D Ø VEIDR Æ T - Dansk Døve-Idrætsforbund

deafsport.dk

D Ø VEIDR Æ T - Dansk Døve-Idrætsforbund

døveidræt

februar 2007 · 41. årgang

MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND · www.deafsport.dk

ISSN 1399-9966


I N D H O L D · D Ø V E I D R Æ T

M E D L E M S B L A D F O R D A N S K D Ø V E - I D R Æ T S F O R B U N D

41. ÅRGANG · NR.1, FEBRUAR 2007 · ISSN 1399-9966

5

LEDER:

EN GLÆDELIG NYTÅRSHILSEN

GULD VED DEAFLYMPIC 2013

9

11

TEENAGERBUM

I VEJLE TIL APRIL 2007

DDI ARRANGERER JUNIORBUM

FYN D. 2.-3. JUNI 2007

14

23

INDENDØRSSTÆVNE

13

DDI OG DDU SAMARBEJDER

OMKRING FREMTIDIGE LEDERKURSER

FÅR VI NYE STJERNER

14

DANMARK FIK GULD, SØLV OG BRONZE

VED DEAFLYMPICS 2013

18

17

EN AF DØVEIDRÆTTENS STORE

FYLDER 90 ÅR

18

FÅR VI NYE STJERNER

SOM JANNICH, HENRIK OG NATASCHA

21

RAMASKRIG

OM HABILITETEN I DØVEVERDENEN!

23

TEGNSPROGSHUSETS INDENDØRSSTÆVNE

2007

26

ELITE

2007

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Grafisk design: FL Reklame · 70 22 18 70

UDGIVET AF: Dansk Døve-Idrætsforbund • MEDLEM AF:

Comité international des Sports des Sourds (CISS),

European Deaf Sports Org (EDSO), Nordisk-baltiske

Døveidrætsforbund (NBDSF), Dansk Handicap Idrætsforbund

• ADRESSE: Dansk Døve-Idrætsforbund, Idrættens

Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Teksttlf: 43 26

20 88, Telefon: 43 26 20 89, Fax: 43 26 20 90, ddi@deafsport.dk,

www.deafsport.dk • KONSULENTER: Børn &

Unge: Jesper Ditlevsen • REDAKTION: Jesper Ditlevsen

(ansvarlig) - jd@deafsport.dk • BETALING: Dansk Døve-

Idrætsforbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Giro 9 06 33

15 • ABONNEMENT: 1. A-medlem/licenstager: gratis, 2.

B-medlem i døveidrætsklubber: kr. 175/år, 3. Øvrige medlem:

kr. 275/år • FORBEHOLD: Redaktionen påtager sig intet

ansvar for uopfordret materiale og forbeholder sig ret

til at forkorte og redigere stoffet, der optages i bladet.

Synspunkter, fremført af de enkelte skribenter, er ikke nødvendigvis

i overensstemmelse med forbundets eller redaktionens

standpunkt • LAYOUT: FL reklame ApS,

Danmarksvej 30 G2, 8660 Skanderborg • TRYK: Silkeborg

Bogtryk, Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg • ANNONCER:

Søballevej 2 D, Veng, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 95 05 92,

E-mail: deaf@handicapinfo.dk • FORSIDEFOTO: Arkiv.

19

MESTERSKAB I ORIENTERING

11

JUNIORBUM

17

EN AF DDIs STORE - 90 ÅR

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 3


Sponsoreret

4

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


EN GLÆDELIG NYTÅRSHILSEN

• AF LENE LASSEN KNUDSEN, FORMAND FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND, LLK@DEAFSPORT.DK

Leder

2006 = stort overskud og 2007 = gældfri

Det bliver et mærkeligt nyt år for DDI, for nu skal vi

ikke mere slås med en dårlig økonomi med masser

af gæld. Situationen er nu helt omvendt: DDI starter

på det nye år med at være gældfri, fordi:

Vi kommer ud af 2006 med et overskud på over 1/2

million kroner.

Overskuddet fra det gamle år 2006 er så stort, at vi nu

kan betale al vores gæld. Overskuddet er også så

stort, at vi har valgt at budgettere med noget økonomisk

tilskud til eliteidrætten i 2007. Godt nok ikke så

meget, men det er et skridt på vejen. DDIs eliteidrætsleder

Lars Vikkelsø skrev om det i december

numret af Døve Idræt. En pæn stor del af overskuddet

har vi i bestyrelsen valgt at henlægge midler til

senere brug f.eks. internationale konferencer hos

f.eks. EDSO og ICSD (tidl. CISS) samt ikke mindst til

Deaflympics i Taiwan. Det betyder, at DDI nu har ressourcer

og økonomi til at deltage i de internationale

konferencer igen.

Budget 2007

Da DDIs bestyrelse i det sene efterår 2006 skulle lave

budgettet for det kommende år 2007, stod vi i en

uvant situation: at vi pludselig skulle administrere et

overskud på fornuftig vis samt sikre fremtiden økonomisk

for DDI i kraft af opbygningen af en stærk

egenkapital over nogle år. Vi fortsætter den stramme

økonomiske styring, men nu er det ikke mere sådan,

at vi skal vende hver en krone, før vi bruger nogle penge.

