31. ÅRGANG - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

31. ÅRGANG - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

Maj 2009

2

Medlemsbladet for

Danske Sortkrudtsskytter

31. Årgang


Redaktørens side

Så blev det maj og en masse spændende aktiviteter står for døren. Måneden starter

traditionen tro med Repræsentantskabsmødet den 2. maj på Hotel Storebælt i Nyborg.

Herefter er det så bare at holde sig ajour med stævnekalenderen.

Jeg har modtaget et ønske fra et medlem om at lave en fast spalteplads med titlen

“Tal og Tanker” med start i dette nummer på side 20. Tag godt imod dette initiativ og

send venligst nye bidrag til denne spalte så den kan holdes i live. Alle billeder og indlæg

sendes blot her til redaktionen - tak!

Da jeg har modtaget en del positive tilkendegivelser over de 2 indlæg om ladning af

haglpatroner bragt i sidste nummer af Krudtslam, har jeg valgt at bringe endnu et indlæg

omkring ladning af haglpatroner denne gang af messingpatroner. Hvis der er enkelte

derude, som finder det lige lovligt for meget! - ser jeg da med positive øjne og åbne

arme på andre gode indslag! Så bare hen til blækhuset. Redaktionen kan altid bruge dine

indlæg.

Læg mærke til min ny mailadresse.

Redaktion

Redaktør: Bo Herbst

Alle indlæg kan mailes eller sendes til:

Bo Herbst Stamvej 9, 3660 Stenløse Tlf.: 47107722 eft. kl.18:00.

mail: herbst.bo@gmail.com

Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:

1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.

Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til

redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden.

Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.

Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk.

Bladet udkommer:

1. marts - 1. maj - 1. september - 1. december


Bestyrelsen

Formand: Jørgen E. Andersen

Hundige Strandvej 114 - 2670 Greve

tlf.43904465 - jeandersen@webspeed.dk

NÆSTFORMAND: Kurt Kjær

Egeskoven 178 - 2600 Glostrup

tlf. 48412366 - west-sortkrudt@webspeed.dk

Kasserer: Palle Mallinger

Sortland 4, Sø. Svenstrup - 4130 Viby, Sjælland

tlf. 46195401 - pallem@ruc.dk

Sekretær: Kenneth Astrup

Birkemose 4 - 2640 Hedehusene

tlf. 46592280 - kenneth.astrup@mail.dk

Best.medlem: Jens Westermann

Stavnsbjerg allé 82 - 2730 Herlev

tlf. 44846353 - jwgts@tiscali.dk

Best.medlem: Jan Birkemose

Karl Andersens vej 21, Sædding-6710 Esbjerg V.

tlf. 75153344 - Birkemos@post8tele.dk

TRYK

Toptryk Grafisk ApS

Buskmosevej 4, 6300 Gråsten

Foto: Per Jacobsen

Krudtslam

Medlemsblad for Danske

Sortkrudtsskytter

Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af

Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes

formål er: Gennem træningsskydninger

og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangemenger, hvor der skydes

med gamle våbentyper - at fremme interessen

for disse våben, samt færdigheden

i at betjene sådanne våben. Forbundet vil

ved selv at arrangere konkurrencer og

ved direkte informationsformidling,

medvirke til at interessen for

konkurrencer - den militære-

og kulturhistoriske

side af dette område

vinder udbredelse

i ind- og udland.

Besøg også

Foreningens hjemmeside

www.sortkrudt.dk

KONTONR.:

Reg 1551 konto 1626388

Forside:

Standerhejsning og Årets Broder 2009 i DBDFS.

3 punds kanon salut af Jens Muhlig.


Indhold

Redaktørens side 2

Redaktionelle oplysninger 3

Krudtkassen 5

Tillykke 7

Set og Sket 8

2nd Generations Colt´s 9

Stævnekalender 14

5. DM i westernskydning 15

Regions mesterskab 16

DM 2009 - Musse 17

DM i terræn - Kulsbjerg 18

Tal og Tanker 20

Ladning af haglpatroner v/Ole 24

Køb & Salg 26

Det er med vemod jeg skriver min

sidste Krudtkasse, hvor jeg vil starte

med at takke bestyrelsen for et godt

og professionelt samarbejde.

