Monte Carlo - Compu Game

compugame.dk

Monte Carlo - Compu Game

Spillebeskrivelse

Monte Carlo

Udviklet for DAB

Revision 05 – Den 31. marts 2006

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98


Opstillingsvejledning

for Compu-Game automater.

♦ Indgreb i automatens elektriske og mekaniske dele, må kun foretages af kvalificeret

personale!

♦ Automaten er kun beregnet til indendørs brug, og må ikke udsættes for fugt, og

ekstreme varme eller kuldegrader.

♦ Denne automat er kun beregnet til 220/230 volt vekselspænding.

♦ Det er vigtigt af hensyn til sikkerhed og stabilitet at jordforbindelsen til automaten

er intakt.

♦ Automaten skal stå på et stabilt og jævnt underlag. Det anbefales at underlaget

er antistatisk.

♦ Efterse at eventuelle serviceomskiftere står i korrekt position.

♦ Vent med at tænde for automaten til den har fået stuetemperatur.

♦ Læs brugervejledningen grundigt igennem.

♦ Indstil automaten – toptavle, maskin ID, lyde mm. -ved hjælp af serviceprogrammet.

♦ Tilslut automaten til CG Link / Datboks.

Compu-Game er tilmeldt fælles ELRETUR.

Med venlig hilsen

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98


INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. GENERELT OM MONTE CARLO 2

2. LYSSPIL 3

3. TERNINGBORD 4

4. JETON BONUS 5

5. ROULETTE SPILLET 6

5.1. Nudge i Roulette spillet 7

5.2. Automatisk gevinst i Roulette spillet 7

5.3. Super hold i Roulette spillet 7

6. JACKPOT CHANCE VED FYLDT TERNINGBORD 8

7. JACKPOT 8

8. FEATUREPOINT 9

1


1. Generelt om Monte Carlo

Spilleautomaten Monte Carlo er udviklet af Compu-Game A/S for DAB, Dansk Automat

Brancheforening.

Max. 30.000 kredit i banken, resten udbetales ikke.

Monte Carlo er baseret på FUTEC-98 og FUTEC-96 teknologi, og leveres i Maxi, Mini og

Compact kabinet og som byggesæt.

Monte Carlo har 3 stk. valser og valsebåndene ser således ud:

Nr.: Valse 1 Valse 2 Valse 3

23 Triple Bar Triple Bar Triple Bar

22 Monte Carlo Citron Citron

21 Blomme Melon Jeton Gul

20 Double Bar Kirsebær Double Bar

19 Hestesko Monte Carlo Klokke

18 Citron Terning Blomme

17 Kirsebær Blomme Jeton Rød

16 Orange Klokke Kirsebær

15 Single Bar Citron Melon

14 Terning Orange Orange

13 Melon Monte Carlo Jeton Gul

12 Monte Carlo Hestesko Hestesko

11 Klokke Terning Citron

10 Citron Kirsebær Monte Carlo

9 Kirsebær Blomme Jeton Rød

8 Orange Single Bar Kirsebær

7 Blomme Monte Carlo Terning

6 Klokke Double Bar Single Bar

5 Melon Orange Jeton Gul

4 Terning Klokke Orange

3 Single Bar Terning Melon

2 Citron Kirsebær Hestesko

1 Kirsebær Monte Carlo Jeton Gul

0 Orange Blomme Kirsebær

2


2. Lysspil

Feature

point

GEVINSTTAVLE

LYSSPIL

2 point pr. spil

EVEN

FEATUREPOINT

SPIL

2

point

8

point

Eksttrac

hance

200

3 x

Bar

3 x

Bar

3 x

Bar

400

600

1200

20

Jackpot

spil

150

2 x

Bar

2 x

Bar

2 x

Bar

300

450

800

1200

100

Bar

Bar

Bar

200

300

400

800

50

Mel

on

Mel

on

Mel

on

100

150

200

Ekstra

20

Klok

ke

Klok

ke

Klok

ke

40

60

120

140

16

12

Blo

mm

e

Ora

nge

Blo

mm

e

Ora

nge

Blo

mm

e

Ora

nge

32

24

48

36

96

72

Bonus

84

6

Citr

on

Citr

on

Citr

on

12

18

36

42

4

cher

ry

cher

ry

cher

ry

6

10

22

26

4

cher

ry

cher

ry

Any

Bar

4

6

12

14

2

cher

ry

Any

Bar

Any

Bar

2

4

10

12

Lysspil

bank

max. 999

Featuren starter når der på valserne opnås 3 x Hestesko.

Lysspil er et dobbelt spil, hvor lys løber op og ned i hver sin søjle i featuren samtidig med

at valserne løber.

