Visma brochure

visma.dk

Visma brochure

Visma i Danmark

Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it


Nordens førende fagmiljø

inden for økonomi og it

Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma.

Vi er Nordens førende leverandør inden for økonomisystemer, forretningsunderstøttende

it-løsninger, detail-it, outsourcing af løn- og økonomi samt inkasso.

Effektivitet, fleksibilitet og kvalitet er kendetegnende for et samarbejde med Visma.

Vi sætter en ære i at anvende vores erfaringer og tekniske viden til at løse opgaver til både vores

kunders og egen tilfredshed. Vi gør en stor indsats for at forstå helheden i opgaven ud fra vores

kunders synspunkt og sikre fokus på den værdi, som løsningen skal tilføre. Vi ønsker at overgå

vores kunders forventninger, og vi udfører et stærkt kvalitetsarbejde på alle opgaver. En stor fordel

ved at vælge Visma som samarbejdspartner er den unikke kombination af ydelser vi kan tilbyde

vores kunder. Kun hos os kan du samle software, outsourcing, detail-it og inkasso ét sted.

I Visma arbejder vi sammen med kunderne om et fælles mål:

Fokus på kvalitet, effektivitet

og øget lønsomhed for virksomheden


Effektiv håndtering af virksomhedens

løn- og økonomifunktion

Outsourcing sikrer optimal ressourceudnyttelse

og bedre konkurrenceevne for enhver virksomhed.

Vi kan se en tendens til at større og større

virksomheder vælger at outsource og herved

får mulighed for at fokusere mere på virksomhedens

kernekompetence.

Det umiddelbare udbytte af et samarbejde

med Visma vil være:

• Frigørelse af egen tid til fokusering

på virksomhedens kerneforretning

• Reducering af omkostningerne gennem

øget effektivisering i økonomistyringen

• Adgang til ekstern ekspertise, faglig sparring

og opdateret viden

• Backup på alle funktioner, så man undgår

sårbarhed

• Et kvalitetsprodukt der bygger på tillid

Økonomifunktionen

Outsourcing af regnskab og økonomi gør det

muligt for virksomheden at fokusere på andre

kerneaktiviteter kombineret med høj kvalitet og

stærk kompetence i Vismas økonomifunktion.

Vi tilbyder fleksible løsninger, som tilpasses

individuelle behov. Denne tilpasning betyder,

at man enten kan få hjælp til løsning af konkrete

opgaver, eller at hele økonomifunktionen outsources

til os. Ved en eventuel overførsel af hele økonomifunktionen

overtager vi også systemer, rutiner

og processer samt medarbejdere.

Lønfunktionen

Lovgivningen på lønområdet er under stadig

forandring. Vi har mere end 100 lønkonsulenter

ansat, som alle er professionelle aktører inden

for fagområdet. Derfor er Visma virksomhedens

garant for, at lønudbetalingerne er i overensstemmelse

med regler, gældende overenskomster

og lovgivningen i øvrigt. Visma varetager i dag lønadministrationen

for en lang række virksomheder

og organisationer og vi udbetaler løn til over

60.000 ansatte hver måned. Vores ydelser

inden for lønområdet spænder vidt. Vi udfører

bl.a. alle former for ledelsesrapportering, udarbejder

statistikker og yder vejledning i forbindelse

med overenskomster.

«Vi har fået optimeret

processerne, og har fundet

ud af at tingene kan gøres

anderledes og mere optimalt

ved at få friske øjne

ind over»

Peder Andersen,

direktør hos Bonduelle Nordic A/S

Midlertidig assistance og fast bemanding

Med udgangspunkt i vores brede og dybe

erfaring inden for løn- og regnskabsområdet,

har Visma specialiseret sig i midlertidig

assistance og fast bemanding til regnskab

og lønadministration på vores kunders adresse.

For at opnå den rigtige løsning sikrer vi at

arbejdsopgaver og nødvendige kompetencer

matcher dine behov. Du bestemmer selv

længden på aftalen og om der kun er behov

for nogle dage om måneden eller en fuldtids

løsning. Vi dækker alle typer stillinger inden for

løn og regnskab som for eksempel regnskabsmedarbejder,

lønansvarlig, controller eller

regnskabschef.

Offentlig lønadministration

Visma har eksperter inden for hele det offentlige

lønområde, herunder overenskomster, lovgivning

og regler vedrørende tjenestemandspensioner.

Med sin store erfaring inden for

offentlig lønadministration kan Visma tilbyde,

med kort varsel, at stille ressourcer til rådighed

i en begrænset periode eller til en konkret

opgave, f.eks. udarbejdelse af ansættelsesbreve,

tjenestemandspensioner eller regnskabsmæssige

opgaver. Visma varetager i dag hele

lønadministrationen samt opgaver af mere

afgrænset karakter for en række kommuner,

og vi udbetaler i den sammenhæng løn til over

30.000 medarbejdere i det offentlige.

