skejby Sygehus.<br />

I dag er der 2 forskellige helikoptere, den<br />

lille lægehelikopter kan lande på en meget<br />

lille plads og tage patienten med derfra.<br />

Den store helikopter har egen landingsplads.<br />

De 4 kommunale korttidspladser anvendes<br />

til genoptræning, aflastning og pleje af<br />

døende. Disse pladser er som plejehjemspladser<br />

med egenbetaling. Det er en fin<br />

ordning, der gør, at der er arbejde til ca. 30<br />

ansatte på Samsø Syge- og Sundhedshus.<br />

Som borger på Samsø bor vi altså tæt på<br />

de store sygehuse i Århus og kan hurtigt<br />

komme dertil, hvis vi får brug for det.<br />

Samsø Syge- og Sundhedshus er blevet til<br />

på baggrund af et meget fleksibelt personale<br />

og kreative politikere, der sammen har<br />

fået en fin løsning for borgerne på Samsø.<br />

Desuden har vi et Sundhedscenter som andre<br />

steder i landet. Her kan man få hjælp<br />

og oplysninger om forskellige ting indenfor<br />

forebyggelse og genoptræning efter en<br />

indlæggelse.<br />

Som I kan læse, så lever vi godt her på<br />

Samsø. Vi har masser af frisk luft, en meget<br />

skøn natur og friskt badevand. Så hvis<br />

I ikke har været på Samsø, så grib chancen<br />

og tag en tur hertil i år.<br />

Tak til Sindal <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> og Gunvor<br />

Johansen fordi de sendte Stafetten til<br />

Samsø.<br />

Mange <strong>IW</strong> hilsner<br />

Jytte Vadstrup og Samsø <strong>IW</strong> klub<br />

Råd til bedre markedsføring<br />

Få mere ud af dine reklamekroner!<br />

Fra første idé over stilsikker kreativitet til den<br />

færdige kampagne:<br />

Vi inviterer dig til at teste vores kompetencer og samtidig få<br />

en vurdering af, hvordan du optimerer dit markedsføringsbudget.<br />

Vi vil gerne være med til at udvikle din virksomhed<br />

Kontakt os og kom videre!<br />

Grevetoften 3 . 2670 Greve<br />

Telefon 4341 0010<br />

info@lundstrom-partners.dk<br />

www.lundstrom-partners.dk


8 9<br />

Convention Istanbul 2012 – D47<br />

Virum <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

Convention i Istanbul var en kæmpe oplevelse<br />

som I kan læse mere om her i bladet.<br />

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om de<br />

seminarer som fandt sted. Man kunne tilmelde<br />

sig på forhånd og emnerne var:<br />

Extension og fastholdelse af medlemmer,<br />

Vejen frem, Promovering af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

og endelig Microfinansiering for kvinder<br />

og andre initiativer.<br />

vil fratage klubberne muligheden for at<br />

sende en delegeret fra klubben til convention<br />

for at formindske antallet af delegerede<br />

og sætte mere focus på f. ex. workshop’s.<br />

Sommertræf 2012<br />

på Malergården i Odsherred<br />

Seminarerne blev hver især afholdt af to<br />

omgange for at give så mange chancen for<br />

at deltage.<br />

Jeg havde tilmeldt mig til emnet Vejen<br />

frem. Den Internaional <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Executive<br />

Commitee kom med oplæg til diskussion.<br />

Man har barslet med en idé om<br />

at nedsætte en Constitution Commitee som<br />

bl. a. skal arbejde med at forny måden<br />

convention afvikles på. Nedsættelsen af<br />

convention kommiteen skulle godkendes<br />

på selve convention og da dette forslag fra<br />

Inernational <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>’s side var kommet<br />

meget sent frem (samtidig med ændringsforslag)<br />

var det mit indtryk at man<br />

ville forsøge at sælge idéen på seminaret.<br />

Selve idéen med et udvalg som skal se på,<br />

hvor der kan fornyes og forenkles er rigtig<br />

god. Men desværre har man fra International<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> side fået den idé, at man<br />

Klubbens stemme skal efter kommiteens<br />

mening fremover gives til distriktet som så<br />

stemmer for klubberne med proxy (fuldmagt).<br />

Dette gav anledning til stor diskussion<br />

og gjorde at debatten om idéen med en<br />

Constitution Commitee druknede. Efterfølgende<br />

blev anmodningen om tilladelse<br />

til at nedsætte en sådan kommite vedtaget<br />

af de delegerede, men det er så absolut mit<br />

indtryk at man ikke vil komme igennem<br />

med at fratage de enkelte klubber retten til<br />

at sende et klubmedlem som delegeret.<br />

Vi var mange fra Danmark som deltog i de<br />

forskellige seminarer og jeg tror at alle synes<br />

det er en rigtig god idé at få mulighed<br />

for at diskutere <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> med medlemmer<br />

fra andre lande som i samfundsopbygning<br />

er helt forskellig fra Danmark. Min<br />

fornemmelse er at der ved convention i<br />

2015 vil blive sat mere focus på at arbejde<br />

med forskellige <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> emner i mindre<br />

grupper og jeg kan kun opfordre jer til<br />

at melde jer til, når den tid kommer.<br />

Benedicte Haubroe<br />

Virum <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

Distrikt 47 og 48 afholder i år sommertræf i Odsherred.<br />

Sommertræffet finder sted onsdag den 27. juni kl. 11.00.<br />

I år er træffet henlagt til<br />

Malergården, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge.<br />

Der vil være guided rundvisning med efterfølgende spisning på Malergården.<br />

Deltagelse inkl. frokost med 1 glas vin, eller øl/vand koster kr. 200,00,<br />

som betales ved ankomst.<br />

Bindende tilmelding:<br />

Senest 20. juni – med klubangivelse er påkrævet, til:<br />

Benedicte Haubroe (D47), Tlf.: 4045 5717 - benedicte@matic-safety.dk<br />

eller til: Kirsten Jakobsen (D48), Tlf.: 3161 1266 - kj@sepro.dk<br />

På gensyn i Odsherred.


10 11<br />

Vedr. <strong>IW</strong> <strong>Nyt</strong><br />

Skive <strong>IW</strong> Klub<br />

I Skive <strong>IW</strong> klub er vi en gruppe medlemmer,<br />

der har svært ved at acceptere nedlukning<br />

af <strong>IW</strong> <strong>Nyt</strong> som papirudgave.<br />

Og især fremgangsmåden undrer os meget.<br />

Hvorfor er denne beslutningsproces sket<br />

uden, at klubberne har haft mulighed for at<br />

deltage i en debat<br />

End ikke fra distriktet er vi blevet orienteret.<br />

Når vi oven i købet har fået oplyst, at der<br />

er sket en procedurefejl – og at der skal ske<br />

en ny høring, stiller vi os kritiske overfor<br />

beslutningen.<br />

Referatet fra landsmødet viser, at kun et<br />

beskedent flertal står bag.<br />

Vi finder, at en så væsentlig ændring i <strong>IW</strong>´s<br />

Nye medlemmer<br />

Silkeborg <strong>IW</strong><br />

Silkeborg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har været så heldige<br />

– læs dygtige – at få en del nye yngre<br />

og erhvervsaktive medlemmer inden for de<br />

sidste par år.<br />

Dette fik S<strong>IW</strong>’s kasserer Mette Bruun til at<br />

arrangere en ryste-sammen-café-aften for<br />

alle S<strong>IW</strong> erhvervsaktive medlemmer.<br />

Der var stor opbakning til arrangementet,<br />

som fandt sted på Café Tværgade i Silkeborg.<br />

Ikke mindre end 12 mødte op, og<br />

der var gang i latter og snak fra første færd.<br />

Årets præsident Elisabeth Vad er ikke i<br />

tvivl om, at dette netværk vil være med til<br />

at løfte Silkeborg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, hvor der<br />

i forvejen er en rigtig god stemning med<br />

mange gode initiativer og aktiviteter. Stor<br />

ros til Mette Bruun for initiativet.<br />

interne kommunikation burde besluttes<br />

decentralt – og udtrykker vores kritik af<br />

fremgangsmåden.<br />

Protest<br />

På forårsdistriktsmødet i distrikt 44<br />

fremlagde vores klubpræsident Kirsten<br />

Madsen ovenstående.<br />

Emnet blev imidlertid afvist.<br />

Vi opfordrer derfor andre klubber til at<br />

tage stilling til afskaffelsen af <strong>IW</strong> <strong>Nyt</strong><br />

som papirudgave i håb om, at beslutningen<br />

tages op til fornyet overvejelse.<br />

Med venlig hilsen<br />

Skive <strong>IW</strong> Klub<br />

De glade piger med næste års vicepræsident<br />

Hanne Britorn forrest til højre<br />

Passion for pilefletning<br />

Silkeborg <strong>IW</strong><br />

En af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Silkeborgs nyere medlemmer<br />

Lone Lützen har en kæmpe passion for<br />

pilefletning.<br />

Derfor blev Lone opfordret til at fortælle om<br />

sin passion på vores klubmøde i februar, fortæller<br />

præsidenten Elisabeth Vad.<br />

Denne ”forestilling”, hvor Lone fortalte om<br />

pileflet samtidig med, at hun flettede en kurv,<br />

var så levende og spændende, at vores Kulturudvalg<br />

arrangerede et besøg hos Lone på<br />

Nørhedevej ved Funder, hvor pileflet pryder<br />

i alle afskygninger i haven.<br />

I buske og træer hænger foderkugleholdere<br />

i pileflet, på en gammel træstub står en dekorativ<br />

kurv, havens store fodertårn er pyntet<br />

med en top i pileflet, og i bedene ligger små<br />

kurve, som nogle af havens smådyr måske<br />

kan søge ly i. For en kreativ og passioneret<br />

pilefletter som Lone Lützen er der uanede<br />

muligheder for, hvad hun kan skabe med pil,<br />

fletteteknikker og sin egen fantasi.<br />

Lone har flettet en skulptur, Norden, der er<br />

optaget på en censureret udstilling på Kunstcentret<br />

Silkeborg Bad. Det er en hobby, der<br />

er nem at komme i gang med, og økonomisk<br />

er det også overkommeligt. For 1.000 kroner<br />

kommer man rigtigt langt. Hvis man ikke<br />

som Lone har mulighed for at etablere en pilemark,<br />

anbefaler hun, at man køber pil hos<br />

autoriserede forhandlere.<br />

Lone med en af sine kreative kreationer, som<br />

IKKE er til salg – i hvert fald ikke for enhver<br />

pris!<br />

Ud over at pileflet er en god og produktiv<br />

måde at være kreativ på, oplever pilefletteren<br />

også, at det er en god måde at forkæle sig<br />

selv på. Hun nyder at sætte sig på værkstedet,<br />

tænde ild i brændeovnen og lytte til klassisk<br />

musik, mens hun fletter. Så kan hun sagtens<br />

sidde op til syv timer og abstrahere fra vasketøj<br />

og alt muligt andet.<br />

Elisabeth Vad<br />

Silkeborg <strong>IW</strong><br />

www.innerwheel.dk


12 13<br />

Slagelse <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, klub nr. 5 – 60 år<br />

Slagelse <strong>IW</strong><br />

usikkerhed og med hjælp fra klubberne i<br />

Odense og København fik startet Slagelse<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub. Klubbens første præsident<br />

var Gerda Heintzelmann, og klubmøderne<br />

fandt sted 2. mandag i måneden om<br />

eftermiddagen til kaffe og kage. Ja, hvem<br />

ville have tid til det i dag<br />

50 års jubilæum i Sakskøbing <strong>IW</strong><br />

Sakskøbing <strong>IW</strong><br />

Slagelse <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> blev chartret d. 9.<br />

februar 1952. Klubben er med sine 60 år<br />

derfor en af de ældste klubber i Danmark,<br />

og jubilæet skulle naturligvis fejres.<br />

Derfor havde Slagelse <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> inviteret<br />

