Download præsentationen som pdf - IAA

iaa.dk

Download præsentationen som pdf - IAA

Bolette

Christensen

IAA

18. mar. 10

Lederskab – du skal arbejde for sagen!

Bolette Christensen, DI

Direktør, cand.psych., E*MBA


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Organisation for erhvervslivet

•DI er en privat arbejdsgiver- og

erhvervsorganisation, der

repræsenterer 11.000 virksomheder.

•DI arbejder for at skabe de bedst

mulige vilkår for dansk erhvervsliv

og virksomhederne

konkurrenceevne.

•DI beskæftiger sig med emner som

arbejdskraft, skat, klima, ledelse,

produktivitet, innovation og

integration.

•DI forhandler de største kollektive

overenskomster på det danske

arbejdsmarked.

2


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Medlemmerne fordelt efter lønsum

46 pct. - Fremstilling

20 pct. - Forretningsservice

13 pct. - Handel

15 pct. - Transport, post

3 pct. - Energi

1 pct. - Andet

3


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Små og store med meget til fælles

Virksomheder i pct.

80 pct. under 100 ansatte

20 pct. over 100 ansatte

4


Bolette

Christensen

IAA

18. mar. 10

Globalisering


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10


Bolette

Christensen

Verdens største økonomier 2050

IAA 18. mar. 10

2003 US$bn

GDP 2050 GDP 2005

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

China USA India Japan Brazil Russia UK Germany France Italy

Source: Goldman Sachs, Global Economics Paper No. 99, October 2003


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Værd at overveje…

• I 1987 var der 180.000 studerende på de kinesiske

universiteter. I 2003 dimitterede 2,3 mio. kinesere

fra et universitet.

• I 2007 er der flere indere med europæisk

levestandard, end der er europæere i Europa.

•Samtidig er der flere indere, der taler flydende

engelsk, end der er amerikanere i USA

Kilde: Ulrik Hagerup: En god idé


Bolette

Christensen

Påvirkningen fra det omgivende

samfund - og globaliseringen

IAA 18. mar. 10

qÉâåçäçÖáëâ

ìÇîáâäáåÖ

däçÄ~äáëÉêáåÖ

~Ñ=

›âçåçãáÉå

mêÉë=é

ÑäÉâëáÄáäáíÉíI

éêçÇìâíáîáíÉíI

áååçî~íáçåI

Çóå~ãáâ

ÉíÅK

kóÉ=

çêÖ~åáëÉêáåÖÉê

~Ñ=~êÄÉàÇÉíI

îáÇÉåìÇîáâäáåÖ

âìåÇÉêÉä~íáçå

ÃåÇêáåÖÉê=á

äÉÇÉäëÉëJ

ÑçêãÉê

iÉÇÉäëÉ


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Fra vanetænkning til nytænkning

Erhvervsklima

– fra blid medvind til turbulens

Klimaudfordringer

– national og global ansvarlighed

Globalisering

–fra nationalt til globalt udsyn


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Den globale leder

Kilde: HBR What is a Global Manager


Bolette

Christensen

IAA

18. mar. 10

Mangfoldighed


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Hvorfor mangfoldighed

Indeks for udviklingen i folketallet i forskellige aldersgrupper 2009-2050

Indeks 2009=100

200

Den demografiske udfordring

Globalisering

En ressource under radikale

forandringer

Kunder & medarbejder

Innovation

180

160

140

120

100

80

Kilde: Danmarks Statistik

0-5 år 6-16 år 17-24 år 25-64 år 65 år +


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Mangfoldighed

• Fag og uddannelse

• Erfaring

• Køn

• Seksualitet

• Religion

• Personlighed


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Mangfoldighed og ledelse

Fokus på det mangfoldige

marked og mangfoldige

kundebehov og

gearing af organisationen

til mangfoldighed

Ledelsesfokus

Forretningsstrategisk

fokus

HR fokus

Fokus på tiltrækning,

fastholdelse og udvikling

af kompetencer og

talenter

Fokus på ledelse af

forskellighed i dagligdagen

og skabe inkluderende kulturer

15


Bolette

Christensen

IAA

18. mar. 10

Ledelsesmodel - lederrollen


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

DI's ledelsesmodel

17


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Management & Leadership

• Produktionsstyring

• Maskiner & teknologi

• Ressourcestyring

• Økonomistyring

• Kvalitetsstyring/certificeringer

• Kundekontrakter/-service

• Administration

• Sikkerhedsrapporteringer, m.m.

• Diverse administrative systemer

• It-systemer

• Strategiudvikling og -implementering

• Planlægning og gennemførelse af

forandringer

• Ledelse af selvledende og ikke selvledende

medarbejdere

• Kompetenceudvikling/læringsmiljø

• Trivsel/psykisk arbejdsmiljø

• Kommunikation og information

• Motivation af medarbejdere og teams

• Samspil i medarbejdergruppen, ledelse og

medarbejdere og med ledelseskolleger

• Udvikling af kultur, holdninger, værdier,

normer, traditioner

18


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

De nye i forandringsledelse – og

ledelsesmæssige udfordringer

1. Forandringernes indflyvningstid og take-off er blevet

kortere

2. Eksekvering af forandringstiltag skal ske i et andet

tempo med en betydelig større hastighed,

beslutsomhed, konsekvens og enkelthed, fordi mange

forandringer har et overlevelsesperspektiv

3. Flere parallelle forandringsprocesser – strømlining af

arbejdsprocesserne, nødvendige tilpasninger,

fremtidssikrende tiltag, f.eks. investering i innovation

4. Forandringer kan ikke køre så strømlinet som i

højkonjunkturtider pga. større uforudsigelighed,

turbulens og anderledes reaktionsmønstre

5. Satsning på tillids- og relationsopbygning i fht.

virksomhedens interessenter (kunder, medarbejdere,

leverandører, aktionærer/investorer, m.fl.) som

virksomhedens fremtidssikring


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Lederskabet og lederrollen i dag

•Lederskab er den grundlæggende

forudsætning for, at en organisation

lykkes med sine aktiviteter. Det er

balancen mellem management og

lederskabet, der sikrer, at

arbejdsprocesserne fungerer.

•Lederskabet er at kunne skabe balance

mellem :

at se ud i verden og sikre driften

at have struktur og være fleksibel

at motivere og tilpasse kontrol

at have beslutningskraft og skabe

involvering

at være gennemslagskraftig og skabe

samspil

at have personlig autoritet

20


Bolette

Christensen

IAA 18. mar. 10

Vigtige lederegenskaber fremover

Kunne

samarbejde

Personlig udvikling

og autencitet

Kommunikation

Udøve ledelsesretten og

ledelsespligten

Skabe netværk

og relationer

Lede selvledende

medarbejdere

Lede forandringer

21


Bolette

Christensen

Tid til refleksion...

IAA 18. mar. 10

"Hvis du skal bygge et skib,

skal du ikke kalde folk

sammen for at tilvejebringe

tømmer eller tilvirke

redskaber. Du skal ikke

uddelegere opgaver til dem

eller fordele arbejdet. Men

du skal vække deres længsel

efter det store åbne hav...!"

^åíçåáÉ=ÇÉ=p~áåíJbñìé¨êó

22

More magazines by this user
Similar magazines