HR assistance

Ved at benytte vores HR assistance er du

sikret høj faglig kompetence og sparring inden

for HR området. Vi tilpasser vores ydelser til

den enkelte virksomhed og kan håndtere

langt de fleste HR opgaver fra rekruttering til

afskedigelse. Med vores HR assistance er du

garanteret en professionel HR sparringspartner

med ajourført viden om gældende regler, overenskomster

og lovgivning i øvrigt. Dette sikrer

dig en opdateret håndtering af din personaleadministration,

hvor du undgår løbende

omkostninger til uddannelse.

Forretningsprocesser

Vi optimerer forretningsprocesser i mindre

og mellemstore virksomheder ved hjælp af

Microsoft Dynamics NAV og Visma Business.

Vi hjælper virksomheder med at identificere,

udvikle og implementere værdiskabende

forretningsgange, der understøtter ledelsens

forretningsmæssige mål. Vi leverer ekspertbistand

gennem hele innovationsprocessen

og hjælper med at opbygge viden og nye

færdigheder i organisationen.


Prioritering af virksomhedens

udeståender

Visma inkasso- og fakturaservice arbejder for

at få virksomhedens kundefordringer hurtigt

betalt. Hver sag bliver behandlet i et afprøvet

flow, og foranstaltninger træffes med korte

intervaller. Moderne teknik er vores vigtigste

hjælpemiddel til at fremskynde betalingerne.

Fakturaservice

Visma skræddersyr løsninger, som er optimeret

til din virksomheds behov. Vi kan tage hele

eller dele af fakturaadministrationen. Visma

kan følge op på alle fakturaer med automatisk

rykker og inkassovarsel, SMS eller e-mail. Med

vores webløsning, eller direkte tilknytning til

vores system via webservice API, kan du følge

hver kunde på en enkel og overskuelig måde

og få tilgang til en mængde rapporter, som alle

er opdateret i realtid. Dermed vil du have fuld

kontrol over dine egne kundereskonti.

Visma webfaktura

Visma tilbyder branchens mest enkle og

professionelle webfakturaløsning til styring af

dagens fakturering. Løsningen er til rådighed

når og hvor du har behov for at udføre

fakturering med enkel overgang til elektronisk

fakturering. Visma webfaktura håndterer rykkere,

samt indbetalingsprocessen og sikrer virksomheden

det økonomiske flow.

Inkasso

I Visma kan vi med den komplette serviceportefølje

hurtigt træffe den bedste foranstaltning

for den enkelte sag, og vi opnår det optimale

inddrivningsresultat. Vores arbejde påvirker

ikke de øvrige kundeforhold. Vi kan anvendes

til at sætte pres på en ekstern partner – hvilket

giver samarbejdet ekstra tyngde til rykkerrutinen.

Collectors Online

Vores Internetbaserede system Collectors Online

er en moderne kommunikationsløsning udviklet

med henblik på at give vores kunder direkte

adgang og fuldt indblik i debitorhåndteringen.

Via systemet kan man døgnet rundt hente

højaktuel information om betalingsflowet over

internettet.

Øget lønsomhed i butikskæden

Visma leverer komplette løsninger til forretningskæder

inden for detailhandlen bestående af

software, hardware, installation, indkøring

samt kurser og brugersupport. Vi dækker alle

områder fra kasseterminal til varebestilling.

Med en enkel brugergrænseflade og fremtidssikret

teknologi har vi i dag mere end 3000

butikker i Norden, der benytter vores løsninger.

Vi dækker de fleste brancher inden for tekstil,

specialhandel og dagligvarer.

Rykkerservice

Såfremt virksomheden foretrækker selv at

fakturere og passe håndteringen af sine

debitorer, er vores rykkerservice et alternativ.

Vi rykker når betalingen udebliver, overvåger

at den kommer, sender rentefakturaer, fører

statistik og overfører eventuelt sagen til inkassoafdelingen.

Forbedret daglig drift

En kædeløsning fra Visma varetager et sikkert

produktflow fra leverandør til butik. Butikkerne

har til enhver tid den rigtige pris i kassen. Vi er

specialister inden for butiksdata og tilbyder

løsninger, som forbedrer den daglige drift.

Løsningerne passer til individuelle butikker og

kæder – som f.eks. filialforretninger, franchiseforretninger

eller enkelte kæder af specialbutikker.


«Den optimering vi har fået

på økonomistyringen

er exceptionel»

AV Form

Den rette softwarekombination

til din virksomheds størrelse

Ingen andre end Visma har så mange softwareløsninger,

der kan integreres og passer så godt

sammen. Ved den rette kombination af software

arbejder du hurtigere, enklere og med

færre interne ressourcer. Med udgangspunkt

i din virksomhedsstørrelse og processer kan

vi hjælpe med den rette løsning, der passer

til din virksomheds behov og bidrager til øget

effektivitet og lønsomhed.

Mindre og mellemstore virksomheder

– ERP-system

Visma Business er et komplet ERP-system.

I Visma Business varetages alle centrale

forretningsprocesser af hovedmodulerne:

regnskab, logistik/produktion og projektstyring.