ægtefæller med til fest lørdag d. 4.<br />

februar 2012 på Hotel Frederik d. II i Slagelse.<br />

Et festudvalg, nedsat af bestyrelsen, havde<br />

fået til opgave at gøre aftenen til noget<br />

ganske særligt. Og det lykkedes fuldt ud!<br />

Der var tænkt på alt lige fra menu, bordkort,<br />

sange og leje af jukeboks til dans efter<br />

middagen. Bag på bordkortene havde<br />

hver dame fået opgivet navnene på 3 herrer,<br />

som skulle bydes op til dans.<br />

Desuden havde Dorte Denta skrevet en<br />

sjov og underholdende sang i dagens anledning.<br />

Ingenting var overladt til tilfældighederne.<br />

Under middagen holdt præsident Karen<br />

Søgaard tale. Gamle månedsbreve fra årene<br />

før og omkring chartertidspunktet var<br />

forinden blevet læst for at give et indtryk<br />

af, hvordan det hele begyndte. De gav et<br />

billede af nogle ”fruer”, der med nogen<br />

Rotarianer Steen Jespersen holdt talen for<br />

damerne. En fantastisk underholdende tale<br />

om kvinders evne til at multitaske. Men<br />

kan vi nu også det I hvert fald kender han<br />

godt sin kones taske med en masse rum og<br />

lommer. En taske til mange formål, altså<br />

en multitaske. Den taske er der nemlig ikke<br />

altid styr på! I hvert fald har ting det med<br />

at forputte sig.<br />

Efter en dejlig middag og efterfølgende<br />

kaffe bød pigerne op til dans. Jukeboksen<br />

var en succes, og der var rift om at vælge<br />

musik. Der blev danset og snakket lige til<br />

natmaden blev serveret kl. 2.<br />

Aftenen var endnu et bevis på, at sammenholdet<br />

i Slagelse <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

er noget særligt. Der hersker altid en god<br />

og uhøjtidelig stemning på klubmøderne.<br />

Håber det må fortsætte, og at klubben må<br />

bestå mange år frem. Det fortjener den!<br />

På Slagelse <strong>IW</strong> vegne<br />

Karen Søgaard, præsident<br />

Den 2. april, 2012 kunne vi i Sakskøbing<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> fejre Birgit Landers 50 år som<br />

trofast medlem af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>. Birgit har<br />

igennem årene haft utallige poster både i<br />

vores egen klub samt i distriktet, og står<br />

altid klar med gode råd og en hjælpende<br />

hånd. I 2004 blev hun udnævnt til æresmedlem.<br />

Birgit blev fejret med en dejlig middag på<br />

Restaurant Sukkertoppen, samt sange, taler<br />

og festlig underholdning. Birgit kvitterede<br />

med at fortælle om sit mangeårige og<br />

spændende medlemskab af klubben. Efter<br />

middagen morede vi os med underholdning<br />

ved Karina Fredensborg fra Maribo<br />

Musikskole, som skulle lære os at synge<br />

Gospel - Down by the riverside. Karina<br />

Fredensborg leder også koret ”Rainbow<br />

Gospel”. Birgit Lander’s familie, tidligere<br />

medlemmer af klubben, Rotary og<br />

ikke mindst vores distriktspræsident Aase<br />

Damsø hjalp os med at gøre aftenen festlig<br />

for jubilaren.<br />

Lene Bernat, Sekretær<br />

Sakskøbing <strong>IW</strong>


14 15<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Distrikt 47 afholder<br />

Sommertræf i Rågeleje 2012<br />

på Restaurant Søstjernen<br />

Rågelejevej 155, 3210 Vejby<br />

Rågeleje træf er åbne for alle <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> medlemmer med gæster.<br />

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.<br />

Tirsdag den 3. juli 2012 kl. 12.00 v/Søllerød <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

Sådan bliver du sund – stærk og slank v/Lotte Jarnov<br />

Tirsdag den 10. juli 2012 kl. 12.00 v/Charlottenlund <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

Kgl. Hofjuveler Flemming Hertz: Causeri om ”45 år som guldsmed<br />

– dog ikke som insekt” Om P. Hertz – juvelerforretning i 178 år<br />

Tirsdag, den 17. juli 2012 kl. 12.00 Hillerød <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

Forfatter Lotte Petri fortæller om sin nye bog ”Vand til blod” som er en<br />

fortsættelse af hendes bog Den 5.plage fra 2009<br />

Tirsdag, den 24. juli 2012 kl. 12.00 Frederiksberg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

”Lev livet – spis det” Kostvejleder Birgitte Lindberg vil sammen med<br />

læge Steen Lindberg fortælle om kroppens behov og forebyggelse af<br />

livsstilssygdomme.<br />

Der serveres en let frokostret(fisk) samt kaffe til en pris af kr. 175,- som betales på<br />

mødet til den arrangerende klub. Drikkevarer er for egen regning.<br />

Tilmelding:<br />

Navn, klub, samt hvilken dato tilmeldingen er til - sendes til:<br />

Kirsten Dahl-Sørensen, e-mail: kd-s@mail.dk evt. mobiltelefon 21 78 39 04,<br />

.<br />

senest fredagen før mødets afholdelse. Tilmeldingen er bindende.<br />

Vi glæder os til at se jer i Rågeleje<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Distrikt 47, Kirsten Dahl-Sørensen, Pastdistriktspræsident<br />

3 venskabsklubber mødes<br />

ISO- Rønne <strong>IW</strong><br />

3 venskabsklubber mødes til 10 års<br />

fødselsdag på Rügen.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubben på Rügen fejrede 10 års<br />

fødselsdag fredag den 27. april. Venskabsklubberne<br />

fra Skurup og Rønne var inviteret.<br />

Fra Rønne deltog vi 6 <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere, vi<br />

sejlede fra Rønne torsdag morgen til Sassnitz.<br />

Fra Skurup deltog 3 <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere.<br />

Vi havde lejet værelser i Putbus, hvor festen<br />

skulle holdes fredag aften. Torsdag eftermiddag<br />

var der ”get together”, vi blev vist rundt<br />

i det gamle theater i Putbus, herefter var der<br />

fællesspisning.<br />

Fredag mødtes vi på havnen i Lauterbach<br />

hvorfra vi sejlede til naturreservatet øen<br />

Vilm. Vi mødtes med en naturvejleder fra<br />

Bundesamt für Naturschutz, som førte os en<br />

rigtig flot tur rundt på den nordlige del af øen.<br />

Øen er fredet og mange af træerne er 600 år<br />

gamle, nogle fantastiske flotte skulpturrelle<br />

træer. Fra 1959 og frem til sammenlægningen<br />

af de to Tysklande, har øen været lukket<br />

for offentligheden, den blev brugt til ferie ø<br />

for højere statsfunktionærer, b.l.a. Erik Honnecker.<br />

Klokken 18.00 mødtes vi på Rosen cafeen i<br />

Putbus til en meget festlig aften. De tre klubbers<br />

præsidenter, distriktspræsidenten for distrikt<br />

89 og Rotary præsidenten for klubben<br />

på Rügen holdt taler.<br />

Aftenen sluttede med solosang af en lokal<br />

sangerinde.<br />

Marie Ørum<br />

ISO- Rønne <strong>IW</strong><br />

Spændende foredrag i Sakskøbing<br />

Sakskøbing <strong>IW</strong><br />

Charlotte Brath, premierløjtnant af reserven,<br />

var d. 7. marts på besøg hos Sakskøbing<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>. Charlotte Brath har<br />

været udstationeret i Afghanistan, og hun<br />

fortalte om, hvordan det er at være udsendt<br />

som kvinde i Afghanistan, og om det at<br />

arbejde med de afghanske kvinder og FN<br />

resolution 1325.<br />

Alle, der har været i Afghanistan, kommer<br />

givet vis hjem med hver deres opfattelse<br />

af landet og missionen. Det var Charlottes<br />

intention med sit foredrag at give et<br />

anderledes og mere nuanceret billede af<br />

forholdene, end hvad man normalt møder<br />

i medierne. Charlotte Brath er stifter af<br />

netværket “Forsvarets kvinder” (www.forsvaretskvinder.dk).<br />

Et meget spændende<br />

foredrag, som bestemt kan anbefales andre<br />

klubber!<br />

Lene Bernat, Sekretær<br />

Sakskøbing <strong>IW</strong>


16 17<br />

Ringkjøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har fået nok!<br />

Ringkjøbing <strong>IW</strong><br />

Medlemmerne i Ringkjøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Klub er yderst utilfredse med forslaget om at<br />

udgive <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong> elektronisk!<br />

Derfor vil klubben fremsætte forslag på<br />

Landsmødet 2012 om at bevare <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

<strong>Nyt</strong> i dets nuværende form. I fald dette forslag<br />

forkastes, fremsættes forslag om, at bladet<br />

fortsat udgives i papirform i mindst 4 år<br />

endnu.<br />

Begrundelserne for at bevare bladet i dets<br />

nuværende form er talrige. Her nævnes kun<br />

nogle få:<br />

• <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong> er det obligatoriske medlemsblad<br />

ifølge håndbog for Dansk <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> Råd.<br />

• Forslaget om afskaffelse af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

<strong>Nyt</strong> som vedtaget på Landsmødet 2011<br />

var ikke rettidigt indsendt til Rådet, ikke<br />

underskrevet på behørig vis og ikke behandlet<br />

på Rådsmødet i august 2011.<br />

• Ringkjøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub mener<br />

desuden, at der er tale om et lovændringsforslag,<br />

og et sådant kræver ifølge Vej-<br />

Modeopvisning i Klaksvikar <strong>IW</strong><br />

Lørdag d. 17 marts inviterede Klaksvikar<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> til ”Modeopvisning”<br />

Blandt gæsterne var <strong>IW</strong> piger fra Torshavn,<br />

og medlemmer fra Rotary i Klaksvík.<br />

”Modeopvisningen” viste dametøj fra 50 og<br />

60-erne, og selvfølgelig den nyeste forårs- og<br />

sommermode 2012. Opvisningen var både<br />

vellykket og festlig. Sjovt at se forskellen på<br />

moden fra dengang og i dag.<br />

Alle ”mannequinerne” var selvfølgelig <strong>IW</strong><br />

piger, og de klarede opgaven med bravour!!<br />

Vi giver hermed en god ide videre - absolut et<br />

ledning vedrørende lovændringsforslag<br />

2/3 flertal.<br />

• Bladet er en sikring af, at alle <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

medlemmer på tværs af landsdelene, uanset<br />

alder og uanset computerkyndighed,<br />

får adgang til fælles informationer og sammenhold.<br />

• Glæden ved at sidde med et blad i hånden,<br />

der læses lidt efter lidt.<br />

• Hvad er det efterhånden, at vi får for kontingentet<br />

Intet <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong>, intet<br />

hæfte med Constitution/Love/Håndbog,<br />

ingen sangbog og nu også fremtidige planer<br />

om at udgive medlemsfortegnelsen<br />

elektronisk.<br />

Medlemmerne i Ringkøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Klub beder indtrængende alle klubber om<br />

at drøfte ovenstående på klubmøder inden<br />

Landsmødet i Nyborg, så vi kan få en velovervejet<br />

og kvalificeret afstemning af de<br />

fremsatte forslag.<br />

Med håb om et udbytterigt Landsmøde<br />

Ringkjøbing <strong>IW</strong><br />

hit!! Efter et lækert kaffebord med hjemmebag,<br />

var der premiere på en “reklamefilm”,<br />

som Klaksvikar Rotary Klub har sponsoreret.<br />

Filmen er lavet i samarbejde med bloddonorforeningen<br />

her i Klaksvik. De 15 min.<br />

filmen varede, gav os virkelig indtryk af,<br />

hvor vigtigt det er, at alle, der kan, bliver donorer.<br />

Denne hyggelige eftermiddag endte med, at<br />

vi sang: Hvør skuldi gamlar gøtur gloymt....<br />

(Skuld gammel venskab rejn forgo....)<br />

Bjørg Fjallsbak, ISO<br />

Invitation til<br />

INNER WHEEL GOLF<br />

i DISTRIKT 44<br />

Brønderslev <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

inviterer til golfturnering<br />

fredag den 7. september 2012<br />

på Brønderslev Golfklubs bane, Golfvejen 83, 9700 Brønderslev,<br />

www.broenderslevgolfklub.dk<br />

Praktiske oplysninger<br />

Program: kl. 08.00 Morgenmad i Klubhuset<br />

kl. 09.00<br />

Gunstart<br />

Der spilles stableford i 2 rækker, med præmier til hhv. A- og B-rækken.<br />

Pris: kr. 400,-, for greenfee, morgenmad og frokost, men excl. drikkevarer<br />

Tilmelding:<br />

Snarest og senest den 20.08.2012 via formular på<br />

www.broenderslev.innerwheel.dk eller pr. mail til birte@holstandersen.dk<br />

Betaling:<br />

Beløbet overføres til reg. nr. 4940, kontonr. 4940200989. Husk navn.<br />

Ved tilmelding anføres navn, <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub, hjemmebane,<br />