Dernæst vil jeg prøve at gøre status

over de sidste 2 år, hvor arbejdet med

at bevare vores ret til at købe og opbevare

sortkrudt, har taget det meste

af min, og bestyrelsens tid.

Som jeg skrev i nr. 4 – 2007, modtog

vi i september, et udkast til en ny

bekendtgørelse på området. Det blev

hurtigt klart, at Dansk Skytte Union

ikke var interesseret i at hjælpe os med

sagen. Vi var nu nød til selv at skabe

den kontakt til Justitsministeriet og

Beredskabsstyrelsen, som vi regnede

med DSkyU, allerede havde.

Med baggrund i en række samtaler

med hhv. Justitsministeriet og Beredskabsstyrelsen,

sendte vi vores

indsigelse til Justitsministeriet, med

henvisning til vores samtaler, hvor vi

havde fået lovning på at de ville se

positivt på vores sag.

På trods af løbende opfølgning, og

gentagne løfter om at den var lige på

trapperne, blev bekendtgørelsen først

udstedt i maj 2008.

Krudtkassen

Her viste det sig at Justitsministeriet

og Beredskabsstyrelsen ikke havde

levet op til deres løfter om lempelser

for os.

Efter en del telefonisk kontakt med

sagsbehandleren hos Justitsministeriet,

opfordrede de os i juni 2008, til

at vi skriftligt forespurgte på fortolkning

om opbevaringsstedet, og skriftligt

anmodede om vores medvirken,

i forbindelse med deres arbejde med

udstedelsen at retningslinier og cirkulærer

til politiet, med henblik på at

lempe reglerne for os. Der var jo, som

sagsbehandleren sagde: ”indbyggede

muligheder for dispensationer, som

vi kunne benytte os af”, hvilket vi fortolkede

som deres kattelem over for

os, da de nu var blevet nød til at udstedt

bekendtgørelsen uden rettelser i

forhold til udkastet.

Der gik så næsten 3 måneder, før vi

fik et svar, lige før bekendtgørelsen

trådte i kraft 1. november.. Løbende

havde vi rykkede for svar på vores

henvendelser, hvor jeg til sidst blev

nød til at bruge ordvalg, som: ”Hvornår

forventer du vi får et svar på

hvornår vi får et svar på vores henvendelse”.

Da svaret kom, viste det sig, at de


Foto: Bo Herbst


havde lavet et barn på os. De havde

simpelt hen holdt os hen med snak,

idet de havde valgt at overdrage opgaven

med udstedelse af nye retningslinier

til Rigspolitiet

Vi var nu nød til at lave en ny strategi,

og besluttede i første omgang at søge

Rigspolitiet om dispensation til private

medlemmer og foreninger, med

henblik på at få samme lempelser vi

prøvede hos Justitsministeriet. Disse

dispensationer skulle resultere i vejledninger

til landets våbenkontorer,

så vi i bedste fald bevarede reglerne

som de var før 1. november, og hurtigst

muligt få politiet til at genoptage

udstedelsen af nye tilladelser.

Næste skridt bliver at få en generel

rettelse af bekendtgørelsen, som giver

undtagelser for alt det krudt/drivmidler

der anvendes i skydevåben, på

lige fod med de undtagelser der i dag

er for røgsvagt krudt.

Dispensations ansøgningerne blev

sendt i januar 2009, og vi venter stadig

på svar. Sagen ligger og venter på

Justitsministeriet svar til Rigspolitiet

om fortolkningen af visse dele af bekendtgørelsen.

Lidt ærgerligt da vi

forventede Rigspolitiet og Justitsministeriet

var enig om fortolkningen.

Jeg har haft en del samtaler med Rigspolitiet,

og sagsbehandleren har lovet

at kontakte os, så snart de får et svar

fra Justitsministeriet, så vi kan mødes

og tale om de muligheder de har for

at hjælpe os til en fornuftig løsning.