Og det vil også i fremtid være et krav at der skal

laves realistiske budgetter for alle typer af idrætsarrangementer

i DDI, f.eks. fællestræninger, deltagelse

i internationale stævner. Det gælder også for DDIs

bestyrelses aktiviteter og dermed også udgifterne

for DDIs almindelig daglige drift.

Samarbejdet med DHIF

Den gunstige økonomi vi har nu, betyder også, at vi

skal til at overveje, hvordan samarbejdet med DHIF

skal forløbe fremover, idet DHIFs økonomiske tilsyn

med DDI skal evalueres i det kommende år 2007.

Her har vi forskellige holdninger i bestyrelsen, idet

nogle gerne ser, at DHIFs økonomiske tilsyn med

DDI fortsætter et år endnu, mens andre mener, at det

økonomiske tilsyn skal ophøre til foråret 2007.

Bestyrelsen skal i løbet af foråret have fundet ud af,

hvad der er mest hensigtsmæssigt for DDI.

Idrætskonsulenterne i fremtiden

Dog er der bred enighed om, at vores idrætskonsulenter

skal fortsætte med at være ansat hos DHIF,

mens opgaverne dog er 100 % DDIs opgaver for vores

idrætskonsulenter. Baggrunden er, at idrætskonsulenterne

får og har meget brug for at kunne snakke

med DHIFs egne konsulenter mht. idrætsudviklingsmuligheder

og mulighederne for at få flere informationer

til gavn for al idræt i DDI.

Vi er for lille en arbejdsplads til at kunne tilbyde vores

idrætskonsulenter tilstrækkelig udvikling fagligt,

så her er det klart oplagt, at det er en ordning vi bør

fortsætte med i samarbejde med DHIF – forudsat

DHIF også er indforstået.

Mange opgaver på sekretariatet

Dog har idrætskonsulenterne efterhånden så mange

forskellige opgaver, at vi er ved at undersøge mulighederne

for at få kontorhjælp til lettere kontor opgaver

til aflastning af idrætskonsulenterne.

Vores nye idrætskonsulent

Når dette nummer af Døve Idræt kommer på gaden,

så har vi sikkert fundet vores nye idrætskonsulent,

idet Mikkel Schramm valgte at stoppe efter tre år

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 5


6

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


hos os. Vi har været utrolige glade for Mikkels store

indsats i de sidste tre år. Og vi ønsker ham held

og lykke i det nye job.

Hav tålmodighed med sekretariatet

Vi forsøger at have en rimelig mandskabsdækning

på kontoret, således at vores børne- og ungdomsidrætskonsulent

Jesper Ditlevsen ikke drukner

i ekstra arbejdsopgaver pga. den manglende

idrætskonsulent. Vi beder derfor om medlemmernes

forståelse for, at det tager nogle måneder,

inden den nye idrætskonsulent er kommet ind i

opgaverne i DDI.

Indtil vi kommer så langt, hjælper næstformand

Ole Faustrup i den udstrækning han kan på kontoret.

Kort og godt: Godt nytår!

DDIs bestyrelse glæder sig til at tage hul på det

nye år og ønsker alle vores medlemmer, klubberne

og sponsorerne et rigtig godt nytår.

RETTELSE FRA SIDSTE NR. AF DØVEIDRÆT

I sidste nr. af Døveidræt bragte vi billeder fra Teenager-BUM i Slagelse d. 3. – 5. november 2006. Desværre

havde vi ikke oplyst, at billederne var blevet lånt af Ahorn, og at fotografen var Jens Luckenback.

Vi beklager fejlen!

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 7


8

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007

TEENAGERBUM

I VEJLE TIL APRIL 2007

• AF JESPER DITLEVSEN · B&U-IDRÆTSKONSULENT · E-MAIL: JD@DEAFSPORT.DK

Når Viking arrangerer teenagerBUM

for de 14-18-årige i weekenden d. 20.

- 22. - april 2007, bliver det med

håndbold, atletik og fodbold på programmet.

Atletikken kommer til at

foregår ved flotte omgivelser på

Hellebjerg Idrætsungdomsskoles atletikstadion

ved Juelsminde. De øvrige

aktiviteter og overnatning sker

på Kirkebakkeskolen, Kirkebakken

9A, 7120 Vejle Øst. For at deltage

skal man være medlem af en døv

klub / forening under Dansk Døve-

Idrætsforbund og være født i årgang

1989-1993. Yderligere oplysninger

fås ved at kontakte Viking ved Sabine

Brink, brinky@adslhome.dk

Fredag d. 20. april 2007

Kl. 16.00 – 17.00 Ankomst og indkvartering på skolen

Kl. 17.00 – 17.30 Ledermøde

Kl. 17.00 – 18.00 Aftensmad

Kl. 18.45 Officiel åbning af BUM i Kirkebakkeskolens hal

Kl. 19.00 – 22.00 Håndbold

Kl. 22.15 Aftenskaffe, te, saftevand og frugt

Kl. 22.30 Evt. ledermøde

Kl. 23.30 Godnat

Lørdag d. 21. april 2007

Kl. 07.00 – 08.00 Morgenmad

Kl. 8.15 Bus til Hellebjerg

Kl. 08.45 Fælles opvarmning

Kl. 09.00 – 11.45 Atletik på Hellebjerg Idrætsungdomsskole

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.15 – 12.45 Ledermøde

Kl. 13.30 – 17.00 Atletik

Kl. 18.00 – 20.00 Festmiddag

Kl. 20.00 – 24.00 Diskotek

Kl. 01.00 Godnat

Søndag d. 22. april 2007

Kl. 07.30 – 8.15 Morgenmad

Kl. 08.45 – 11.45 Fodbold

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.15 – 12.45 Ledermøde / evaluering