DGU medlemsnummer samt hcp.<br />

Tilmeldingen er bindende.<br />

Overnatning:<br />

Vi henviser til Brønderslev Turistbureaus hjemmeside,<br />

http://www.betc.dk/Bed_and_Breakfast.asp<br />

På gensyn i Brønderslev!<br />

Mange venlige hilsener<br />

Golfudvalget i Brønderslev <strong>IW</strong><br />

Kontaktpersoner:<br />

Kirsten Allen Birte Holst Andersen<br />

Tlf. 98 82 29 55 Tlf. 20 98 80 07


18 19<br />

Invitation golfmatch i Give<br />

Give <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub har hermed fornøjelsen<br />

at invitere alle <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> medlemmer i distrikt<br />

45 til den årlige golfturnering.<br />

Er der <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> medlemmer fra andre<br />

distrikter som har lyst til at deltage er man meget<br />

velkommen<br />

Lørdag den 1. september 2012<br />

Matchen spilles på Give Golfklubs smukke bane,<br />

Bregnhovedvej 3, 7323 Give, tlf.nr. 75 73 94 01.<br />

Maribo <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> distrikt 48<br />

Golfturnering fredag d. 7. sept. 2012<br />

www.maribogolf.dk<br />

Praktiske oplysninger<br />

Kl. 09.00:<br />

Kl. 10.00:<br />

Max handicap:<br />

Morgenkaffe<br />

Tee-off<br />

54 - der spilles i 2 rækker<br />

Vi har hermed fornøjelsen, at invitere jer til <strong>IW</strong> match<br />

på vores skønne bane: Golfklubben Maribo Sø.<br />

Pris: kr. 400,00<br />

(greenfee, morgenkaffe, frokost ekskl. drikkevarer)<br />

Tilmelding:<br />

Betaling:<br />

Senest den 24. august til Aase Sørensen på mail<br />

aase.schou@mail.dk<br />

Husk at angive navn, <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub, golfklub,<br />

DGU-nummer samt handicap<br />

Senest den 24. august<br />

til Handelsbanken reg.nr.7622 kto.nr.1260508<br />

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.<br />

Vi håber rigtig mange vil deltage i turneringen og glæder os til at se jer i Give<br />

Golfklub.<br />

Mange <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> hilsner<br />

Give <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

Aase Sørensen Ingelise Troelsen Mary Kristensen Jytte Nyborg<br />

tlf.: 23278290 tlf.:25177228 tlf.:61720348 tlf.:22320534<br />

Program:<br />

Der spilles 18 hullers Stableford<br />

kl. 08.30: Morgenkaffe<br />

kl. 09.30: Tee-off gunstart<br />

ca. kl.14: Frokost/kaffe<br />

+ Præmieoverrækkelse<br />

Pris: 425 - kr.<br />

: 275 - kr. for venskabsklubmedlem<br />

incl: green + match fee<br />

morgenkaffe, frokost -<br />

drikkevarer kan købes.<br />

Elisa<br />

De bedste <strong>IW</strong> hilsner fra<br />

elisa.hh@hotmail.com<br />

Layla layla@mail.dk<br />

Refshale Byvej 22, 4930 Maribo<br />

Tilmelding:<br />

til Layla Terkildsen senest 15. aug.:<br />

layla@mail.dk - mobil: 21 71 15 06<br />

indbetaling på: 6525 0001807 552<br />

Husk: at angive navn, <strong>IW</strong> klub,<br />

handicap + DGU– nummer.<br />

Efter tilmeldingsfrist og betaling kan<br />

du se startlisten på vores hjemmeside.<br />

www.maribo.innerwheel.dk


20 21<br />

Beretning fra distrikt 46<br />

v/pastdistriktspræsident og proxy vote holder Pia Legarth<br />

Vi var 9 fynske og sønderjyske <strong>IW</strong>´ere, der<br />

sammen tog til Istanbul; Lone Junker, Vivi<br />

Juel Hansen, Birgit Jelstrup, Neel Buur,<br />

Birte Strate, Anne-Merete Stingsted, Birte<br />

Kenrad, Solveig Typkær og jeg selv.<br />

Vi havde afgang fra Kastrup lørdag inden<br />

Convention, så vi havde et par særdeles oplevelsesrige<br />

feriedage som turister, hvor vi<br />

bl.a så Topkapi-paladset, den store bazar og<br />

den egyptiske bazar (også kaldet krydderibazaren),<br />

Hagia Sopha, Den Blå Moske,<br />

Basilika-cisternen, sejltur på Bosporus og<br />

ikke mindst en masse kager. Desuden var de<br />

fleste af os i et meget lokalt hammam, hvilket<br />

var en stor – og ren – oplevelse. Desuden<br />

lærer man hinanden godt at kende, når man<br />

valser omkring i det bare ingenting.<br />

Nogle af de største oplevelser med de øvrige<br />

<strong>IW</strong>ére fra andre lande var bl.a. forskellige<br />

samtaler om oprettelse af klubber, drøftelse<br />

om sociale projekter både i Danmark og den<br />

øvrige verden, galla-middag med svenske<br />

Birgitte, der for nogle år siden startede Girls<br />

Education på Madagaskar, Neel mødte præsidenten<br />

for Odense Østres venskabsklub<br />

(Bucholz in der Nordheide), de farverige og<br />

festlige kvinder fra Nigeria, en indisk <strong>IW</strong>ére<br />

der glæder sig til at komme til Danmark og<br />

meget andet.<br />

Det var også spændende at møde, verdenspræsidenten<br />

Catherine Refabert, der kom<br />

med nye tanker om <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> og omdøbte<br />

det til Winner <strong>Wheel</strong>. Hun har formået at<br />

gennemføre mange af sine tanker – ikke kun<br />

lovforslag 17, og fået sat fokus på, hvorfor<br />

de unge vælger <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> – og på brandet.<br />

I Istanbuls lufthavn på vej hjem mødte vi en<br />

tysk kvinde, som måtte forlade Convention<br />

før afgørelsen omkring udnævnelse af næste<br />

værtsland. Hun kunne se på vores tøj, at vi<br />

var fra Danmark, og hun blev oprigtig glad,<br />

da hun hørte, at Danmark var den næste vært.<br />

Sidst og ikke mindst skal nævnes<br />

Birgit Jelstrup, Odense Vestre, der mødte sin<br />

norske veninde Astrid fra Kolsås, som hun<br />

var veninde med, da de begge boede 1 år i<br />

USA:<br />

”I 1981/1982 var min mand udstationeret i<br />

USA, og vi nød begge et år i selskab med<br />

dejlige mennesker fra alverdens lande. Desværre<br />

mistede vi i løbet af nogle år kontakten<br />

med en del af dem, sådan som man nu gør.<br />

Efter Nordisk Rally i Tampere, Finland, fik<br />

jeg igennem Inge Møller fra Assens <strong>IW</strong> en<br />

hilsen fra en norsk dame, som havde spurgt,<br />

om Inge tilfældigvis kendte mig, hvilket hun<br />

jo så absolut gør. Damen var en veninde fra<br />

tiden i USA, hvor ingen af os overhovedet<br />

anede noget om <strong>IW</strong>. Efterfølgende har vi<br />

mailet sammen et par gange og vidste, at vi<br />

begge skulle til Convention i Istanbul.<br />

Nu er det jo ikke en helt nem sag at finde<br />

hinanden mellem 2.400 andre, men allerede<br />

første dag fik vi øje på hinanden, og så var<br />

der tårevædede øjenkroge, mens vi delte<br />

knus og sidste nyt. I løbet af hele Convention<br />

var vi heldige at løbe ind i hinanden<br />

4 gange, hvilket jo er skønt. Og ved gallamiddagen<br />

sad vi ved naboborde – Astrid i<br />

sin flotte nationaldragt, som hun også bar i<br />

USA, når der var galla. Jo, <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> er i<br />

sandhed international. Vi holdt hinanden op<br />

på ikke at miste forbindelsen igen, og mon<br />

ikke vi mødes til Nordisk Rally næste gang<br />

– jeg tror det.”<br />

Det har været en fantastisk oplevelsesrig<br />

tur, lærerig, udfordrende og spændende. Vi<br />

glæder os alle til at deltage i de næste Conventions.<br />

10 års Jubilæum<br />

Charlottenlund <strong>IW</strong><br />

10 års Jubilæum for Malmø <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>´s Modeopvisning.<br />

Det er ikke mere et ”Geheimtip”, at Malmø<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> hvert forår arrangerer en modeopvisning,<br />

det kan betale sig at tage over<br />

sundet for.<br />

I år var det 10. år den populære modeopvisning,<br />

der hvert år kan bryste sig med<br />

langt over 200 deltagere, løb af stablen.<br />

Som altid var den ansvarlige arrangør,<br />

Lilian Tegger og Kronprinsenhallens<br />

Modebutikker Annebelle og Mirabell der<br />

leverede tøjet.<br />

Da jeg sidste år skrev en større artikel om<br />

samme emne, vil jeg i år kun nævne, at fra<br />

at være en håndfuld danske <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

deltagere, var der i år 10 fra Frederiksberg,<br />

9 fra Gentofte, 3 fra Charlottenlund, 2 fra<br />

Strikkerier<br />

Kolding <strong>IW</strong><br />

I Kolding <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har vi i den forgangne<br />

vinter været flittige med strikkepindene, og<br />

det er med stor glæde vi nu kan afsende en<br />

meget stor stak bomulds-bluser til Aktion<br />

Børnehjælp.<br />

Det er en organisation, der siden 1965 har<br />

formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende<br />

børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter.<br />

Som Mother Teresa udtalte ”jeg kan ikke<br />

hjælpe alle, men forsøge at hjælpe nogen”.<br />

Og vi synes netop, dette er en overkommelig<br />

måde at hjælpe på, da der kan strikkes næsten<br />

hvor som helst og når som helst.<br />

Som det fremgår af de farvestrålende fotos,<br />

er det kun fantasien, der sætter grænser! Dog<br />

strikkes der efter en bunden opskrift!<br />

København og vor kommende præsident<br />

for distrikt 47, Lis Spurre´ fra Herlev.<br />

Snyd ikke jer selv for en hyggelig Malmø<br />

tur næste år!<br />

Alice Waldner<br />

Charlottenlund <strong>IW</strong><br />

Vi starter igen på en ny ”forsendelse”, og håber<br />

endnu flere i klubben får lyst til at strikke<br />

med!<br />

Else Jørgensen<br />

Kolding <strong>IW</strong>


22 23<br />

40 års fødselsdag<br />

Kalundborg <strong>IW</strong><br />

Da Kalundborg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub blev<br />

født, på Dragsholm Slot den 11. marts<br />

1972, var det med kanonsalut, festfyrværkeri<br />

og smokingklædte gæster der dansede<br />

i riddersalen til kl. 02 nat.<br />

klubben. Der var rød rose også til Karen<br />

Møller for 40 års <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>-medlemskab,<br />

heraf de sidste 26 år i Kalundborg<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>.<br />