Standser alle 3 lys i samme vandrette række, opnås den gevinst der er angivet udfor den

pågældende række, i øvrigt samme gevinst som for valserne.

Er Featurepoint spillet aktivt inden Lysspillet starter og er der f.eks. staket op til 2 eller 8

point kolonnen, er det den gevinst der udbetales, også for gevinster direkte fra Lysspillet.

Ved 3 ens i Lysspillet vindes samtidig, det antal featurepoint, der står udfor den vundne

række.

Lysspil banken:

Banken initialiseres altid med 20 og op til 40 point. Lysspil banken nedskrives med 2 point

pr. spil. Featuren er aktiv sålænge der er noget i banken.

3


3. Terningbord

Featuren er aktiv indtil Terningbordet er nået til Triple bar, og afventer 3 x Terning på

centerlinien.

Hver søjle i Terningbordet indikere en søjle på valsen. Når spilleren opnår Monte Carlo

en eller flere valser, tænder automaten samtidig lys i Terningbordets tilsvarende Monte

Carlo symboler. Så snart alle 3 Monte Carlo symboler på Terningbordet er tændte, gives

et Roulette spil, og der kan fortsættes i Terningbordet med de 3 Hestesko.

Når Terningbordet er nået til Triple bar, og Roulette spillet er afsluttet, tændes lyset i de tre

Terninger og automaten afventer, at spilleren opnår 3 x Terninger på centerlinien.

Genvejen til tops i Terningbordet opstår, hvis spilleren opnår 3 x Single Bar på valserne og

3 x Single Bar i Terningbordet samtidig, da giver automaten Jackpot chance direkte, uden

at vente på 3 x Terninger. Denne genvej gælder også for 3 x Double og 3 x Triple Bar.

Efter Jackpot chance er afviklet, starter Terningbordet forfra, med at samle Monte Carlo

symboler.

4


4. Jeton Bonus

Featuren er aktiv hele tiden.

En Jeton på 3. valse, tænder lys i en tilsvarende Jeton på glasset. Jetonerne skal tændes i

rækkefølge (gul, rød, gul .. osv.)

Når alle 6 Jetoner på glasset er tændte, gives Roulette spil og featuren starter forfra.

Ved gevinst slukkes alle lys, og featuren starter forfra med at samle Jetoner.

5


5. Roulette spillet

Drejer én gang i følgende situationer:

• 3 x Monte Carlo på valserne

• 3 x Terning på valserne, sålænge Terningbordet IKKE er fyldt.

• Lys i en række på Terning bordet

• Alle Jetoner i Jeton Bonus featuren er tændte

Spillet består af 12 felter med følgende gevinster:

Felt Gevinst

Klokken 1 1 Nudge

Klokken 2 6-40 EVEN UD (Automatisk gevinst)

Klokken 3 20 Featurepoint

Klokken 4 20 Super hold spil

Klokken 5 2 Nudge

Klokken 6 20 UD

Klokken 7 3 Nudge

Klokken 8 Topspil

Klokken 9 50 Featurepoint

Klokken 10 12-40 EVEN UD (Automatisk gevinst)

Klokken 11 4 Nudge

Klokken 12 10 UD og tænder et lys i Jackpot Bonus. Når automaten

tænder det sidste lys i Jackpot bonus, giver automaten

5 Jackpot spil.

6


5.1. Nudge i Roulette spillet

Det vundne antal Nudge kan valserne individuelt “steppes”, for at opnå en gevinst, eller

spilleren kan vælge at gemme vundne Nudge point i Nudge banken (maks. 20). Valserne

kører altid til en ny udgangsposition.

Automatisk Nudge:

Ved tryk på AUTOPLAY, eller hvis der ikke steppes indenfor 1 min. vil spilleautomaten

foretage automatisk Nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige

gevinst.

Manuel Nudge:

Der ventes ikke længere end 3 minutter, herefter foretager spilleautomaten automatisk

Nudge.

5.2. Automatisk gevinst i Roulette spillet

Afvikling af denne feature består i, at der foretages et nyt valseløb frem til en gevinst

givende kombination imellem Citroner og Klokker, med den specialitet, at den ene af

valserne løber baglæns.

Gevinsten er altid en even gevinst

5.3. Super hold i Roulette spillet

Featuren består i, at spilleren får mulighed for, at foretage hold efter hold i 20 spil.

Featuren afvikles med det samme.

7


6. Jackpot chance ved fyldt Terningbord

Når spilleren opnår 3 x Terninger på centerlinien, starter et flash imellem felterne, Jackpot

spil og Topspil chance.