Kl. 13.00 – 13.45 Medaljeoverrækning og kåring af andre priser

Kl. 14.00 Hjemrejse – skolen lukker!

Med forbehold for ændringer undervejs!

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 9


10

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007

DDI ARRANGERER JUNIORBUM

FYN D. 2. – 3. JUNI 2007

Da ingen klubber havde lyst til at

være vært for JuniorBUM i foråret

2007, var det ensbetydende med en

aflysning af mesterskaberne for de

10-13-årige. Dermed ville det været

2. gang i træk, at børnene i denne aldersgruppe

blev snydt. I november

sidste år blev det i sidste øjeblik aflyst

i Slagelse på grund af hærværk

ved TeenagerBUM.

Det duer selvfølgelig ikke med 2 aflysninger

af JuniorBUM. Derfor er

DDI nået frem til, at man selv vil sørge

for at planlægge og tilrettelægge

mesterskaberne. Modellen bliver lidt

anderledes end normalt med 2 dage

og 2 idrætsdiscipliner. Det bliver d. 2.

– 3. juni 2007 på Højby Skole / hal,

Nørrelunden 20, 5260 Odense S,

hvor badminton og fodbold er på

programmet. Ved badmintonturneringen

prøver vi denne gang noget

nyt ved at opdele turneringen efter 2

aldersgrupper 10-11-årige og 12-13-

årige. Udover at vi udligner den fysiologiske

forskel, er målet også, at alle

får flere kampe og succesoplevelser.

For at deltage i JuniorBUM skal man

være medlem af en klub / forening

under Dansk Døve-Idrætsforbund,

og være født i årgang 1994-1997.

Prisen for at deltage vil blive kr. 250,-

pr. person, og sidste frist for tilmelding

er 1. maj 2007 til Jesper

Ditlevsen, jd@deafsport.dk

Tilmeldingen sker via klubberne. Der

vil komme flere informationer på

www.deafsport.dk , ligesom klubberne

ved B&U-mødet d. 3. februar i Århus

har modtaget det endelige program,

tid, sted, tilmeldinger m.m.

Lørdag d. 2. juni 2007

Kl. 9.00 – 10.00

Kl. 10.25

Kl. 10.30 – 12.00

Kl. 12.00 – 13.00

Kl. 12.15 – 12.45

Kl. 13.45 – 17.00

Kl. 18.00 – 20.00

Kl. 20.00 – 24.00

Kl. 00.30

Søndag d. 3. juni 2007

Kl. 7.30 – 8.15

Kl. 9.00 – 11.45

Kl. 12.00 – 12.45

Kl. 12.15 – 12.45

Kl. 13.15 – 13.45

Kl. 14.00

Ankomst og indkvartering

Åbning af BUM

Badminton

Frokost

Ledermøde

Badminton

Festmiddag

Diskotek

Godnat

Morgenmad

Fodbold

Frokost

Ledermøde / evaluering

Medaljeoverrækning og diverse priser

Hjemrejse / farvel og tak!

Forbehold for ændringer undervejs!

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 11


12

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007

DDI OG DDU SAMARBEJDER

OMKRING FREMTIDIGE LEDERKURSER

24. – 30. JUNI 2007 PÅ CASTBERGGÅRD

• AF KAREN TALKS

Formålet med lederkurset er at sikre

os, at døve ledere og frivillige besidder

de rette kompetencer, som kan

opfylde de krav og forventninger, der

normalt stilles ledere i forbindelse

med de forskellige børne- og juniorlejre

samt sportsarrangementer, som

Danske Døves Ungdomsforbund og

Danske Døves Idrætsforbund tilbyder

hvert år. Baggrunden for ideen er

en inspiration af vores nordiske nabolande,

som gennem nogen tid har

haft tilsvarende lederkursus med stor

succes. Vi ønsker at sikre os en højere

grad af professionalisme og kvalitet

hos ledere og frivillige, så forældre

føler sig trygge ved at sende

deres børn og unge til de ovennævnte

arrangementer.

Med lederkursus vil vi tilbyde et ugekursus,

hvor deltagerne via teori og

praksis øvelser får lært forskellige

redskaber til formålet.

Kontakt Alex Stensholm på e-mail:

alex@ddu.nu - for flere oplysninger

og tilmelding.

Med forbehold til ændringer.