Kalundborg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub har i øjeblikket<br />

24 medlemmer og er stadigvæk en<br />

levende klub. Så sent som i januar måned<br />

blev to nye medlemmer optaget. Præsident<br />

i jubilæumsåret er Anne Karin Kristensen.<br />

Kaminmøde 24. januar 2012 I Hillerød <strong>IW</strong><br />

Hillerød <strong>IW</strong><br />

I Hillerød <strong>IW</strong> havde pastpræsident Grethe<br />

Murholt taget initiativ til, at vi i vores klub<br />

skulle holde et såkaldt Kaminmøde, for at de<br />

nytilkomne kunne lære <strong>IW</strong> bedre at kende.<br />

lækkert hjemmebag, blev det på en naturlig<br />

måde til at vi hver især holdt et lille egoforedrag,<br />

så nu har vi 10 piger vist styr på<br />

hinanden.<br />

Medlemmer ved jubilæumsfesten<br />

40 års-jubilæet blev fejret i noget enklere<br />

former, i vores vanlige mødelokale på Ole<br />

Lunds Gaard, af en gruppe glade, engagerede<br />

og selvstændige kvinder, pænt klædt<br />

på i aftenens anledning. Vi havde bestemt<br />

os for, at vi kun ville være “os selv” denne<br />

aften. Vi nød en tre retters middag med<br />

vine, og vi sang så det klang – gamle <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>-sange med duft af en anden tid, da<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>-damer primært var hustruer<br />

og husmødre.<br />

De to medlemmer der har været med alle<br />

de 40 år, Ditte Bertelsen og Birthe Olsen,<br />

fortalte med mange sjove detaljer om charter-dagen<br />

og optakten dertil. Blandt andet<br />

fik vi høre om de to Rotary-fruer der ikke<br />

fik lov til at blive medlemmer af klubben,<br />

selv om de gerne ville – de skulle blive<br />

hjemme og passe deres mænd.<br />

Ditte Bertelsen og Birthe Olsen blev hædret<br />

med en rød rose for deres indsats for<br />

Præsident Anne Karin Kristensen overrækker<br />

røde roser til 40 års-jubilarerne<br />

Festaftenen blev afsluttet med underholdning,<br />

også den leveret af interne kræfter,<br />

og hemmeligholdt indtil sidste øjeblik.<br />

To skuespillere kom på “scenen” – Lone<br />

Pramming og aftenens gæst Else-Marie<br />

Struck. De underholdt os på fornøjeligste<br />

vis med et uddrag fra Gustav Wieds komedie<br />

“Skærmydsler”, som de to strikkende<br />

gamle tanter. Professionelt leveret – bravo!<br />

I løbet af aftenen blev der naturligvis også<br />

udråbt et Kalundborger-huRra – et femtårnet<br />

hurra: to korte, et langt, to korte – efter<br />

vor smukke, femtårnede kirke.<br />

Wenche Larsen<br />

Sekretær, Kalundborg <strong>IW</strong><br />

Vi mødtes en kold tirsdag aften i et festlokale<br />

som vores præsident Karen Parding og ISO<br />

Karin Aagesen havde lånt. Vi var 5 nytilkomne<br />

og 5 garvede <strong>IW</strong>’er.<br />

Kirsten Kann havde valgt at holde sin fødselsdag<br />

sammen med os, god idé. Så hun<br />

blev fejret med fødselsdagssang og en skål<br />

i ”boblevand”.<br />

Så var stemningen ligesom lagt, og indenfor<br />

fik vi det dejlig varmt.<br />

Kirsten havde trykt nogle foldere til os. En<br />

forkortet udgave af <strong>IW</strong>’s opbygning, samt<br />

”værd at vide” om <strong>IW</strong>s arbejdsopgaver. Det<br />

er svært som nytilkommen, at få overblik<br />

over hele organisationen samt diverse begreber<br />

og forkortelser. Desuden en folder med<br />

medlemmerne i vores klub (med billeder) og<br />

en how to do til <strong>IW</strong>’s hjemmesider.<br />

Det er bare super materiale. Det må være<br />

med i startpakken til alle, der bliver optaget<br />

fremover.<br />

Efter lidt snak frem og tilbage over kaffen og<br />

Tiden fløj af sted, og det blev ikke til så meget<br />

<strong>IW</strong> forklaring, men det har vi i de foldere<br />

vi fik med hjem, og ikke mindst, nu har vi<br />

nye medlemmer nogle ”gamle” medlemmer<br />

vi ”tør” spørge, fordi vi kender dem meget<br />

bedre.<br />

Jeg vil gerne sige tak for en rigtig hyggelig<br />

aften, som jeg syntes var alt for kort. Vi kunne<br />

godt have talt meget længere om <strong>IW</strong>, så<br />

der er vel basis for nogle flere kaminmøder<br />

fremover, hvor ”nye” og ”gamle” medlemmer<br />

får en god snak udenfor de faste møder.<br />

1000 tak til jer der stod for arrangementet.<br />

Hilsen Jette Elisberg<br />

Hillerød <strong>IW</strong>


24 25<br />

25.000 til Ronald McDonald Hus<br />

Charlottenlund <strong>IW</strong><br />

valgte at give en præmie af samme værdi<br />

som deltagergebyret. Jo, vi i Charlottenlund<br />

<strong>IW</strong> klub er rigtig stolte over dagen.<br />

Indbydelse til sommermøde<br />

i Ebeltoft <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub<br />

Mandag d. 2. juli kl. 17.00<br />

Vi starter med rundvisning på Kvadrat.<br />

Kvadrat A/S<br />

Lundbergsvej 10<br />

8400 Ebeltoft<br />

www.kvadrat.dk<br />

Charlottenlund <strong>IW</strong> klubs bridgeturnering<br />

den 10. marts blev en fantastisk succes. 72<br />

bridgespillere valgte at bruge deres lørdag<br />

på det gode formål. Alle betalte kr. 385 for<br />

at være med. Blaksets Bridgecenter stillede<br />

lokaler og turneringsleder gratis til rådighed.<br />

Mange spillerede forhøjede deres<br />

indbetaling – ja, der var oven i købet nogle<br />

spillere, der forhøjede deres betaling til kr.<br />

1.000 til det gode formål. Præmierne var<br />

ligeledes fantastiske. Fra smykker til flere<br />

tusinde kr., gavekort, hudplejeprodukter,<br />

bøger, vin osv. Ingen nævnt, ingen glemt.<br />

Der var ingen, der ikke havde en uforglemmelig<br />

dag. Billedet med checken viser<br />

fra venstre turneringsleder Frederik Bjerregaard,<br />

leder af Ronald McDonald Hus,<br />

Karen Bjørløw Jacobsen og klubpræsident<br />

Marianne Dehn.<br />

For Charlottenlund <strong>IW</strong> var det en glimrende<br />

lejlighed til et rigtig godt teamarbejde.<br />

Alle var på en eller anden måde involveret.<br />

Lige fra de medlemmer, der spillede med i<br />

turneringen, til de medlemmer der optrådte<br />

som værtinder og til de medlemmer, der<br />

Det skal da også nævnes, at vi har sendt en<br />

artikel med billeder om initiativet til vores<br />

verdenspræsident med henblik på convention<br />

i Istanbul, hvor man efterlyste initiativer<br />

fra klubber ifm fundraising. Hvad kan<br />

være bedre end at tilbringe en dag sammen<br />

med andre med samme interesse – og samtidig<br />

være med til at give penge til et rigtig<br />

godt formål. Der er rigtig mange aktiviteter,<br />

der egner sig. Kun fantasien sætter begrænsninger<br />

for ideerne.<br />

Marianne Dehn, klubpræsident,<br />

Charlottenlund <strong>IW</strong><br />

Efter rundvisning kører vi til Hotel Ebeltoft Strand,<br />

hvor der vil være spisning og selve mødet vil blive afholdt.<br />

Hotel Ebeltoft Strand<br />

Ndr. Strandvej 3<br />

8400 Ebeltoft.<br />

Alle er meget velkommen<br />

Tilmelding til Liselotte Skaanild tlf. 8698 3970 eller trcoolex@gmail.com<br />

Samarbejde<br />

ISO Rønne <strong>IW</strong><br />

Samarbejde mellem Rønne <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>klub<br />

og Soroptimisterne på Bornholm.<br />

Dorit Otzen på talerstolen<br />

Den 8. marts, på kvindernes internationale<br />

kampdag, havde Bornholm besøg af tre stærke<br />

kvinder.<br />

Vi havde inviteret Kirsten Dahl-Sørensen<br />

sammen med Dorit Otzen og Alice Viola fra<br />

Reden Internationalt.<br />

Vi havde en fin pressedækning fra Bornholms<br />

Tidende, TV2 Bornholm og DR<br />

Bornholm som også bragte et interview med<br />

Dorit Otzen i eftermiddagsudsendelsen den<br />

8. marts.<br />

Soroptimisterne har de seneste 5 år solgt<br />

lilla sløjfer til fordel for Reden. I år blev vi i<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> kontaktet for et samarbejde, og<br />

det var vi meget interesserede i, så allerede<br />

i oktober 2011 begyndte vi planlægningen.<br />

Vi havde stor hjælp af


26 27<br />

Astrid Harild fra <strong>IW</strong> tv. og Jane Sonne-Hansen fra Soroptimesterne th.<br />