Det er en overskuelig applikation, med få

omfattende moduler, så du konstant bevarer

overblikket. Visma Business er udviklet til at

forenkle og sætte fokus på din virksomheds

forretningsprocesser. Via veltilrettelagte rutiner

tages udgangspunkt i de enkelte funktionsområders

hverdag, der præsenteres grafisk

i et enkelt og visuelt miljø.

Fordele ved Visma Business:

• Smidig standardløsning

– Foretag selv tilpasninger

• Arbejder med din forretningsproces

– Tilpasses dine processer, ikke omvendt

• Fremtidssikret

– Udvikles efter dine behov,

ofte uden programmering

• Brancheløsninger

– Bredt udvalg, også en til din branche

Gennem vores partnere udvikler vi innovative

softwareløsninger, som er med til at bidrage

til at øge virksomhedens forretningspotentiale

væsentligt. Som noget helt unikt udvikler vi vores

egne tillægsmoduler, som alle er integreret med

Visma Business. Herved sker al udveksling af

data automatisk og du slipper for at registrere

og vedligeholde data i flere systemer – hvilket

gør din hverdag enklere. Blandt vores tillægsmoduler

kan nævnes CRM, elektronisk fakturahåndtering,

webbaseret rapportering og analyse

samt e-handel.

Den smidige standard og fremtidssikrede løsning

kombineret med vores partneres ekspertise

gør at 90 % af vores kunder er på den seneste

programversion. Simpelthen fordi det er nemt.

Mindre virksomheder, selvstændige

og foreninger – økonomiprogrammer

Visma er førende leverandør af økonomiprogrammer

med over 20.000 kunder i Danmark. Foreninger,

nystartede enkeltmandsvirksomheder og mere

etablerede mindre virksomheder, inden for alle

brancher anvender vores programmer i det

daglige arbejde med regnskabet.

Fordele ved Vismas økonomiprogrammer:

• Hurtig opstart

– Programmerne downloades direkte fra visma.dk

• Enkelt design

– Enkelt at lære og arbejde med

• Professionel support

– Sikrer en korrekt opsætning

For at sikre enkel tilgang til økonomiprogrammerne

kan de downloades via vores hjemmeside.

Yderligere tilbyder Visma support og kurser,

for at sikre dig optimal anvendelse og korrekt

brug af programmerne. Specielt i opstarten kan

dette spare dig for en masse fejl og besvær, samt

hjælpe dig til at undgå et unødigt tidsspild.

Både i forbindelse med selve bogføringen,

men også i forhold til det øvrige arbejde

med regnskabet.

It-løsninger der effektivt understøtter

forretningen

Visma Projects & Consulting leverer forretningskritiske,

kundetilpassede it-løsninger.

It-løsningens værdiskabelse er vores udgangspunkt.

Ydelserne rækker fra planlægning og

design af en it-løsning til udvikling, integration,

implementering, vedligehold og support samt

den løbende videreudvikling af kundetilpassede

applikationer. Vi har særlige kompetencer inden

for centraladministrationen i den offentlige

sektor samt liv & pension og andre udvalgte

brancher i den private sektor.

Rådgivning

Vores forretningskonsulenter og it-eksperter

hjælper med at analysere og optimere

forretningsprocesser og omsætte forretningsbehov

i konkrete krav til en it-løsning. Vi er

med til at validere bæredygtigheden i businesscasen

og etablere de grundlæggende principper

for hvordan løsningen skal se ud.

Løsninger

Vi bygger it-løsninger, der effektivt understøtter

forretningsprocesser og udfordringer. Vores

forretningskonsulenter og udviklere har erfaring

med at analysere og optimere arbejdsgange og

stille den rette information til rådighed, når der

er behov for den. Vi kan både bygge løsninger på

standardsoftware eller tilpasse dem individuelt

til en virksomhed.

Application management

(Vedligehold af it-løsninger)

Vi tager ansvar for kørende it-løsninger året

rundt. Det er et langsigtet samarbejde med

kunden, der sikrer, at ændringer og videreudvikling

af deres it-systemer sker planmæssigt

og via en struktureret og gennemprøvet

proces. Vores medarbejdere har mange

års erfaring med application management

til både offentlige og private kunder.


Alt under ét tag

– 340.000 virksomheder tager ikke fejl

Herlev

Hellerup

Odense

Kolding

Lyskær 3 CD

Rygårds Allé 131

Børstenbindervej 6

Birkemosevej 11 A

DK-2730 Herlev

2900 Hellerup

DK-5230 Odense M

DK-6000 Kolding

Telefon: +45 70 27 31 30

Telefon: +45 72 18 30 00

Telefon: +45 70 26 31 30

Telefon: +45 70 23 31 30

Fax: +45 70 22 37 30

Fax: +45 72 18 30 01

Fax: +45 70 26 37 30

Fax: +45 70 23 37 30

info@visma.dk

info@visma.dk

info@visma.dk

info@visma.dk

The efficiency experts

Læs mere på:

visma.dk

More magazines by this user
Similar magazines