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 13


BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007

DANMARK FIK 3 GULD, 2

SØLV OG 4 BRONZE VED

DEAFLYMPICS 2013

• AF JESPER DITLEVSEN · B&U-IDRÆTSKONSULENT · E-MAIL: JD@DEAFSPORT.DK

Overskriften kan lyde utopisk, men hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre Mange vil

nok mene, at der er langt tid til 2013, men det er nu, at vi skal i gang med at finde talenter

og opbygge en vinderkultur hos de unge. Og det er nu vi skal i gang med et mere systematisk

ungdomsarbejde med større fokus på målsætninger, de enkelte idrætsgrene og

udøvere.

I mange år har Skolemesterskaberne,

som BUM hed før, været fastlagt af et

program som hed fodbold, svømning

og atletik om foråret samt håndbold,

bordtennis og badminton om efteråret.

Mesterskaberne blev gennemført

via 2 weekender pr. år med deltagelse

af børn og unge i alderen 10-18

år fra 5-6 klubber i Danmark. I takt

med samfundsudviklingen og interessen

har mesterskaberne i nyere tid

ikke haft den effekt, som var intentionen.

Nemlig at finde og udvikle talenter.

Det hænger til dels sammen

med, at de traditionelle idrætsgrene

med tiden har fået konkurrence, og at

BUM-mesterskaberne nærmest var

blevet ”låst fast” i udviklingen med

for mange deltagere i forhold til de fysiske

rum og ressourcemangel hos

klubberne.

Bredde– og eliteidrætskoncept

til børn og unge

Selvom vi ikke umiddelbart har en

konkret bredde- og eliteidrætskoncept

for børn og unge i DDI, har vi allerede

taget de første skridt med ændringer

og tilføjelser af idrætsarrangementer.

Med strukturændringen

af BUM med opdeling af

JuniorBUM (10-13-årige) og Teenager-

BUM (14-18-årige), er der blevet lagt

vægt på, at deltagerne får flere kampe

og spilletid. De individuelle grene

er blevet prioriteret højt, ligesom andre

målgrupper som elever fra

Ballerup, Nyborg, Lund m.fl. også kan

deltage. For at fremhæve den sportslige

betydning, er der uddeling af priser

til stævnets bedste idrætspræstation

og fair play.

Selve BUM er ikke nok. Derfor er der

med tiden blevet suppleret idrætsog

fodboldweekender for piger og

drenge, ligesom flere endagsarrangementer

er kommet til.

Fordele

ved endagsarrangementer

Endags arrangementer har i fleste tilfældet

været en succesoplevelse med

flot forældreopbakning. Vi har set det

med MiniBUM (6-10-årige og deres

forældre) i København sidste år med

38 deltagere, U-23 Pokal Cup i

Odense, og vi har set det for nylig

med deltagelse af unge spillere fra

Døvania ved et badmintonstævne.

Jeg tror vi fremover vil se endnu flere

endagsarrangementer og mesterskaber.

Det hænger sammen med ressourcerne

i dag. De fleste forældre

har oftest tid og mulighed for at følge

børnene til stævner når der kun

skal afsættes en formiddag og eftermiddag.

Klubbernes rekruttering af ledere vil

også afhjælpe de evige problemtikker

om, at man ikke kan skaffe nok frivillige

folk, når man blot skal bruge en

dag i stede for 3 dage, som man ser

det med BUM nu. Økonomisk ville

man også have bedre mulighed for at

deltage og arrangere. Fordelen med

endagsarrangementet er endvidere,

at man koncentrerer sig om enkelte

idrætsgrene.

De unge

skal prioritere deres sport

En af de største svagheder i døveidrætten,

er at de unge i en for sent alder

begynder at koncentrere sig om

én sport. For at opnå tekniske og taktiske

færdigheder på et højt niveau, er

det ofte nødvendigt at begynde i en

tidlig alder med permanent træning

og kamp. Det er selvfølgelig en ulempe

når døveidrætsklubberne og forbundet

ikke altid har de ”rigtige” tilbud.

Her må idrætsudøveren så

henstille sig til lokalemiljøet og de

hørende idrætsklubbers tilbud. Noget

som ikke altid er optimalt socialt set.

Flere undersøgelser har vist en stigende

tendens til at flere teenagere

og unge mellem 15-20 år helt holder

op med at dyrke idræt. Årsagsforklaringerne

er mange, og hos Danmarks

Idræts-Forbund er man selvfølgelig

opmærksom på det. I døveidrætsverdenen

har vi oplevet de samme tendenser,

og primært hos pigerne. Det

afspejler også lidt i udviklingen af, at

vi kun har et damelandshold i fodbold

og bowling på seniorplan.

14

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007 BØRN & UNGE 2007

Klubberne og skolernes rolle

En af de vigtigste medspillere i DDIs

børne- og ungdomsområdet er klubberne

og til dels skolerne. Vi har set

flere klubber, der har været gode til at

samarbejde med døveskolerne. Det

samarbejde må meget gerne udvide

til skolernes idrætslærere også.

Mange steder er lærerne i folkeskolerne

en del af det lokale idrætsmiljø, og

tilsvarende ville give døveidrætsmiljøet

et stort skridt i den rigtige retning.