Kirsten Dahl-Sørensen som hjalp med kontakter<br />

til Reden.<br />

Vi sendte mails ud til alle vi kender, til politikerne,<br />

til Aktive Kvinder, til skolernes<br />

lærerværelser, til uddannelsesinstitutionerne,<br />

Politiet og Sundhedsvæsenet.<br />

Ved indgangen blev der betalt et bidrag på<br />

100 kr. som inkluderede 2 sandwich og en<br />

vand.<br />

Overskriften for arrangementet var:<br />

Hvordan hjælper vi handlede kvinder<br />

fysisk, psykisk og socialt.<br />

Arrangementet blev afholdt i mødesalen på<br />

Bornholms Hospital mellem klokken 17.00<br />

og 19.15.<br />

Aftenen startede med et indlæg fra Kirsten<br />

Dahl-Sørensen, hvorefter Dorit Otzen holdt<br />

et flot foredrag om hvad Reden er og hvad de<br />

hjælper med, og også om den Internationale<br />

del af Reden.<br />

Tidligere prostitueret Alice Viola fortalte om<br />

egne erfaringer fra prostitution, og om det<br />

store arbejde der bliver gjort for at støtte tidligere<br />

prostituerede i ”Svanegrupper”, hvor<br />

Alice Viola er mentor. Det var et indlæg som<br />

virkeligt skubbede til nogle fordomme, og<br />

der var en del spørgsmål fra tilhørerne.<br />

Vi solgte 400 lilla sløjfer til 20 kr. stykket<br />

og aftenens arrangement indbragte ca. det<br />

samme, så vi i alt kunne sende 15.000 kr. til<br />

Reden.<br />

Marie Ørum<br />

ISO Rønne <strong>IW</strong><br />

15th International <strong>IW</strong> Convention Istanbul<br />

Distrikt 44<br />

Tyrkiet 17. - 21.<br />

April 2012<br />

Jeg var så heldig, at<br />

have mulighed for<br />

at flyve til Istanbul<br />

nogle dage før Convention.<br />

Det var en<br />

meget spændende by<br />

at gå rundt i, der er rigtig meget historie.<br />

Jeg vil fortælle lidt om, hvad vi oplevede<br />

udover selve det alvorlige med taler og<br />

love med mere. Onsdag aften var der Banner<br />

Exchange & Fellowship. I løbet af et<br />

par timer blev der udvekslet banner og andre<br />

forskellige små gaver. Der blev hilst<br />

på <strong>IW</strong>´ere fra hele verden. Vi var ca. 2.000<br />

deltagere til Convention, af dem var der ca.<br />

340 ægtefæller til <strong>IW</strong>´ere. 48 lande ud af<br />

103 lande var repræsenteret.<br />

Torsdag startede vi klokken 9 med åbningsceremoni.<br />

Tyrkiet havde fået lavet en ny<br />

sang ”Song of Peace”. Det vrimlede frem<br />

med piger og drenge som sang for os. Det<br />

var meget smukt og gribende. Derefter<br />

holdt vores verdenspræsident Catherine<br />

Refabert fra Frankrig en velkomsttale,<br />

hvor hun gav de stemmeberettigede meget<br />

klar besked om vigtigheden ved de næste<br />

dages afstemninger. Vi skulle alle tænke på<br />

<strong>IW</strong>´s fremtid. Flag fra alle lande hang rundt<br />

i auditoriet, det så meget flot ud. Alle lande<br />

blev nævnt med distrikter, antal klubber og<br />

antal medlemmer. De næste 3 taler blev<br />

holdt af Rotary´s distrikt Guvernør, major<br />

of Greater City of Istanbul og Guvernør of<br />

Istanbul. Gæste taler Tugba Kalafatoglu<br />

fortalte os om kommunikation, hun havde<br />

en rigtig god måde at fortælle os alle om<br />

betydningen af en god kommunikatiaon.<br />

Det kunne vi lære noget af. Ceremonien<br />

blev afsluttet med koncert med Izmir State<br />

Symphony Orchestra og Bodrum Chamber<br />

Orchestra.<br />

Om aften var der Hospitality Evening. Alle<br />

deltagerne kørte i bus til 1001 Columns<br />

Cistern. Det blev kaldt et underjordisk<br />

”palads” bygget for over 1500 år siden til<br />

opbevaring af vand. Det består af en masse<br />

søjler. Det skal opleves. Der fik vi lidt at<br />

spise og der var en tale samt en der spillede.<br />

Fredag aften var der Gala Dinner. Vi spiste<br />

på Lütfi Kirdar Convention & Exhibition<br />

Center, det var der hele Conventionen foregik.<br />

Ved vores bord (min mand og jeg) sad<br />

vi sammen med fire piger fra Tunesien, to<br />

fra Frankrig samt et ægtepar fra Tyskland.<br />

De to fra Frankrig kunne ikke ret meget<br />

engelsk, så vi byttede lidt rundt på pladserne.<br />

Pigerne fra Tunesien kunne fransk,<br />

så alle fik en rigtig god aften. Underholdningen<br />

bestod af et Orchestra Istanbul 12,<br />

de spillede og sang og det lød rigtig godt.<br />

Der var en berømt fløjtespiller Mihriban<br />

Aviral som spillede, men det var lidt svært<br />

at følge med i, hvad der skete på scenen,<br />

fordi vi var så mange i salen. Heldigvis<br />

var der storskærm, som gjorde vi kunne<br />

følge med for der var modeopvisning med<br />

forskellige dragter typisk for Tyrkiet. Der<br />

blev efterfølgende holdt en auktion over<br />

4 billeder. Det foregik på den måde, at vi<br />

kunne lægge penge i kasser, som


28 29<br />

cirkulerede rundt mellem bordene. Lige<br />

pludselig blev der ringet med en klokke og<br />

så var det den sidste der havde lagt penge i<br />

kassen som fik billedet.<br />

Lørdag efter frokost var der afslutningsceremoni.<br />

Ceja Gregor Hu og Christiane<br />

Nicole fra FN fortalte om kvinder og børn<br />

i verden. Den næste der holdt tale var<br />

en <strong>IW</strong>´er fra Italien. Derefter fik 6 unge<br />

<strong>IW</strong>´ere ordet og fortalte om hvorfor de var<br />

blevet <strong>IW</strong>´ere, hvad de kunne give <strong>IW</strong> og<br />

hvad de forventede af <strong>IW</strong>. Meget dygtige<br />

piger, det tyder rigtig godt for <strong>IW</strong>. Det nye<br />

<strong>IW</strong> projekt vil blive <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Women<br />

For The World. Det skal vi nok komme<br />

til at høre mere om. Vi var nu nået til det<br />

punkt der hed næste Convention og alle<br />

os fra Danmark sad så spændte som aldrig<br />

før. Verdenspræsidenten meddelte at vinderen<br />

blev Danmark. Det kan nok være at<br />

alle os danskere (i rødt og hvidt tøj) røg op<br />

af stolene og viftede med dannebrogsflag.<br />

Nationalrepræsentant Annalise Larsen fik<br />

lov til at sige et par ord. Der blev vist en<br />

lille film omkring Danmark, så vi må i<br />

arbejdstøjet, det bliver meget spændende.<br />

Der efter fik den næste verdenspræsident<br />

Carole Young fra New Zealand ordet og<br />

præsenterede den nye board med blandt<br />

andet vores egen Annelise Andersen fra<br />

Brønderslev <strong>IW</strong>. Det hele blev afsluttet af<br />

traditionel tyrkisk folkedans. Det var meget<br />

farvestrålende og de var rigtig dygtige.<br />

Lige pludselig var Convention slut, men<br />

alle <strong>IW</strong>´erne i Danmark har noget at glæde<br />

sig til. At være til Convention er en oplevelse<br />

alle <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>´ere skulle prøve,<br />

det er en oplevelse for livet.<br />

Åse Bønløkke<br />

DISO D44<br />

Jeg rejser om få dage og er først hjemme<br />

igen efter deadline til næste nummer, så<br />

beretningen fra Convention, må I have til<br />

gode.<br />

Den 29. marts holdt vi vort årlige ISOtræf,<br />

som var meget velbesøgt. Snakken<br />

gik lystigt og jeg tror da også, at vi fik<br />

vendt mangt og meget den aften. Jeg er i<br />

gang med at skrive et referat fra mødet,<br />

som bliver sendt til alle ISO´er og lagt på<br />

distrikt 45´s hjemmeside.<br />

Kontakten til vort venskabsdistrikt 248 i<br />

Bulgarien har været lidt på stand by i al<br />

denne travlhed, men just i går fik jeg en<br />

invitation til Plovdiv <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubs 15<br />

års jubilæum den 9. juni. Bulgarien som<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> land er jo ganske ungt, så jeg<br />

tror, at Plovdiv klubben må være en af de<br />

ældste, om ikke den ældste. Desværre er<br />

det jo med lidt kort varsel, og I, der læser<br />

dette, ser det jo nok post festum! Jeg regner<br />

dog med at møde mange fra Bulgarien<br />

til Convention, så forhåbentlig kan vi få<br />

en aftale i stand, der giver lidt bedre tid til<br />

at planlægge et besøg, enten her eller der.<br />

Skulle det lykkes, håber jeg meget på stor<br />

opbakning fra den nye DISO og medlemmerne<br />

i distrikt 45!<br />

Ellers er dette jo mit sidst indlæg som<br />

DISO, da jeg har valgt at stoppe i distriktsbestyrelsen<br />

med dette <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

års udgang. Nu har jeg siddet der i 5 år, så<br />

nu er det vist på tide, at der kommer nye<br />

kræfter til. Det har været nogle rigtig gode<br />

år, og det kan ikke anbefales for meget at<br />

engagere sig i bestyrelsesarbejdet, uanset<br />

på hvilket plan det er. Engagement giver<br />

efter min erfaring langt flere glæder end<br />

sorger og besvær, som jeg af og til synes,<br />

at mange fokuserer for meget på. Kom ud<br />

af busken og meld jer under fanerne!!<br />

Knus til alle de dejlige piger, jeg har været<br />

så heldig at lære at kende i disse år!<br />

Benedicte Overgaard<br />

DISO D45<br />

Det blev et travlt forår!<br />

Distrikt 45<br />

Den 11. marts holdt<br />

vi informationsmøde<br />

for alle Conventiondeltagerne,<br />

og jeg<br />

er meget imponeret<br />

over den opbakning<br />

mit arrangement fik!<br />

Vi var 64 deltagere<br />

ud af 84 mulige,<br />

heraf var de 8 mænd (ud af 9 deltagende<br />

ægtefæller). Efter en dejlig frokost og snak<br />

holdt forfatter og freelance journalist Malene<br />

Fenger-Grøndahl et fint oplæg for os<br />

om Tyrkiet, tyrkerne og Istanbul. Malene<br />

er medforfatter til flere bøget om Tyrkiet,<br />

bl.a. Rejsen går til Tyrkiet, Tyrkernes<br />

Istanbul og Tyrkiet – en del af Europa, så<br />

det var en meget velkvalificeret foredragsholder,<br />

vi havde. Vi gav også lidt praktisk<br />

information om deltagelse i Convention, så<br />

jeg tror, at alle deltagerne følte, at de fik<br />

meget med hjem.<br />

Rotarys get2gether weekend i ry<br />

Brædstrup - Ry <strong>IW</strong><br />

Efter at have arrangeret GET2GETHER<br />

weekends for Distrikt 1450 udvekslingsstudenter<br />

tre gange, så fik de lyst til arrangere<br />

en weekend for hele landet. Den<br />

blev afholdt den 20 - 21 -22 april. Der kom<br />

160 unge mennesker til byen, hvor de blev<br />

indkvarteret på den lokale skole. Der var<br />

hyggeaftener både fredag og lørdag aften.<br />

Hele lørdagen gik med at spille rollespil i<br />

et dejlig skovområde, hvor til de unge selv<br />

havde lavet kostumer og våben.<br />

Brædstup-Ry <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> var ikke medarrangør,<br />

men havde bagt kager. Det blev<br />

til 26 brandepandekager, desuden var der<br />

flere <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere der hjalp med det<br />