Vi følger naturligvis løbende op på

sagen.

Når du læser dette, har forbundet afholdt

det årlige repræsentantskabsmøde

i Nyborg, og der er valgt en

ny bestyrelse. Samtidig har repræsentantskabet

også haft et debatmøde

om vores fremtid, med hensyn til

sortkrudt, som drivmiddel i vores

skydevåben, fordi det er vigtigt at

den nye bestyrelse har et klart mandat,

til at fortsætte forhandlingerne

med myndighederne. Efter repræsentantskabsmødet

bliver der nedsat en

ny arbejdsgruppe, hvor formanden

bliver et bestyrelsesmedlem. Jeg har i

den forbindelse lovet at være med på

sidelinien, hvis der er behov for det.

Nu glæder jeg mig bare til at komme

ud og skyde noget sortkrudt.

Jeg ønsker alle en god sommer

Jørgen Andersen

TILLYKKE! Just Petersen, Korsør – 80 år.

I anledning af Just Petersen’s (Korsør) 80 års fødselsdag den 30.4.2009 vil

vi fra SJÆLLANDSKE SORTKRUDTSKYTTER ønske tillykke.

Just har gjort en stor indsats for foreningen i forbindelse med de gange, vi

har afholdt DM i Korsør, og det siger vi ham en stor tak for, og vi er nogle

stykker i Sjællandske, der kender til Just’s ALTID meget store gæstfrihed.

Just har været en aktiv skytte i mere end 50 år, hvor han har ført en dygtig,

aktiv skyttekarriere førhen med gevær og senere med revolver/pistol,

som der stadig er gang i.

Just har været medlem af Sjællandske Sortkrudtskytter i det meste af den

tid foreningen har eksisteret.

Just er også indehaver af den danske rekord på original flintepistol, sat

i en alder af 78 år ved Nordisk Mesterskab og skudt med venstre hånd,

grundet en beskadiget højre skulder – FLOT!

ET STORT TILLYKKE!

Sjællandske Sortkrudtskytter


Set & Sket

2nd. Gen. Colt´s

Standerhejsning og Årets Broder 2009

Lørdag d. 28. marts blev der afholdt

standerhejsning ved klubhuset i Vodskov,

der var 17 medlemmer og påhæng der

havde fundet vej til dette arrangement.

Efter at formanden havde budt velkommen

og flaget var hejst, så skulle vi løfte sløret

for hvem der skulle være ”Årets Broder

2009”.

Herefter blev der afgivet salut med 3

kanoner og et enkelt gevær. Bagefter alt

dette var foreningen vært for pølser med

brød, kaffe med småkager og øl eller

sodavand til alle.

Billeder fra dagen kan ses både på vores

hjemmeside og som noget nyt på en digital

billedramme som vil vise billeder fra de

sidste par arrangementer. Billedrammen er

opstillet i klubhuset og ellers hvor vi vil

være samlet til et arrangement.

Per Jacobsen, DBDFS.

Det var Hans Vandmose der blev udnævnt og

både Palle samt Svend (sidste års modtager)

holdte taler og begrundede for valget. Hans

var med til at starte foreningen for over 30

år siden og det store arbejde han havde gjort

for DBDFS.

Igennem hele historien

har Colt-fabrikken

i U.S.A. fremstillet flere

historiske revolver modeller.

Fra de første Paterson modeller

i 1835 til den senere meget berømte

Colt 1860 Army. En af de mest efterspurgte

og mest kostbare revolver

model, den i 1873 netop færdigudviklede

Colt single action Army cal.

45 cf. blev en salgssucces af hidtil

ukendte dimensioner. Fremstillet fra

1873 til 1940 i omkring 357 000 eksemplarer

i mange forskellige kalibre

og løbslængder og udførsel i øvrigt.

Det at interessere sig for og samle på

originale antikke Colt revolvere blev

efterhånden meget dyrt for de fleste

samlere.