En anden ting der er blevet

snakket og diskuteret i mange år, er

omkring Nyborgskolen. En del talenter

er gået tabt igennem tiderne. DDI

har derfor brugt en del ressourcer de

sidste 2-3 år på at vende udviklingen

ved at afsætte midler til Kammeraternes

Idrætsforening (KI).

Glædeligt var det, at det lykkedes at

få personale fra Nyborgskolen koblet

på KI fra august sidste år. I skrivende

stund er KI i gang med den bedste

sæson siden 1994. Klubbens fodboldhold

fører Døveligaen, og der er stor

interesse for kvindefodbold og volley.

Tilgangen af idrætsinteresserende

elever på Nyborgskolen, skyldes

til dels også klubbernes b&u-arbejde.

Uden deres medvirkning, var det ikke

muligt at få så mange idrætsengagerende

elever.

rykke sig elitært, skal vi have endnu

flere kompetente og faglig dygtige ledere

og trænere med på vognen samt

flere træningssamlinger og endagsmesterskaber

for U-18 Om den nødvendige

bredde er stede om 5-10 år er

svært at sige. Mange er bekymret for

CI-udviklingen og den dalende elevtilgang

på døveskolerne. DDI følger

med i udviklingen, og har allerede nu

afsat midler til projekter for CI-børn.

Alt behøver ikke at være skidt i den

sammenhæng. Indenfor de sidste pr.

Foto: Benny Gravesen – ”Håndboldweekend 2006 i Odense” .

BUM, har vi set flere og flere CI-børn

fra f.eks. Ballerup. Man kan forestille

sig at denne målgruppe med tiden

vil være med til at hæve idrætsniveauet.

Netop fordi de deltager i hørende

klubber. Men uanset hvad, så

står vi her og nu overfor en stor gruppe

talentfulde unge mellem 14-20 år.

Mange af dem kan skaffe Danmark

gode placeringer og medalje internationalt

på sigt. Men det kræver, at vi

alle sammen er med til at udvikle

dem.

Flere U-18 træningssamlinger

Hvis børne- og ungdomsidrætten skal

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 15


16

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


EN AF DØVEIDRÆTTENS

STORE FYLDER 90 ÅR

• AF OLE FAUSTRUP · DDIs NÆSTFORMAND · E-MAIL: OF@DEAFSPORT.DK

Den 11. marts 2007 fylder DDIs æresmedlem, Erna Frederiksen 90 år.

I maj 2000 blev Erna Frederiksen af

DDI kåret som århundredets sportskvinde.

Det har nok været lidt svært

at komme uden om hende, hvis CISS

havde kåret århundredets døve

sportskvinde – og det i kraft af hendes

mange guldmedaljer i tennis, og

hun deltog i Deaflympics i årene

1939 – 1973, altså deltog hun hele 7

gange og vandt medaljer hver gang!

Hun vandt ikke færre end 11 guld! –

og det kunne endda være blevet til

flere, da hun deltog ikke i 1953, idet

hun var udsat for trafikuheld umiddelbart

før legene. Derudover vandt

hun 3 sølv og én bronze.

Så sent som i 1982, da var Erna 65 år,

deltog hun i døvetennisens fineste

turnering, Maere Cup.

Ernas far var opsynsmand på tennisbanerne

i B.93, og Erna og hendes

forældre boede såmænd lige ved siden

af banerne. Ganske naturligt var

Erna derude dagligt og således var

det nærliggende at hun begyndte at

slå til boldene – og det blev hun ved

med til meget langt op i årene, men

på det sidste blev det ikke så meget,

men til gengæld er hun begyndt

at gå til fitness hos Andreas Hildrum.

Og i stedet for at slå til boldene sidder

hun nu og tæver kort 2-3 gange

ugentlig – whist og bridge. På forbundets

vegne ønsker vi Erna en rigtig

hjertelig til lykke med den runde

dag.

Fotos: Døvania.

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 17


FÅR VI NYE STJERNER

SOM JANNICH, HENRIK OG NATASCHA

• AF OLE FAUSTRUP · DDIs NÆSTFORMAND · E-MAIL: OF@DEAFSPORT.DK

De tre har mange ting til fælles:

Alle tre fik DDI-prisen ”Årets idrætspræstation” og deres første optræden indenfor døveidrætten

var i forbindelse med BUM – og hvor de bragede igennem med flotte præstationer.

Endelig kan døveidrætten ikke tage æren for deres gennembrud, idet alle tre begyndte

med sporten i meget tidlig alder.

I daværende DDIs skolemesterskab i

Ringsted dukkede badmintonstjernen

Jannich Andersen op som tiårig

i november 1990 og hvor han imponerede

voldsomt i badmintonturneringen.

Da trænede han allerede 2-3

gange ugentlig i Lillerød IF. Han blev

så god, at han ved DM for hørende

blev nr. 2 i sin aldersgruppe - 12-14

år. Jannich begyndte med badminton

som 5 årig!

Allerede 21/2 år senere deltog han

som 13-årig i WGD (i dag hedder det

Deaflympics) i Sofia i Bulgarien, hvor

han vandt bronze i holdturneringen,

blev nr. 4. i mixeddouble og endelig

blev han nr. 7 i herresingle. I 1997 fik

Jannich 3 medaljer – en af hver karat.