praktiske.<br />

Det var en meget fin weekend, de havde<br />

stablet på benene. De unge var glade og<br />

trætte da de tog hjem.<br />

Flere af dem glemte deres rygsække.<br />

Hanne Krøgh Rasmussen<br />

Brædstrup - Ry <strong>IW</strong>


30 31<br />

Tak for et rigtig godt samarbejde<br />

Distrikt 47<br />

Dette er mit sidste<br />

indlæg som DISO og<br />

jeg vil gerne sige jer<br />

alle tak for et rigtig<br />

godt samarbejde i de<br />

2 år jeg har været på<br />

posten. Det har været<br />

spændende og dejligt,<br />

at møde jer og arbejde<br />

sammen med jer og jeg vil bede jer alle tage<br />

godt imod Alice Waldner, som overtager<br />

DISO posten.<br />

Jeg vil ønske Alice held og lykke med arbejdet<br />

og jeg er ikke i tvivl om, at Alice vil blive<br />

en god og kreativ DISO.<br />

I skrivende stund er jeg i gang med at forberede<br />

et møde med Distriktsbestyrelsen fra<br />

Kulturgruppen af 2011<br />

Taastrup <strong>IW</strong> og webmaster for Distrikt 47<br />

distrikt 239 i Sverige den 12. maj 2012 og<br />

samtidig forbereder jeg mit sidste ISO træf<br />

den 22.maj 2012.<br />

Som sædvanligt ligger referatet fra ISO træffet<br />

på nettet.<br />

Jeg håber, at det samarbejde vi har sat i gang<br />

med Distriktsbestyrelsen i distrikt 239 vil<br />

fortsætte og at det på begge sider af Øresund<br />

vil blive til glæde og inspiration for klubberne.<br />

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god og<br />

forhåbentlig solrig sommer og et rigtigt godt<br />

nyt <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år.<br />

Anna Birthe Kofod<br />

DISO distrikt 47<br />

Tre friske piger fra Distrikt 47 startede i 2011<br />

en kulturgruppe, hvor formålet er at arrangere<br />

spændende besøg og rundvisninger på<br />

interessante steder på Sjælland. For at det<br />

ikke skal blive for ”stort”, har man valgt et<br />

max. antal deltagere på 30.<br />

Der har indtil nu været afholdt 4 arrangementer.<br />

Det første blev afholdt i september 2011<br />

på Nordisk Film i Valby. I november 2011<br />

var vi på Ordrupgård og i februar 2012 på<br />

Helsingør Kulturværft.<br />

I maj gik turen til De kongelige Repræsentationslokaler<br />

på Christiansborg, Folketinget<br />

og middag i Snapstinget.<br />

I De kongelige Repræsentationslokaler blev<br />

vi ført rundt af en meget kompetent guide,<br />

som i Riddersalen fortalte om de smukke gobeliner,<br />

malet af Bjørn Nørgaard på kartoner,<br />

som gobelinerne er vævet ud fra. Gobelinserien<br />

beskriver danmarks- og verdenshistoriens<br />

gang. De kommer blandt andet omkring<br />

vikingetiden, middelalderen, enevælden,<br />

reformationen, 2. verdenskrig, nutiden og<br />

endda fremtiden.<br />

Den danske kongefamilie er vævet ind i den<br />

store gobelinfortælling, hvor der også er referencer<br />

til Bjørn Nørgaards tidligere værker.<br />

Til arrangementet på Christiansborg har der<br />

været lange ventelister, så der er arrangeret<br />

en ekstra rundvisning i juni 2012.<br />

Der har både været deltagere fra Distrikt 47<br />

og 48, og til september skal vi til rundvisning<br />

på Sorø Akademi og Sorø Klosterkirke.<br />

Interessen for disse arrangementer har vist<br />

sig at være enorm, og vi er mange, der glæder<br />

os over dette gode initiativ fra Kirsten Kann,<br />

Lillian Ryelund og Kirsten Dahl-Sørensen,<br />

og ser frem til kommende arrangementer.<br />

Læs mere på Distrikt 47s hjemmeside.<br />

Britt Olsen<br />

Taastrup <strong>IW</strong><br />

og webmaster for Distrikt 47<br />

Intercitymøde i Nordvest Jylland<br />

De arrangerende klubber, Susanne Theilgaard<br />

Torsdag den 26. april inviterede <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

klubberne fra Struer, Holstebro, Holstebro<br />

Vestre, Ringkjøbing, Vinderup og Lemvig til<br />

Intercitymøde på Hotel Schaumburg i Holstebro.<br />

Ud over de seks arrangerende klubber deltog<br />

seks andre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubber i arrangementet,<br />

så der i alt var tolv <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubber<br />

med 135 deltagere repræsenterede denne<br />

aften!<br />

Programmet som var i stand til at tiltrække<br />

så mange interesserede, var blandt andet<br />

med foredrag af journalisten Anders Agger.<br />

Anders Agger er blandt andet kendt fra<br />

Sømanden og juristen, Kongehuset indefra,<br />

Livscyklus, Danske badehoteller, Drengene<br />

på Herlufsholm, 3. z osv.<br />

Anders Agger holdt et interessant, personligt<br />

og medrivende foredrag, som formåede<br />

at fastholde hele salen i dyb koncentration i<br />

over en time.<br />

Foredraget startede med Anders Aggers glæde<br />

over at se så mange folk forsamlede på et<br />

sted, når man tænker på, at en gennemsnitlig<br />

dansker ser 3.58 times TV i gennemsnit pr.<br />

dag!<br />

Anders Aggers karriere startede hos DR i<br />

Holstebro, hvor journalisterne Steffen Kretz<br />

og Morten Løkkegaard fik øje for hans arbejde,<br />

og hentede ham til TV avisen og Søndagssmagasinet,<br />

da DR`s seertal var helt på<br />

nulpunktet grundet TV2`s popularitet sidst i<br />

90`erne.<br />

Salen vidste på forhånd, at de utraditionelle<br />

historier er Anders Aggers


32 33<br />

varemærke, men hvad salen ikke vidste, var<br />

at alle Anders Aggers ideer til programmer<br />

havde et -med hans egne ord - narcissistisk<br />

udspring. Virkeligheden overgår ofte fantasien.<br />

Som Anders Agger udtrykte det, er<br />

programmerne ”postkort fra det liv, jeg har<br />

levet”.<br />

Nogle af programmerne følte Anders Agger<br />

det som en nødvendighed at lave, og andre<br />

som ting han gerne ville lave. Eksempelvis<br />

opstod tanker omkring døden og det at afmystificere<br />

den på baggrund af en nær vens<br />

selvmord, og det udviklede sig til udsendelsen<br />

om Sømanden og juristen. Drengene på<br />

Herlufsholm udsprang af at en skolekammerat<br />

fra gymnasietidens overflytning til Herlufsholm.<br />

3. z på baggrund af Anders Aggers<br />

egen gymnasieklasses 25. års jubilæum etc.<br />

etc.<br />

Udsendelserne om Kongehuset indefra er<br />

dog lavet på baggrund af opfordring fra kongehuset<br />

selv.<br />

Anders Agger afsluttede det uhyre interessante<br />

foredrag med at besvare spørgsmål fra<br />

salen.<br />

På vegne af de arrangerende klubber<br />

Susanne Theilgaard<br />

som alle fik hørt om <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> både i Kastrup<br />

og Dragør klubberne.<br />

Der blev udarbejdet en pressemeddelse til<br />

lokalavisen, som blev bragt i Amagerbladet,<br />

så der kom også lidt lokal omtale ud af arrangementet.<br />

Derudover gav vi skjorter, fløjl, læder og<br />

jeans til bevar.dk, der har et projekt med<br />

kvinder, som syer genbrugstøj om til flotte<br />

veste, hatte, nederdele og alt muligt andet.<br />

Dragør <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har indgået et samarbejde<br />

omkring at produktudvikle på vores<br />

indsamlede dåseringe, der fremover bliver til<br />

tasker, smykker eller andre accessories, som<br />

vi vil sælge og dermed tjene flere penge til<br />

velgørende formål.<br />

Kontaktperson fra <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Dragør<br />

Rikke Thygesen,<br />

Doorn Allé 38,<br />

2791 Dragør<br />

Mobil: 31384480<br />

Indsamling af varmt tøj og penge<br />

Dragør <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Amagerkvinder fra <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> indsamler<br />

varmt tøj og penge, til vinterens frysende<br />

kvinder og børn.<br />

Når det er koldt er det godt, at der er kvinder,<br />

som gør en indsats for dem der fryser.<br />

Dragør <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, holdt derfor en tøjbytte<br />

dag, med det formål at indsamle tøj og penge<br />

til velgørende formål. 25 kvinder mødtes en<br />

kold december aften på Strandhotellet i Dragør,<br />

hvor de medbragte poser, sække og papkasser<br />

fyldt med tøj, sko, støvler, tasker og<br />

accessories hjemmefra.<br />

Der var så meget, at der blev solgt og byttet<br />

for kr. 4000,- på aftenen. Der var stadig<br />

20 sække med lækkert tøj tilbage. Derfor<br />

besluttede de at pakke alt børnetøj og varmt<br />

vintertøj sammen og forære det til Grevinde<br />

Danner Stiftelse i København, til frysende<br />

kvinder og børn.<br />

I weekenden den 3. – 4. februar, solgte de<br />

mere af det bedste tøj på et loppemarked, der<br />

blev holdt i Tårnby Bowlingcenter, hvor alle<br />

pengene gik til <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> i Dragør. Der<br />

blev talt med en del kvinder,<br />

Convention i Istanbul april 2012<br />

Nationalrepræsentanten<br />

Torsdag eftermiddag den 19. april, hele fredag<br />

den 20. april og lørdag formiddag var<br />

der behandling af ændringsforslag til Constitution.<br />

Forslagene deles i forslag fra den internationale<br />

bestyrelse, forslag fra distrikter og klubber<br />

og generelle bestemmelser. Alle forslag<br />

til ændringer i Constitution skal have 2/3<br />

flertal for at kunne blive ændret. Generelle<br />

bestemmelser skal bare have almindeligt<br />

flertal for at gå igennem.<br />

De ændringsforslag til Constitution, som<br />

havde særlig interesse for Danmark var<br />

ændringsforslag nr. 5 om antallet af Board<br />

Directors, nr. 17 om ændringer i optagelseskriterier<br />

henimod optagelse af inviterede<br />

medlemmer uden relationer til Rotary og nr.<br />

41, som foreslog, at fjerne Proxy vote holderfunktionen.<br />

Ved alle 3 forslag blev afgørelsen,<br />

som vi gerne så.<br />

Antallet af Board Directors på 16 (ændringsforslag<br />

5) mener vi er vigtigt for at få en stor<br />

spredning i indflydelse i hele verden. Et mindre<br />

antal som foreslået vil


34 35<br />

Extensionmøde<br />

Distrikt 47<br />

gøre den internationale bestyrelse lille og<br />

stærk uden de store indflydelser fra medlemslandene.<br />

Beslutningen blev, at der stadigvæk<br />

skal være 16 Board Directors.<br />

Nye optagelseskriterier har vi efterspurgt<br />

længe. Det har været et fast punkt på dagsordenen<br />

på Convention de sidste mange år. Nu<br />

er de der og vil ændre på mange ting i fremtiden.<br />

Ændringsforslag 17 tilføjer et punkt til<br />

vore optagelseskriterier som hedder: Aktivt<br />

medlemskab kan opnås af kvinder, der er inviterede<br />

til at blive medlem – forudsat at majoriteten<br />

af klubbens medlemmer er enige.<br />

Ændringsforslag 41 indeholdt en fjernelse af<br />

begrebet Proxy vote holder. Det ville betyde,<br />

at delegerede fysisk skulle være til stede for<br />

at kunne stemme ved Convention. Det ville<br />

betyde en skævdeling, da vi ikke kan forvente,<br />

at alle klubber i hele verden vil kunne<br />

sende en delegeret til Convention. Det blev<br />

nedstemt.<br />

Under generelle bestemmelser var der 4<br />

forslag.<br />

Det som havde vores særlige opmærksomhed<br />

var forslag A, som har været debatteret<br />

meget i den danske gruppe. Vi var usikre på,<br />

om det kunne være godt med et ekstra råd i<br />

den internationale bestyrelse. Afstemningen<br />

blev, at der kommer et råd, som skal forberede<br />

et ændringsforslag til strukturen for<br />

Convention . Vi afventer, hvad der vil fremkomme<br />

som forslag.<br />

Annalise Larsen<br />

Nationalrepræsentant<br />

Extensionmøde i Distrikt 47, afholdt i<br />

Frederiksborg Centret, Hillerød<br />

Søndag den 26. februar 2012 afholdt Distrikt<br />

47 det årlige extensionmøde.<br />

Det er efterhånden blevet en tradition at afholde<br />

disse populære møder, der arrangeres<br />

af pastdistriktspræsidenten.<br />

I år var temaet synliggørelse af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>,<br />

og inviteret var klubpræsident, vicepræsident,<br />

to menige klubmedlemmer med hhv.<br />

3-5 års anciennitet og 10-20 års anciennitet<br />

samt et muligt kommende medlem. Vi var<br />

ialt 68 deltagere.<br />

Rikke Thygesen, Dragør <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, var<br />

en glimrende ordstyrer, der styrede mødet<br />

med fast hånd og megafon. Hun bad os være<br />

opmærksomme på, at vi som <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere<br />

har en forpligtelse til at få nye medlemmer,<br />

og at vi selv er de bedste sælgere.<br />

Vi skal skabe opmærksomhed og være strategiske.<br />

Der var indlæg af:<br />

Vicedistriktspræsident Lis Spurre, Herlev<br />

<strong>IW</strong> om rekruttering og fastholdelse af nye<br />

medlemmer<br />

Præsident Hanne Juel Jensen, Gribskov <strong>IW</strong><br />

om masseoptagelser, hvad gjorde vi og hvordan<br />

gik det<br />

Klubmedlem Toril Midttun Larsen, Taastrup<br />

<strong>IW</strong> om lokalt projekt – fra ide til handling til<br />

resultat<br />

Klubmedlem Marianne Bossen, Herlev <strong>IW</strong><br />

om tanker omkring en <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub for<br />

