Mine krav - dine krav? - FOA

applikationer.foa.dk

Mine krav - dine krav? - FOA

Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked |

Ligestilling

– mænd og barsel & medlemmers pensionsindbetalinger under barsel

Hidtil har vi i ligestillingens navn skabt rettigheder for kvinder – og muligheder for

mænd. Men mænd holder sig tilbage med barsel. Måske kan rettigheder forbeholdt

fædre lokke dem til at tage en større del af orloven med børnene.

Ingen der er oppe i årene må blive straffet økonomisk for i ungdommen at have

fået børn. Retten til fuld pensionsindbetaling under barselsfravær er midlet, der

løser dette problem.

Vi kan fremme ligestillingen ved at gøre det

almindeligt og attraktivt for mænd at tage en

stor del af barselsorloven sammen med deres

børn.

Én mulighed er, ved OK-2007, at aftale at

noget af orlovsperioden er forbeholdt fædrene.

Det kan godt være at denne model skurrer

i ørerne, i forhold til valgfrihedstemaet.

Men her prioriterer jeg altså en reel ligestilling

over de frie valg.

Offentligt ansatte fik ved OK-2005 ret til

fuld pensionsindbetaling under hele barselsorloven.

Det gælder også perioder på dagpenge

og under børnepasningsorlov.

Længere barselsfravær fremover betyder ikke

lavere pension. Med andre ord er de offentligt

ansatte kvinders pensionsefterslæb ved at forsvinde.

Dette fremskridt for ligestillingen bør selvfølgelig

også ske på det private arbejdsmarked.

8 | FOA – fag og arbejde

More magazines by this user
Similar magazines