Guld i mixeddouble, sølv i herresingle

og bronze i herredouble.

Henrik Eklund – ”Brian Blinaa i kamp”.

Jævnaldrende Henrik Eklund debuterede

i skolemesterskaberne maj 1990

i Greve, og Henrik havde som 10-

årig den næstbedste resultat i svømning

af samtlige drenge – aldersgrænsen

var da 16 år! Som 8 årig

begyndte han at træne svømning i

svømmeklubben KVIK, og ligesom

Jannich deltog han i Sofia i 1993.

Han fik dog ingen medaljer – men fik

dog sat flere danske juniorrekorder

og en enkelt nordisk rekord. I forbindelse

med

WGD 1997 her i København fortsatte

Henrik med at sætte rekorder –

og blev nr. 6 i 200 m butterfly.

Natascha Ohlendorff imponerede alt

og alle med sine evner som skytte da

håndbolden var på programmet ved

BUM maj 2004 i Ringsted. Da var

hun 14 år. Hvis damehåndbolden var

på programmet til Deaflympics 2005

i Melbourne (desværre var for få lande

tilmeldt) var hun stensikkert blevet

udtaget til landsholdet. Damelandsholdet

vandt guld i Rom i 2001.

Men som ”en plaster på såret” blev

hun europamester med D16-holdet

for hørende i 2005. 6 år gammel begyndte

Natascha med håndbold.

TeenagerBUM og JuniorBUM hører

til en af DDIs mest positive og populære

arrangementer. Hensigten med

BUM er blandt andet at skabe en naturlig

og effektiv fødekæde til det

danske døvelandshold. Også en fødekæde,

hvor vi skal skabe rammerne

for børn og unge, der har lyst til at

prøve kræfter med sporten. Således

kan man sige at BUM er breddeidrættens

parade.

BUM er dog også det ideelle udstillingsvindue,

forstået på den måde

at vi i fremtiden nok kan regne med

at en ny Jannich, en ny Henrik og en

ny Natascha dukker op. Altså nye talenter,

der trænger igennem og bliver

til elite, som kaster glans på DDI.

Men det betyder dog ikke at DDI og

klubberne bare kan læne sig tilbage

og plukke de kommende talenter

som modne æbler, for det er immervæk

ret langt mellem stjerneskuddene.

Her kan klubberne dog gøre

en indsats.

18

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


Derfor er det glædeligt at klubberne

er begyndt træne mere målbevidst

henimod BUM – forstås på den

måde at klubberne er begyndt at træne

i netop de sportsgrene, som er på

programmet til den forestående

BUM.

Som et eksempel til opfølgelse for

klubberne kan nævnes Døvanias

B&U-arbejde. Da bordtennis og badminton

var på programmet til BUM

i efteråret 2006 – efter flere års pause

– tilrettelagde Døvania træningen

med henblik på BUM i Slagelse i november

2006.

Efter TeenagerBUM, hvor spillerne

fra Døvania gjorde god figur tilmeldte

Døvania hele 24 unge badmintonspillere

til DGI Amtsmesterskaberne

den 6. og 7. januar. Det er glædeligt

at se den store opbakning af spillernes

forældre. Tre af spillerne vandt

medaljer, Olivia Egeberg (guld),

Viktoria Scheel (sølv) og Brian Blinaa

(sølv) og alle tre er kvalificeret til

Landsmesterskaberne den 24. og 25.

marts i Fredericia, sammen med flere

spillere fra Døvania.

Også i bordtennis under teenagerBUM

gjorde de unge fra Døvania

det godt. Efterfølgende tog B&U-lederen,

Henrik Eklund, 10 drenge til

en prøvetræning hos en hørende

bordtennisklub. En af drengene,

Mark Alstrup, imponerede så meget,

Henrik Eklund – ”Mark træner bordtennis”.

at han blev tilbudt en måneds prøvetræning

hos klubben.

Ja talenterne dukker op – under og

efter BUM. Men der kræves dog indsats

fra klubberne.

ÅBENT NORDISK-BALTISKE MESTERSKAB

I ORIENTERING

Åbent NBM i orientering afvikles i skovene nær

Castberggård i perioden 21. - 24. juni 2007.

Langdistance foregår i Grund skov, stafet i Bjerre skov

og endelig sprint i Tofteskoven ved Juelsminde.

Fortræning afholdes i Staksrode skov. Alle deltagere

indkvarteres på Castberggård.

Læs mere om NBM i orientering på hjemmesiden:

www.deaforienteering.org

Der er sendt indbydelser til de nordisk-baltiske lande

samt de øvrige europæiske lande.Der vil blive konkurreret

i tre klasser, junior, elite og veteran.

Foreløbig tilmelding er den 20. februar og der forventes

at mange tilmelder sig arrangementet – flest fra

Østeuropa – og medaljevindere må også findes blandt

dem.

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 19


20

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


LITEIDRÆT 2007 ELITEIDRÆT 2007 ELITEIDRÆT 2007 ELITEIDRÆT 2007 ELITEIDRÆT 2007 ELITEIDRÆT 2007 ELITEIDRÆT 2007 ELITE

RAMASKRIG

OM HABILITETEN I DØVEVERDENEN!