”unge kvinder”<br />

Direktør og forfatter Anna Thygesen var<br />

inviteret til at holde foredrag/peptalk om<br />

”Branding af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>”, og det gjorde<br />

hun på en bramfri og humoristisk måde.<br />

Anna Thygesen er ekspert i feminin købsadfærd<br />

og har 20 års erfaring med ledelse, salg,<br />

PR, marketing og kommunikation.<br />

Hun rådede os til at sætte mål til hvordan<br />

og hvor mange nye medlemmer klubben vil<br />

have, og vi skal gøre os klart, at de nye medlemmer<br />

har brug for os og vi for dem.<br />

Vi skal også huske at have det sjovt og være<br />

klar til at forny vore rutiner. At være med i et<br />

kvindenetværk er selvudviklende, og ved at<br />

hjælpe andre får man det godt selv.<br />

Hele hendes præsentation kan ses på Distrikt<br />

47s hjemmeside.<br />

Efter en dejlig brunch var vi klar til plenumdebat<br />

med udgangspunkt i indlæggene, og<br />

bagefter var der ”walk and talk”, hvor formålet<br />

var at lære at bruge sit netværk og bryde<br />

mønstre.<br />

Vi gik alle derfra med en fornemmelse af at<br />

vi var blevet lidt klogere, og ihvertfald meget<br />

inspirerede til at gøre noget ved synliggørelsen<br />

af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>.<br />

En stor tak til pastdistriktspræsident Kirsten<br />

Dahl-Sørensen for et flot og inspirerende arrangement.<br />

Klubmedlem Eva Holskov, Frederiksberg<br />

<strong>IW</strong> om samarbejde med Rotary og Rotaract<br />

om projekter<br />

Britt Olsen<br />

Taastrup <strong>IW</strong><br />

og webmaster for Distrikt 47


36 37<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Danmark i 50 år<br />

Nu vil jeg tage Jer med på en rejse ad mindernes<br />

snørklede veje i 50 år sammen med<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> i Danmark, som begyndte<br />

under The Associations of <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Clubs, d.v.s. oversøisk i forhold til Great<br />

Britain & Ireland, der stadig levede i kolonitiden,<br />

men som blev International <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> i 1967.<br />

Jeg blev optaget i Maribo <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

klub, den 4.4.1962. Alt var mere formelt,<br />

vi sagde hverken hej- det er fedt- eller du.<br />

OPTAGELSESBREV fra 4.4.1962 læses.<br />

Jeg fik en varm og dejlig modtagelse. Jeg<br />

havde to små børn, så det var fint at få<br />

mulighed for gode foredrag, interessante<br />

besøg på virksomheder, kulturinstitutioner<br />

m.m.<br />

Et par år senere kom Lone til, så hun har<br />

gjort rejsen med på sidelinjen til nu som<br />

medlem af Sakskøbing I.W. klub.<br />

Vi var lidt ”fine” i Maribo, dansk klub nr.<br />

8 fra 1952. Klosterby og domkirkeby. Året<br />

efter kom I.W. i Nakskov og først 1966<br />

I.W. i Nykøbing F.<br />

Optaget i klubben blev Rotarianeres hustruer<br />

og pårørende først og fremmest fra<br />

Maribo, men også fra Sakskøbing og Rødby.<br />

Jeg fik forskellige bestyrelsesjobs. I 1970-<br />

71 var jeg sekretær hos Ida Mikkelsen, det<br />

år var der forslag om at alle i klubberne<br />

skulle være dus, men vi havde med i bagagen<br />

fra Maribo, at stemme NEJ til dette<br />

på landsmødet, vi blev nedstemt og måtte<br />

drage hjem og sige DU.<br />

1972-73 var jeg præsident i Maribo I.W.,<br />

hvor vi fejrede 20 års jubilæum, samme<br />

dag som Danmark stemte sig ind i E.U.,<br />

men det havde dog ikke noget med hinanden<br />

at gøre.<br />

1973-74 blev jeg valgt til vicedistriktspræsident,<br />

1974-75 distriktspræsident, 1975-<br />

76 pastdistriktspræsident og så 2 år som<br />

rådsmedlem i distrikt 48.<br />

Det var en meget spændende og lærerig<br />

tid, hvor jeg mødte mange interessante og<br />

dejlige mennesker, - men også en udfordrende<br />

tid.<br />

Hidtil havde der været en østre og en vestre<br />

landsdel nu inddeltes vi i distrikter,<br />

der svarede til Rotarys grænser. 1965 var<br />

der interdistriktsmøde på Krabbesholm<br />

ved Skive. Jeg deltog og blev noget generet<br />

af røg- troede jeg - og gned øjne mere<br />

og mere. Jeg kørte med medlemmer fra<br />

Nakskov og sad på bagsædet i bilen på vej<br />

hjem og gned mere og mere øjne, da jeg<br />

kom hjem, var jeg så hævet i ansigtet at<br />

ikke engang en mongol ville kendes ved<br />

mig. Se - dengang kom lægen ud til patienten,<br />

rotarianer, læge Povl Støckel så på mig<br />

og konstaterede at den mascara, jeg havde<br />

brugt havde fremkaldt en allergisk reaktion.<br />

Hvorefter han sagde:” Smid det lort ad<br />

helvede til”. Jeg havde så ondt af mig selv.<br />

Nu startede opgaven med ny distrikts inddeling,<br />

hidtil havde hele Sjælland, Lolland,<br />

Falster og Bornholm været ét distrikt, nu<br />

deltes vi, således at København og Bornholm<br />

blev distr.47 og vi distr. 48, det var<br />

en opgave, den blev løst, hvert distrikt fik<br />

nøjagtig ens kæder med alle navne på.<br />

Første distriktspræsident i 48 blev Anni<br />

Leffers og jeg nr. 2.<br />

Forud og efter var mange møder. Jeg vil<br />

fortælle lidt i flæng om oplevelser og sjove<br />

episoder.<br />

September 1970 afholdt Verdensbanken -<br />

årsmøde i København med<br />

Robert Mc Namarra som formand. På det<br />

tidspunkt kørte modstanden mod Vietnamkrigen<br />

i højeste gear. Jeg var hos Inger<br />

Povelsen på Politiskolen, Artíllerivej,<br />

Amager, hvor hendes mand var chef og de<br />

havde bolig. Alle politielever og -betjente<br />

var i alarm med skjolde og stave, som vi<br />

kunne se fra vinduerne, hvor vi følte os<br />

som på et fort. Det gik da også ganske<br />

hårdt til ved demonstrationer i indre by.<br />

Den 2. Convention i International <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> blev afholdt i København 22.-23.<br />

maj 1973.<br />

I Falkoner Centret i København for mere<br />

end 3000 I.W.-er.<br />

Ordet Convention har nok en festlig klang<br />

i manges ører. Convention er noget med<br />

hatte og underholdning og ”næh! hvor er<br />

det hyggeligt at mødes igen!” og så naturligvis<br />

en masse punkter på dagsordenen og<br />

ændringsforslag og paragraf sådan og sådan<br />

i lovbogen.<br />

Verdenspræsident var danske Birte Fangel.<br />

Det var et stort øjeblik, da dronning Ingrid<br />

ledsaget af vor egen verdenspræsident<br />

kom ind i salen.<br />

Rotarianere – 500 i alt – fik omvisning og<br />

frokost på Carlsberg. Om aftenen var der<br />

koncert i Tivoli og vikingespil i Falkoner<br />

Centret. Frederikssund vikingerne opførte<br />

”Amled” (Hamlet af Shakespeare) en meget<br />

flot og smuk forestilling. To be or not<br />

be thats the question but not for me.<br />

Næste dag var der et gigantisk Rotary<br />

møde på Hotel Scandinavia med Valby<br />

R.C. som vært.<br />

Fantastisk og meget vellykket arrangement.<br />

Der var nogen, der havde haft søvnløse<br />

nætter forinden.<br />

Min næste opgave var så at besøge samtlige<br />

klubber i distrikt 48 - 23 i alt. Da den<br />

første oliekrise med billøse søndage ikke<br />

var langt bagude, fik jeg arrangeret mig, så<br />

jeg tog flere klubber efter hinanden i forskellige<br />

områder og overnattede hos dejlige,<br />

gæstfrie medlemmer, som tog mig på<br />

ture og viste mig netop deres egn i tiden<br />

mellem møderne. God geografi og kulturundervisning.<br />

På Nyborg Strand var også mange møder.<br />

På et møde, hvor der var ca. 400 deltagere,<br />

og jeg var dirigent, var stemningen ved at<br />

bevæge sig op i det røde felt, jeg fik aftalt<br />

med hotellet, at man fik båndet indlæggene,<br />

så der ikke kunne opstå misforståelser,<br />

når referatet skulle skrives. Dette meddelte<br />

jeg. Resten forløb fredeligt. Det viste sig at<br />

hotellet havde glemt at slå båndoptageren<br />

til. Jeg fortalte det aldrig. På mødet fik jeg<br />

medvirket til at Klaksvikar og Torshavn<br />

I.W. klubber fik økonomisk udligning fra<br />

alle danske klubber, så de var i stand til at<br />

betale den dyre rejse hertil. De to præsidenter<br />

Anna Nielsen, Klakavikar og Gudrun<br />

Højgaard,Torshavn korresponderede<br />

jeg med i mange år, særlig Gudrun fik jeg<br />

en dejlig ”årsbeskrivelse” af, når vi nåede<br />

januar-februar, skrev hun nu er min mand<br />

og jeg ved at få økulller af regn, storm og<br />

blæst. Vi må en tur til Madeira. Han var<br />

læge og direktør på hospitalet i Torshavn.<br />

Der var charterfester for nye klubber. Rotary<br />

distrikt 1480 konference på Oslo båden<br />

og Holmekollen og andet.<br />

I Maribo gik det rigtig fint, vi var en stor<br />

klub, tæt på 50 medlemmer, måske flest fra<br />

Sakskøbing.<br />

Inge Grøndahl, fra Sakskøbing foreslog at<br />

klubben skulle hedde Maribo-Sakskøbing<br />

I.W.klub.


