Refleksdagen - iaa.dk

iaa.dk

Refleksdagen - iaa.dk

Baggrund

• Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk,

besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde

med Codan Forsikring indfører Børneulykkesfonden en ny dansk tradition – nemlig Årets

Refleksdag, der i år falder for første gang torsdag den 27. oktober 2011.

• En fjerdedel af forældre med børn i alderen 0-5 år giver ikke giver deres barn en refleks på, når

de færdes i trafikken, i over en tredjedel (38 procent) af tilfældene skyldes det, at forældrene

ikke har tænkt over det (undersøgelse fra YouGov foretaget for Børneulykkesfonden*) og 65

procent af danskerne i alderen 18-64 år bærer ikke reflekser, når de færdes i trafikken

(undersøgelse fra YouGov foretaget for Codan og Børneulykkesfonden*)

• Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i

oktober 2011.

*Undersøgelsen er vedlagt som bilag


Kampagnens formål

At sætte fokus på vigtigheden af at være synlig

i trafikken og bidrage til at gøre refleksbrikker til

En naturlig del af udstyret, når vi bevæger os

ud i mørket, samt styrke danskernes

opmærksomhed på trafiksikkerhed generelt.

Målgruppe:

Børn, forældre og bedsteforældre


Målsætning

• Det overordnet mål for Årets Refleksdag er, at få flere børn og voksne til at bruge en

refleks og dermed mindske antallet af trafikulykker i den mørke tid

• Hvert år vil der blive gennemført en undersøgelse af danskernes brug af reflekser

• Med udgangspunkt i egen undersøgelse er målet for 2013, at 5 ud af 10 danskere bruger

refleks i trafikken (I år 2011 var der 6 ud af 10 danskere, der husker refleksen).

Succeskriterier for kampagnen 2011

• Mindst 300.000 danskere skal have kendskab til Årets Refleksdag

• Mindst 100.000 danskere skal vide, at det er Børneulykkesfonden og Codan Forsikring,

der står bag kampagnen

• Mindst 70% skal have en positiv opfattelse af Årets Refleksdag.


Kampagnestrategi

• Kampagnen er bygget op omkring en årlig refleksdag, der falder om torsdagen op til den

weekend, hvor vi går over til vintertid.

• Kampagnen har til hensigt både at være:

o Oplysende: informere om trafiksikkerhed i den mørke tid – hvilken forskel gør en refleks

o Aktiverende: målgruppen skal huske at bruge refleksen

o Involverende: målgruppen skal føle at de bliver involveret og aktiveret i kampagnen

• Kampagnen indeholder et produktelement - ’Årets Refleks’, der hvert år designes i samarbejde

med en udvalgt kunstner og sælges til fordel for Børneulykkesfonden

• Kampagnen fungerer i samspil med en kampagnefilm samt interaktive elementer med et socialt

aspekt – støt Årets Refleksdag på Facebook med opfordring til deling.


Kommunikationsstrategi

• Blød tone i diverse kampagnematerialer, der informerer i børnehøjde. Da den primære

målgruppe er børn, forældre og bedsteforældre skal kampagnen ikke fungere som en

skræmmekampagne eller være en løftet pegefinger.

• Word-of-mouth strategi – andre skal gerne opfordre hinanden til at støtte Årets Refleksdag og

huske refleksen. Til dette blev der lavet en platform på Facebook, da det er et medie, der let kan

aktiveres og deles med sine venner og familie.

• Være synlig med kampagneplakater de steder, hvor målgruppen er (fx skoler, biblioteker,

idrætshaller osv.).


PR strategi

• PR har været et vigtigt element i

kommunikationsstrategien med henblik på at

informere om Årets Refleksdag og sætte

trafiksikkerhed samt brug af reflekser på

agendaen.

• PR strategien er opdelt i en før, under og efter

indsats med både et nationalt samt regionalt

fokus.

• PR indsatsen dækker både trykte og online

nyhedskanaler, tv, radio, børnemagasiner og

relevante fagmedier.


Mediestrategi

• Man har til kampagnen produceret en kampagnefilm, der kører på følgende mediekanaler:

o Biografer – fra uge 42 til 52 kører filmen i alle landets biografer før børne- og familiefilm.

o S-toge – fra uge 42 til 45 kører filmen på tv skærmene i alle S-toge hvert 15. minut.

o OBS DR1 – fra uge 41 og året ud

o Sygehuse – fra uge 42 og året ud

o OK plus – fra uge 42 og året ud

o Online – kampagnesite, Youtube og Facebook

• Som et vigtigt led i kampagnen benyttes de sociale medier med det formål at aktivere og

engagere målgruppen.


Kreativt koncept

• Den kreative udformning blev udarbejdet i samarbejde med

bureauet Marengdeluxe.

• Den kreative udformning er inspireret af et superhelt univers,

hvor en hovedperson gør en forskel og sørger for, at

befolkningen er tryg, og folk er sikker, når de færdes på

gaden.

• Sebastian Klein blev valgt som kampagneambassadør og i

rollen som ’Refleksmand’ hjælper han folk med at huske

refleksen, når han flyver hen over den mørke nattehimmel.

• Med sin tv- og børneprofil kan Sebastian Klein ramme den

ønskede målgruppe. Samtidig formår Sebastian at fortælle

kampagnens budskab i børnehøjde, da han kan koble

budskabet om reflekser sammen med dyreverdenen, som han

er kendt for at være ekspert på.

Ambassadør, Sebastian Klein

”Refleksen en genial opfindelse, der

stammer fra dyreverden. Mange dyr har

indbyggede reflekser i øjnene, der lyser

op i mørket, når de rammes af lys. På

samme måde fungerer reflekser, der

sikrer, at børn ikke bliver overset i

trafikken.”