• AF PALLE MADSEN, TURNERINGSLEDER, DDI

Man kan komme i tvivl om, hvor jeg

står i forhold til døveverdenen og

mine interesser Jeg er medlem af

en døv fodboldklub DAN, beliggende

i Odense, og er turneriningsleder

for DDI (Dansk Døve Idrætsforbund).

Lad os nu se på et begreb

om et isbjerg

3

15

500 Døve

1500 Døve

5000 Døve

Det første lag i bunden af isbjerget er

ca. 5000 døve i Danmark. Det er ikke

alle 5000 døve, som er interesseret i

sport, vel I det andet lag er tallet nu

blevet reduceret til ca. 1500 sportsinteresserede

døve. Det er nu ikke

alle 1500 sportsinteresserede døve,

som interesser sig for døvefodbold.

Ved det tredje lag er der ca. 500 døve

tilbage, som er interesseret i døvefodbold.

Men ud fra de 500, hvor

mange er det så, som interesser sig

for bestyrelsesarbejde samtidigt med

døvefodboldens interesse. Efter min

skøn vil tallet reduceret til kun 15 i

det fjerde lag. Det er den gruppe,

som er interesseret i frivillig og ulønnet

arbejde, døvefodbold samt medlem

af en døv idrætsklub.

Toppen af dette isbjerg er altså os,

der sidder i DDI´s turneringsudvalg

og vi er kun tre! Vi blev udpeget af

DDIs fodboldleder, som igen er udpeget

af DDIs hovedbestyrelse.

Sådan fungerer systemet i dag.

Turneringsudvalget består af undertegnede

(DAN), Jørgen Jørgensen

(Døvania) og Jørgen Graabæk

(Viking)

Principielt er det bedst med

kun én rolle. Men i døveverdenen,

hvor der ikke er

særlig mange som er interesserede

i frivilligt

arbejde eller bestyrelsesarbejde,

er

der derfor personer,

som både

dyrker sport

samt besidder

forskellige

poster

ved siden af. Jeg interesserer mig for

arbejde frivilligt som turneringsleder,

og jeg interesser mig for at spille

fodbold selv. Netop fordi jeg selv

spiller fodbold, er der blevet sat

spørgsmålstegn ved min rolle som

turneringsleder og habilitet.

Det er utrolig svært at finde folk i

dag, som gerne vil sidde i udvalget.

Udvalgets arbejde består lige fra at

indsamle kampfakta fra Døveligaen

til at idømme spillere karantæner.

Det sidstnævnte vil altid være en

upopulær beslutning, og det er ikke

altid at klubberne forstår det.

Hvad laver en

turneringsleder

og turneringsudvalg

• Koordination af kampdatoer

sammen med fodboldlederne

under fodboldledermøde.

• Besvarelse og holde fodboldlederne

fra de repræsentere

klubber orienteret med sidste

nyt.

• Besvarelser omkring spørgsmål

af DDIs fodboldregler.

• Styring af gule, røde kort og karantæner.

• Møder med udvalget i forbindelse

med vurdering af antallet

af karantænedage.

• Palle Madsen deltager ikke i

beslutningen omkring karantæne,

når det drejer sig om

DAN.

• DBU er altid med på samråd,

hvis der er usikkerhed af karantænelængden.

• En turneringsleder står ikke

alene. Det er også to andre folk

i udvalget.

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 21


22

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


TEGNSPROGSHUSETS

INDENDØRSSTÆVNE 2007

• AF SØREN WINKEL, DØVANIA

Her blev et skolehold ”De gyldne riddere” banket med 0-6 af

Ludwigsen. Foto: Henrik Eklund.

Den 20. januar kl. 7 mødte vi og frivillige

op i Valbyhallen for at klare de

sidste praktiske ting til futsalstævnet,

et stævne som vi har brugt flere

måneder på at forberede sig på –

så der var en spændt stemning da de

sidste forberedelser skulle klares. Vi

var nemlig meget opsatte på at give

de deltagende hold en sportslig oplevelse

som de sent vil glemme.

med at formulere et eller andet, og at

området var blevet besat af døve –

og end ikke en atombombe ville

splitte gruppen. Imens kæmpede og

sled flere hold ind i hallen om deres

placeringer, og flere kampe bød på

mange flotte og sjove mål, som tilskuerne

med stor fornøjelse overværede.

Der skal bestemt nævnes at et folk

unge fra Kastelsvejsskole ”Døvanias

Drenge” spillede nogle meget flotte

kampe, hvor de bl.a. kun tabte 6-4 til

det senere vindende hold FC Zulu,

som gik ubesejret igennem hele turneringen.

”Døvanias Drenge” vandt

to kampe, hvor den ene sejr kan betragtes

som en sensation – de vandt

3-0 over ”The Godfather” som var

seedet 2 – hvilket gjort dem favoritter

til at gå videre fra gruppen – og

”The Godfather” bestod udelukkende

af etablerede DM-spillere fra Globen

Sport (Århus). De endte næstsidst i

deres gruppe. ”Døvanias drenge”

manglede desværre kun et point fra

den endelige sensation – at gå videre

fra gruppen til semifinalrunderne.