38<br />

39<br />

Det blev vedtaget, men måske lagde det en<br />

kim, der senere blev til utilfredshed blandt<br />

Maribo medlemmerne. 1977-78 var Ulla<br />

Hammer fra Sakskøbing præsident, hun fik<br />

en kedelig og ganske ufortjent behandling<br />

ved sit sidste møde. Så vi i Sakskøbing<br />

blev klar over, at nu måtte vi skilles i en<br />

Maribo og en Sakskøbing klub. Skilsmisser<br />

er sjældent behagelige, og det var denne<br />

heller ikke.<br />

Men efter genvordighederne og stridighederne<br />

startede vi<br />

Sakskøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub, den 1.<br />

juli 1978, dansk klub nr. 133.<br />

Ellinor Kristiansen blev første præsident.<br />

Charterbrev og kæde fra England fik vi<br />

overrakt til julemødet 4. december 1978 på<br />

Ødegård. Det var en god beslutning vi traf<br />

dengang. I dag er vi distriktets største klub<br />

med 32 medlemmer med megen varme og<br />

hjælpsomhed og tak for det.<br />

Vi har haft mange aktiviteter, jeg vil nævne<br />

Børnehaven i Nanortalik i Grønland,<br />

hvortil vi i mange år sendte strikkede huer,<br />

vanter, sokker, undertøj og lidt legetøj. Det<br />

ebbede ud, da man fik selvstyre, vi fik ikke<br />

mere tilbagemelding, om de havde modtaget<br />

vore pakker.<br />

Rigmor Ryder startede klubbens besøg<br />

på det, der engang var Sakskøbing Alderdomshjem.<br />

Vi havde sangeftermiddage, oplæsning,<br />

bankospil, vi medbragt lagkager. Sommerudflugt<br />

i biler.<br />

Ture til høstgudstjenester i beboernes gamle<br />

sognekirker, og hvad vi eller kunne finde<br />

på.<br />

Jeg kan ikke lade være at nævne specielt<br />

tre gamle, venlige, glade mænd. Johannes<br />

Holm, Aggerholm og Valdemar Hansen.<br />

Hvert år til jul modtog jeg et fint julebrev<br />

fra Valdemar Hansen, hvor han opsummerede<br />

de aktiviteter, vi havde haft sammen.<br />

De var så taknemmelige og herlige. Per<br />

plejede at bemærke:” Nå, nu er der igen et<br />

brev fra din kæreste”.<br />

1987-88 var jeg præsident her i Sakskøbing<br />

klubben. Vi arrangerede i november<br />

1987 En familiedag på Højskole. Her<br />

deltog Sakskøbing Rotary med ægtefæller<br />

og børn, Rotaract fra Nykøbing med ledsagere.<br />

Vi startede i Majbølle kirke med<br />

højmesse hos Lars Graff Nielsen, derfra til<br />

Majbølle Forsamlingshus, til frokost hos<br />

Hanne og Frede Rasmussen. Foredrag af<br />

Vilhelm Jung, født den 16. november 1888<br />

i Skive – 99 år -. Stående, kun støttende<br />

sig til et bord fortalte han levende om et<br />

spændende liv som plantagebestyrer på<br />

Sumatra. Da Vilhelm Jung i 1917- midt<br />

under 1. verdenskrig – skal hjem på ferie<br />

i Danmark, går turen gennem Rusland,<br />

hvor revolutionen netop er startet. Han var<br />

medlem af Eventyrernes klub. Når et medlem<br />

blev 100 år, blev der plantet et egetræ<br />

for ham på Langelinie, men sagde han:<br />

”Det kan jeg da selv grave ned, jeg skal<br />

bare lige en tur ind til de skeletsnedkere og<br />

have ordnet mit ben” Han var en fortæller<br />

af guds nåde og kunne blive ved – og blev<br />

ved - længe. Sidst på eftermiddagen var<br />

der linedance under ledelse af pastor Britta<br />

Rahbech, Hunseby og slut med aftensmad.<br />

En særlig oplevelse med Rotary og <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> er udvekslingsstudenterne. Den<br />

første vi fik var fra Ghana, hed James<br />

Beyden og var ægte afrikaner. Distr.1480<br />

havde inviteret et antal unge<br />

mænd hertil for at lære husdyrbrug. Her hos<br />

os var han i 10 måneder for at lære slagtekyllingeproduktion.<br />

Frem Sakskøbing var<br />

meget gæstfrie mod ham, han var en god<br />

fodboldspiller, dernæst ophold på Nordisk<br />

Landbrugsskole. George fra Californien<br />

tog Ebbe og jeg med om natten på nattergaletur<br />

ledet af Erik Sandfeld i Kulhøjs<br />

moser, Hydesby Skov, spændende. Marion<br />

fra New Zealand ville ikke blive tyk, som<br />

nogle studenter blev, så hun løb hver morgen<br />

ca. 6 i bulder mørke, det var nov.og<br />

dec. En morgen ved 7-tiden så jeg en bil<br />

foran mit køkkenvindue med en natkjoleklædt<br />

kvinde ved rattet. Ud steg Marion,<br />

som var løbet vild et sted i Vigsnæs, Tårs<br />

eller Kalø, men havde fået en venlig sjæl<br />

til at køre sig hjem. Så var der Matt. Som<br />

alle piger var forelskede i, de ringede og<br />

ringede, til sidst sagde Per:” Jeg er Matts<br />

personlige sekretær, I kan give beskeden<br />

til mig”, det hjalp, det var før mobilens<br />

indtog. Romas fra Litaun, Ben fra U.S.A.,<br />

Karl fra Island og flere andre. Alle med til<br />

at give livet kulør, samt at horisonten er<br />

længere borte end Radsted og Våbensted.<br />

At Rotary og <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> er internationale<br />

organisationer lægger jeg stor vægt på.<br />

Når jeg kigger i Mostrup under foreninger<br />

i vort område, ser jeg kun Lions som international.<br />

Vi lærer og får så meget indsigt<br />

ved at bevæge os ud. Bad Oldesloe ikke at<br />

forglemme, al den gæstfrihed vi har nydt<br />

der. Stormarn I.W. klub, positive, dejlige<br />

mennesker, der ser længere end til egen<br />

havelåge.<br />

Da jeg blev udnævnt til æresmedlem her<br />

i Sakskøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub, kom det<br />

helt bag på mig, det var den dag, jeg slet<br />

ikke havde styr på det. Men en stor og<br />

varm tak. Jeg blev meget glad.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> i fremtiden Vi kan jo sagtens<br />

være glade 32 medlemmer i en by af Sakskøbings<br />

størrelse er flot. Vi har også en<br />

fremtid, hvis vi forstår at udnytte den. For<br />

udvekslingsstudenterne har Rotary Canada<br />

udarbejdet.<br />

6 korte Be´s:<br />

Be First (Vær aktiv-Tag initiativ)<br />

Be Curious (Vær nysgerrig- vis interesse)<br />

Be Prepared(Vær bevidst om dit mål)<br />

Be Grateful (Sig tak- vis glæde)<br />

Be of Service (Gør noget for andre)<br />

Be Here Now (Vær nærværende).<br />

Disse korte indholdsrige ord er lige så efterlevelsesværdige<br />

for alle i Rotary og <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>.<br />

Tak til hver eneste her til stede. Jeg tænker<br />

også på alle dem, der har hjulpet os på vej.<br />

TAK.<br />

Birgit Lander<br />

To be or Not to Be:<br />

Spillet og sunget af<br />

Leo The Lion Mathisen.<br />

Husk deadline<br />

til næste nummer af<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong><br />

Søndag den 29. juli 2012


40 41<br />

Velkommen til nye medlemmer<br />

I sidste nummer af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong> var navnene på nye medlemmer i<br />

Distrikt 44, 45 og 46 faldet ud. Derfor får de en forsinket velkomst denne gang.<br />

Distrikt 44 Bjerringbro Bente Kølbæk<br />

Anne-Mette Mølgaard<br />

Brønderslev<br />

Inger-Lis Jensen<br />

Ellen Pedersen<br />

Lone Normann Petersen<br />

Frederikshavn<br />

Birgitte Krogsgaard<br />

Birgit Lefevre Samson<br />

Grenaa-Djurs<br />

Birthe Holst Andersen<br />

Karen Mønsted Jensen<br />

Hadsten<br />

Kirsten Døssing<br />

Karen Overgaard Særkjær<br />

Hadsund<br />

Marianna Adelsparre<br />

Hinnerup<br />

Linda Andersen<br />

Hjørring<br />

Karen Vind Andersen<br />

Nykøbing Mors Gertrud Guldager<br />

Jenny Josefsen<br />

Rønde<br />

Ingrid Fenger<br />

Skagen<br />

Kirsten Lind<br />

Viborg<br />

Birte Lene Andersen<br />

Jette Malling<br />

Aalborghus<br />

Kit Ballermann<br />

Marianne Myhren<br />

Marie Louise Boel Ubbesen<br />

Distrikt 45 Brædstrup-Ry Tove Hammelsvang<br />

Helle Richelieu<br />

Esbjerg<br />

Else Kruse<br />

Give<br />

Aase Schou Sørensen<br />

Grindsted<br />

Gitte Hansen<br />

Marianne Kyhl<br />

Herning Søndre Jonna Blaudzun<br />

Holstebro Vestre Christina Steensberg Larsen<br />

Horsens<br />

Inger Munk<br />

Ikast<br />

Vibeke Bertram<br />

Jane Harboe Hansen<br />

Lisbeth Jensen<br />

Helen Louise Pearson<br />

Lemvig<br />

Mariann Bredil Frederiksen<br />

Silkeborg<br />

Struer<br />

Varde<br />

Vinderup<br />

Aarhus Vestre<br />

Joan Andreasen<br />

Pia Gilberg<br />

Lis Nielsen<br />

Lilly Pedersen<br />

Lilly Jessen<br />

Else Marie Hedegaard<br />

Lene Telling Andersen<br />

Anne Marie Kloppenborg Laursen<br />

Inge Søndergaard<br />

Distrikt 46 Ejby Annette Kurtmann<br />

Skærbæk<br />

Dorthe Tilgaard Schmidt<br />

Sønderborg<br />

Conni Winther<br />

Vamdrup<br />

Bettina Bohn Rokkjær<br />

Aabenraa<br />

Kirsten Giebel<br />

Kirsten Andsager Heisel<br />

Karin Sørensen<br />

Distrikt 47 Frederiksberg Aase Grotenberg<br />

Gribskov<br />

Rikke Søby<br />

Helsingør<br />

Irene Rosén<br />

Hillerød<br />

Lone Pedersen<br />

Hillerød Christian IV Ruth Larsen<br />

Kastrup<br />

Birgit Laustsen<br />

København<br />

Merethe Gadeberg<br />

Rønne<br />

Bente Lundberg Langkilde<br />

Lise Tejnø<br />

Distrikt 48 Holbæk Lone Tams Gildberg<br />

Køge<br />

Nonni Ahlgren<br />

Nakskov<br />

Gurli Kølle Pedersen<br />

Nysted<br />

Kirsten Leth<br />

Næstved<br />

Britt Toftebjerg Andersen<br />

Slagelse-Antvorskov Kristine Biørn<br />

Stege<br />

Mette Jacobsen<br />

Svinninge<br />

Lenette Dimple<br />

Birthe Lohmann Poulsen


42<br />

Dødsfald<br />

43<br />

Distrikt 44 Brønderslev Katy Stagsted Jepsen<br />

Distrikt 45 Brædstrup-Ry Kirsten Schmidt<br />

Vigtige datoer<br />

Silkeborg<br />

Ikast<br />

Annette Schultz<br />

Alice Margrethe Christensen<br />

10. juni 2012 D48 Distriktskædeoverrækkelse i Karlslunde <strong>IW</strong><br />

12. juni 2012 D44 Distriktskædeoverrækkelse i Hadsten <strong>IW</strong><br />

Distrikt 47 Hillerød Ulla Nielsen<br />

12. juni 2012 D46 Distriktskædeoverrækkelse i Aabenraa <strong>IW</strong><br />

6. – 7. oktober 2012 Distrikts- og Landsmøde på Hotel Nyborg Strand<br />

9. marts 2013 D47 Forårsdistriktsmøde i Taastrup <strong>IW</strong>


ID-nr. 46668<br />

Vigtige oplysninger<br />

Frimærker afleveres til:<br />

Hanne Dahl<br />

Box 174<br />

Granvænget 20<br />

5700 Svendborg<br />

Udenlandske abonnenter:<br />

kr. 150,00<br />

Bestilling til:<br />

Rådskasserer Birthe Hamann<br />

Senest 30. juni 2012<br />

E-mail: kasserer@innerwheel.dk<br />

Betaling til:<br />

Nordea Bank 1726 - 0757825570<br />

Senest 30. august 2012<br />

IBAN nummer DK7720000757825570<br />

BIC-kode (Swift-adresse)<br />

NDEAKKK<br />

Obs!<br />

Alle bankomkostninger skal betales af<br />

ordregiveren<br />

Returblade sendes til:<br />

Medlemsregistret<br />

Tove Galmstrup Christensen<br />

Engvej 2<br />

8370 Hadsten<br />

Næste nummer udkommer<br />

september 2012<br />

Sidste frist for manuskripter til:<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Søndag den 29. juli 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!