Herefter skal gevinsten indenfor kategorien findes. Et flash i gevinstfelterne starter og

gevinsten gives.

7. Jackpot

Sålænge Jackpot er aktiv, vil den enkelte Single bar, Double bar eller Triple bar på

centerlinien betyde, at lyset løber en gang rundt imellem gevinstfelterne og standser i et af

dem, hvorefter gevinsten udbetales. Udløsnings feltet blinker så længe featuren er aktiv.

Vindes Jackpot fra Roulette spillet, tændes lys i en bonus pil, når alle 5 bonus pile er

tændte, gives 5 Jackpot spil.

Der foretages kun klokkeringning ved 10 spil eller derover.

Hold under Jackpot:

For at undgå misforståelser, gives ikke mulighed for hold, sålænge Jackpot featuren er

aktiv.

8


8. Featurepoint

Featurepoint gives samtidig med, at der på valserne vindes 3 ens symboler.

Gevinsttavlen for featurepoint:

Symbol navn

Featurepoint

Gevinst

Kirsebær + 2 Any bar 2

2 x Kirsebær + 1 Any bar 4

3 x Kirsebær 4

3 x Citroner 6

3 x Appelsiner 12

3 x Blommer 16

3 x Klokker 20

3 x Meloner 50

3 x Single bar 100

3 x Double bar 150

3 x Triple bar 200

Featurepoint banken:

Featurepoint banken kan max. antage værdien 1200 point .

Ved anvendes af featurepoint til at hæve gevinstchancen i grundspillet, trækkes følgende

efter hver start:

Kolonne

Antal Point

2 Point 2

8 Point 8

Ekstra chance 8

Anvendelse af featurepoint i grundspillet:

Ny opnåede featurepoint kan der gambles på, med Double/Nothing, og der kan gambles

sålænge der vindes. Ved et tryk på FEATURE knappen indikere spilleren, at han ønsker at

gamble de vundne featurepoint. Lyset skifter herefter hurtigt imellem de 2 felter DOUBLE

og NOTHING og standser på et af dem. Trykker spilleren på START knappen indsættes

featurepoint i banken.

Under autoplay foretages ingen gambling.

9


Som rulletekst:

“GAMBLING xxx FEATUREPOINT TRYK PÅ KNAP OVERFLYT TIL BANK

TRYK !"

Et tryk på knappen indikere, at spilleren ikke ønsker at gamble, display viser da:

“GAMBLE TAKE: 999"

Tryk på feature knappen afventes i 20 sek., herefter foretages ingen gamblingen.

Under gambling viser display:

Som rulletekst:

“GAMBLING xxx POINTS! VÆLG GAMBLING ELLER INDSÆT I BANK”

Det er ikke muligt at gamble, hvis bankens indhold, plus det dobbelte af de ny opnåede

point, tilsammen overstiger 1200.

Når der er et indhold i featurepoint banken, kan spilleren vælge at anvende disse til at

hæve sin gevinstchance. Valget foretages ved at aktivere FEATURE knappen, lyset i

Gevinsttavlens Even kolonne skifter til 2 Point kolonnen. Ved atter at aktivere FEATURE

knappen, skifter lyset over i 8 Point kolonnen. Gevinst gives efter den kolonne lyset står i.

Efter hver start trækkes, et antal featurepoint fra banken. Når featurepointene er brugt op,

skifter lyset automatisk tilbage til Even kolonnen.

Det vil dog være muligt at se, hvilken kolonne der sidst var aktiv, ved at aktivere

FEATURE knappen blinker lyset kortvarigt, i den sidst aktive kolonne.

Ekstra chancen:

Er lyset tændt i 8 Point kolonnen gives mulighed for Ekstra chance. Imedens valserne

kører skifter lyset imellem 8 Point kolonnen og Ekstra chance og lyset standser ved

valsestop i den ene af kolonnerne. Hvis der på valserne er tre ens, og lyset stoppede i

Ekstra chance kolonnen, gives gevinsten fra denne kolonne.

Begrænsning i brug af Featurepoint:

Der er ikke tilstrækkeligt indhold i Featurepoint banken.

I det øjeblik der udløses en feature, lagres det aktuelle niveau. Sålænge en feature er

aktiv, kan der ikke vælges et niveau, der er højere end det lagrede.

Efter en valsegevinst, er det ikke muligt at vælge et niveau højere.

Relationer til hold:

Hvis det nyvalgte niveau er højere end det niveau, der var aktivt i foregående spil skal

Hold fjernes. Modsat vil skift til samme eller lavere niveau genindsætte hold.

10

More magazines by this user
Similar magazines