Vi kommer sikkert til at høre

mere til disse drenge i fremtiden.

”P!nk”, et hold bestående af tøser fra

Kastelsvejsskole, skabte også en stor

overraskelse ved at vinde tre af fem

kampe over nogle meget ældre hold.

Og de gik endda videre til finalen

Der mødte ca. 160 spillere, fordelt

på 15 herrehold, 4 oldboyshold og 6

damehold, op, hvor den første kamp

spilles kl. 8.00, og alt stod klart lige

før stævnet blev skudt i gang. Siden

startskuddet blev Valbyhallen et centralt

sted for mange overraskende

resultater, ren fight, flotte mål og

genkendelser af gamle kammerater.

”Døvanias drenge“. Foto: Henrik Eklund.

Ved det store område ved cafeen,

var der konstant ca. 100-150 personer

som brugte enorme armbevægelser

og nikkende ansigter, hvilket

bekræftede os, at de var i fuldt i gang

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 23


24

Døve Idræt · nr. 1 · 2007


Der var fuldt knald på festen, og alle havde det sjovt.

Foto: Mette Iversen.

Tilskuerne følger spændt med i hvad der foregår på banen

Foto: Henrik Eklund.

mod gruppens nummer et ”Dansk

Døve Idioterne”. De kunne dog ikke

stille noget op mod dem. ”Dansk

Døve Idioterne” bestod udelukkende

af landsholdsspillerne, som for nylig

deltog i EM Futsal i Moskva i november.

En imponerende og fremrangerende

holdindsats af P!nk.

Holdet kan være stolte af deres bedrift.

Den efterfølgende fest i Gokken og

Kokken på Nørrebrogade blev en stor

succes, hvor der var vaskeægte feststemning

med enorme armbevægelser

overalt – kl. 03.00 lukkede og

slukkede vi for denne gang – vi blev

enige om at vi bestemt ikke er blegne

for at gentage om to år.

Arrangementet ville aldrig blive gennemført

uden en stor indsats fra vores

frivillige. En stor tak til dem, og

jer som var med til stævnet!

Resultater:

Herrerækken:

1. FC Zulu

2. Casanova is back

3. Ludvigsen

4. Håndværkerne

Damerækken:

1. Danske Døve Idioterne

2. P!nk

Oldboysrækken:

1. Oldstars

2. Dan

3. Bælteklub

4. Døvania

Her ses stævnets stjerner. Fra venstre: Frank Vogel, Anni Villadsen,

Christian Grotkjær, Maja Gry Toft og Jan Holm – Jon Hesselberg

var forhindret I at deltaget i festen. Foto: Søren Winkel.

Bedste spillere:

Damerækken: 1: Anni Villaden – 2: Maja Gry Toft

Oldboysrækken: 1: Jan Holm – 2: Frank Vogel

Herrerækken: 1: Jon Hesselberg – 2: Christian Grotkjær

De bedste spillere blev belønnet med 500 kr. hver, hvor næstbedste fik 250

kr. STORT TILLYKE TIL JER!

Døve Idræt · nr. 1 · 2007 25


ELITE 2007

Følgende indstillinger til DDIs nye elitestruktur er godkendt af både Idrætslederne og DDIs Hovedbestyrelse.

Elite-gruppen

•Jannick Andersen, AHORN, Badminton

•Herrebowlingholdet ( Pierre Bocquet, TENPINS, Johan

Aa. Pedersen, DØVANIA, Tommy Bisgård, TENPINS, Jan

G. Larsen, TENPINS, Flemming Jensen, TENPINS,

Christian Radoor, TENPINS)

•Damefodboldholdet, Fodbold

•Pierre Bocquet, TENPINS, Bowling

•Allan Thesbjerg, DAN, Orienteringsløb

•Jannick Kusk, AHORN, Golf

Hans Elgård, AHORN, Golf

Kandidat-gruppem

•Herrefodboldholdet, Fodbold

•Herredouble (Jannick Andersen, AHORN og Jesper

Søndergård, DØVANIA), Badminton

•Marianne Basballe, TENPINS, Bowling

Trine S. Jensen, TENPINS Bowling

Mai Wachsmuth, TENPINS Bowling

Mette Jensen, TENPINS Bowling

•Simona Hagel, DØVANIA, Orienteringsløb

Lars Ryberg, DØVANIA, Orienteringsløb

•Troels Dyhr, VIKING, Golf

Morten Jørgensen, GLOBEN SPORT, Golf

Arne Grotkjær, AROS, Golf

Ole Jørnaa, VIKING, Golf

Tommy Andersen, AROS, Golf

Niels Jørgensen, AROS, Golf

Boble-gruppen

•Thomas Olsen, DAN, Bordtennis

•Herrehåndboldholdet, Håndbold

•Henrik Eklund, DØVANIA, Orienteringsløb

Supermotionist-gruppen

•Herrevandpoloholdet, Vandpolo

Sponsoreret

26

Døve Idræt · nr. 1 · 2007

More magazines by this user
Similar magazines