Guldkorn fra vores roadshow. - Distrikt 48

innerwheel.dk

Guldkorn fra vores roadshow. - Distrikt 48

Guldkorn fra vores roadshow.

Som I jo efterhånden nok alle sammen har hørt mig sige, når jeg har startet mit indlæg ved mine

besøg hos Jer i klubberne, fik I alle tilsendt en lille hilsen i sommeren 2012. Denne hilsen har

dannet baggrund for de emner, jeg har bragt på bane ved besøgene.

Til gengæld fik jeg ved et af de første klubbesøg udfordringen, at det jo var rart at have besøg og

give sin mening til kende om dette og hint, MEN – kunne de så ikke også få en tilbagemelding, når

roadshowet var kørt færdigt

Den bold greb Kirsten og jeg – og dette er så resultatet af de guldkorn, der er blevet strøet på de

forskellige møder rundt om i distriktet.

Hvordan tiltrækker vi nye og engagerede medlemmer på 40+ og hvordan vil vi

markedsføre Inner Wheel

Næsten alle klubber var samstemmende om at vi i IW mangler en let læselig formålsparagraf. Vi

ved jo godt at vi har de 3 faste grundpiller som formålsparagraf, men vores medlemmer har ret i, at

de ikke let forståelige og ikke ”sælger billetter”. Der kom et forslag fra et klubmedlem på en ordlyd,

der kunne bruges som en appetitvækker for udenfor stående personer, til at beskrive IW:

”Inner Wheel er et af verdens største kvindenetværk, hvor du – ud over et fællesskab som i andre

netværks- eller virksomhedsledergrupper – får en langt bredere horisont og nogle

samfundsmæssige eller kulturelle oplevelser, som du ikke kan opnå alene som privatperson”

Vi har stadig de 3 faste grundparagraffer: at fremme venskab, fremme hjælpsomhed og

international forståelse, men det står ingen steder skrevet at vi ikke må ”bygge oven på” dem, fx

med ovenstående beskrivelse.

Et andet forslag var, at man for at kunne tiltrække nye medlemmer, var nødt til at have møder med

spændende indhold. Her fik vi forslag om at flere klubber evt. flere gange årligt kunne slå sig

sammen om at holde fællesmøder, hvor man så havde råd til en ”god” – men dermed også

kostbar – foredragsholder. Sådanne møder kunne være arrangeret med henblik på at kunne

invitere mulige nye medlemmer, så de kunne få en forsmag på, hvad de kunne forvente af et

medlemskab.

Endnu et forslag var at holde café møder, hvor der så stadig også var ”almindelige café-gæster”,

som på den måde kunne få interesse for Inner Wheel.

Flere klubber udtrykte uafhængigt af hinanden enighed om, at det ville være en god idé at etablere

netværksgrupper for fx de erhvervsaktive kvinder eller tværkulturelle grupper.

Man kunne også forestille sig at arrangere møder med andre kvindenetværksgrupper som fx

Soroptimisterne, Rebekkasøstrene eller Ladies Circle.


På alle møderne spurgte jeg forsamlingen om deres holdning til at arrangere åben-hus aftener

eller have en stand på en af de mange Livsstilsmesser og/eller markeder, loppemarkeder og

biblioteker. Her var tilbagemeldingen fra mødedeltagerne blandet, men størstedelen stillede sig

kritisk overfor disse forslag. Det tungtvejende argument imod sådanne arrangementer var frygten

for at Inner Wheel kunne blive til en ”svingdørsforening”.

Hvordan opnår vi, at alle tager ansvar for klubbens trivsel og eksistens ud fra Inner

Wheels målsætning

Her var samstemmende enighed om at man gør sit yderste for at nye medlemmer skal føle sig

velkommen, og flere udtalte, at det var en god idé med en ”Mentor” / ” Buddy”, der tager sig af

det/de nye medlem/-mer ved de første møder, så de ikke føler sig alene.

- Dog har det nye medlem også en forpligtelse til at lære sine nye klubkammerater at kende,

det nytter ikke noget, at man ikke tør blande sig.

Hvordan integrerer vi nye og gamle medlemmer om fælles mål og hvordan bygger vi

bro mellem gammel og ny generation og udnytter hinandens ressourcer

Her var bred enighed om det, at man holder kaminmøder, er med til at man kan lære hinanden at

kende på en anderledes måde, da det bliver mere intenst i en mindre gruppe. Nogle klubber holder

endda kaminmøder ud over de almindelige månedsmøder.

Man kunne jo forestille sig at kaminmøder bl.a. blev brugt til at planlægge et månedsmøde for den

kommende sæson. Det ville måske også lette arbejdsbyrden for klubpræsidenten.

Hvor og hvordan vil vi ses som Inner Wheelere

En del klubber foreslog at man kunne kontakte den lokale ugeavis, når man havde et spændende

emne på programmet, ligesom man kunne indsende pressemeddelelser, når man havde doneret

et større beløb til et godgørende formål. På landsplan var forslaget, at man kunne aftale at komme

med i en TV udsendelse og fortælle om resultatet af årsindsamlingen.

Jeg synes alle de møder, hvor Kirsten og jeg har været på besøg, har båret præg af et godt

sammenhold i klubberne.

Dog var der få tilfælde hvor de enkelte klubber havde stærkt lokalt fokus og i grunden ikke var så

interesserede i at høre om Inner Wheel udenfor lokalt regi.

Anni Bak / Distriktspræsident 2012 - 2013

More magazines by this user
Similar magazines