Elementer – Årets Refleks 2011

• Kampagnen indeholder et produktelement -

’Årets Refleks’, der hvert år designes i

samarbejde med en udvalgt kunstner til fordel for

Børneulykkesfonden.

• I 2011 er Årets Refleks specialdesignet af

bObles, og reflekserne forhandles i butikkerne

Rema 1000 og Kære Børn samt ved OK Plus

tankstationer og Applus+ synshaller.

Overskuddet går til Børneulykkesfondens

forebyggende arbejde for øget børnesikkerhed.

• Der er lavet en folder, der er vedlagt Årets

Refleks – bl.a. med info om kampagnen og gode

refleksråd.

* Reflekserne og folderen er vedlagt som kampagnemateriale


Elementer - Kampagnefilm

•Som en del af kampagnen udarbejdes en kampagnefilm,

hvis formål er at sætte fokus på kampagnen samt fokus på

anvendelse af reflekser på en sjov og humoristisk måde.

• Beskrivelse af filmen*: Filmen fortæller historien om

’Refleksmanden’, der hjælper folk og lyser dem op i

trafikken, når det er mørkt. På sin vej møder han møder

han den nybagte mor med sin baby i barnevognen, far og

søn, den friske løber samt cyklisten på farten. Alle bliver

udstyret med reflekser, så de er synlige i trafikken. Når

’Refleksmanden’ har gjort dagens heltegerning flyver han

hjem og forbereder sig på næste dag, hvor flere skal gøres

sikre i trafikken og udstyres med reflekser.

• Der er lavet to versioner af filmen – en op til Årets

Refleksdag og en til efter torsdag den 27.okt.

* Filmen er vedlagt som kampagnemateriale


Elementer – kampagneplakat

• Kampagneplakat med opfordring til at støtte Årets Refleksdag samt scanne kampagnefilmen.

• Plakaterne er sendt til skoler, biblioteker, sygehuse, idrætshaller samt forhandlere af

Årets Refleks 2011.

* Plakaten er vedlagt som kampagnemateriale


Elementer – online

• Der er til kampagnen udarbejdet et kampagnesite

www.refleksdag.dk

• Med henblik på at involvere målgrupper kører der

sideløbende med kampagnen to konkurrencer:

o En konkurrence for børn der tager

udgangspunkt i et børnerefleksspil på

refleksdag.dk

o

En konkurrence for voksne med

udgangspunkt i et refleksspil, der ligger på

Facebook

(se http://www.facebook.com/codanforsikring)

• Støt Årets Refleksdag på Facebook og del

opfordringen med dine venner.


Aktivitet – refleksuddeling

• Codan Forsikring har arbejdet strategisk med

CSR siden 2007 - og sikkerhed er et af tre

strategiske temaer i virksomhedens CSR

strategi*

• I Codan Forsikring har alle medarbejdere

mulighed for at bruge to dage om året på frivilligt

arbejde i arbejdstiden

• Som et led i kampagnen var 70 frivillige Codan

medarbejdere på gaden på Årets Refleksdag

og dele gratis reflekser ud til forbigående og

cyklister i byerne København, Odense, Århus

og Aalborg fra kl. 7.30-9.00.

• Uddelingen blev understøttet af en printannonce

i MetroXpress og 24timer om refleksuddelingen

* Læs mere om Codans CSR arbejde på: www.codan.dk/csr


Aktivitet – ’Refleksbetjent for en dag’

• Fem institutioner deltager i år i pilotprojektet

’Refleksbetjent for en dag’.

• Aktiviteten går ud på, at børnene og pædagogerne

skal sammen på gaden og tjekke, om voksne har

reflekser på. Oftest er voksne gode til at give deres

børn reflekser på, men de glemmer sig selv.

• Til denne aktivitet får institutionen tilsendt

Refleksbetjentbadges samt Årets Refleks til

børnene.

* Refleksbetjent badge er vedlagt som kampagnemateriale


Budget

Aktiviteter

Produktion (Indkøb af reflekser til refleksuddeling,

online refleksspil, kampagnemateriale, grafisk

layout etc.)

BUDGET

450.000 DKK

Medier (Biografreklame, reklame i S-toge og

annoncering i MetroXpress og 24timer)

Total

350.000 DKK

800.000 DKK


Effektmåling og evaluering

• Da Årets Refleksdag officielt falder efter tidspunktet for nominering, er det ikke muligt at give

nogle indikation på, om målene er indfriet.

• Efter Årets Refleksdag vil der blive foretaget en tracking af kampagnen med henblik på

kendskab og holdning blandt målgruppen.

• Spørgerammen vil indeholde følgende spørgsmål:

o

o

o

o

o

SP1 Kender du eller har du hørt om Årets Refleksdag

SP2 Har du set reklamer for Årets Refleksdag

SP3 Kender du til, at Børneulykkesfonden i samarbejde med Codan Forsikring står bag

Årets Refleksdag i Danmark

SP4 Hvad er din holdning til, at Børneulykkesfonden i samarbejde med Codan Forsikring

står bag Årets Refleksdag i Danmark

SP5 Har din holdning til brug af reflekser ændret sig positivt efter Årets Refleksdag


Ansvarlig for kampagnen

• Børneulykkesfonden

Henriette Madsen, Leder af Børneulykkesfonden

Mobil: 30 37 77 22

Mail: buf@borneulykkesfonden.dk

• Codan Forsikring

Dorte Eckhoff, CSR-chef Codan Forsikring

Mobil: 30 37 81 32

Mail: dec@codan.dk

More magazines by this user
Similar magazines