Men i 1958 skete der noget samlere

med interesse for skydning så pludselig

en mulighed:

Det er fortællingen om de 2nd. Generation

Colt´s sortkrudt forladerevolvere

som begyndte i slutningen af

1950´erne med Val Forgett grundlægger

af NAVY ARMS, og 2 Italienske

våbenfabrikanter, Vittorio Gregorelli

og ALTO UBERTI.

De valgte som den første kopimodel

at fremstille Colt´s model 1851 Navy

cal. 36 percussions revolver. Den

kom til verden i Italien i året 1958.

De første revolver modeller var med

Italienske prøvestempler og anden

tekst og må ikke forveksles med de

senere ”originale” 2nd. Generation

Colt´s.

De fik stor succes den første halve

snes år og Navyén af 1851 blev fremstillet

i mere eller mindre fantasifulde

udgivelser. De blev brugt i de

tidlige ”spaghetti Westerns”, ALTO

UBERTI leverede ”replicaer”, som

percussion eller ombyggede til Sergio

Leone og Clint Eastwood i utallige

filmproduktioner, de gamle Colt

modeller fik den fulde opmærksomhed

af publikum som de fortjente.

Der har været utallige historier om

hvordan Colt fabrikken i Hartford

støvede de gamle produktions maskiner

af og begyndte at fremstille deres

egne modeller fra forrige århundrede.

(det er en skrøne som ikke har noget

på sig). De fleste maskiner og andet

tilbehør blev destrueret under den

store brand på fabrikken den 4. februar

1864.


De nyindkøbte maskiner til videre

produktion af de forskellige forlademodeller

blev simpelthen slidt op

igennem perioden, de er ikke bevaret

for eftertiden.

Der var aldrig blevet fremstillet ”nye

2nd. Generation Colt´s” hvis det ikke

havde været for folk som FORGETT,

UBERTI og i sidste ende LOU IM­

PERATO.

De første ”originale” 2nd. Generation

Colt´s (C. Serien fra 1971 – 1974)

blev grovstøbt af Aldo Uberti i Italien.

Disse uslebne og uforarbejdede

dele blev sendt til Val Forgett

i U.S.A. som solgte dem til Colt fabrikken

i Hartford. De skulle bruges

til nogle af de første 2nd. Generation

1851 Navy revolvere, også samlerobjekter

som Grant og Lee i trækasser

med udstyr.

De i Italien støbte dele plus de indvendige

dele til revolverne blev færdig

forarbejdede på Colt´s fabrik i

Hartford. De var under Colt´s tag og

man kan sige de blev delvis håndlavet

der, dog med en del problemer, det

var svært for Colt at holde kvaliteten

på de ny fremstillede Navyér.

Sent i 1973 besluttede Colt fabrikken

at finde en ny leverandør af komponenter,

og det blev det følgende år

LOU IMPERATO som fik opgaven.

Virksomhedens entusiasme overfor

den nye linje af sortkrudts-revolvere

var klar, man besluttede at placere

den nye ” Third Model Dragoon ” på

forsiden af sit 1974 katalog.

Desværre blev denne model forsinket

på grund af uenighed med de ansatte

på fabrikken. Det medførte det hidtil

usete skridt at Colt måtte bekendtgøre

at den nye Dragoon model først kom

på markedet i 1975, først da kunne leverancerne

begynde.

Samarbejdet med Imperato fortsatte

indtil Colt´s besluttede sig til at

stoppe linjen af sortkruds-revolvere

i 1976. Dette var imidlertid ikke afslutningen

på fremstillingen af 2nd.

Generation percussions revolvere.

I 1973 havde Lou Imperato købt ”Iver

Johnson Arms Compagny i Fitchburg,

Massachusetts” omkring et år

efter Colt´s ophørte med at fremstille

flere revolvere i sortkrudts linjen,

Imperato flyttede arbejdet fra Iver

Johnson Arms til Middlesex, New

Jersey. Han gik med tanken om at

genfabrikere Colt´s 2nd. Generation

forladerevolvere. Italienerne havde

gjort det med succes siden slutningen

af 1950´erne.

Lou Imperato fik et møde i stand med

Colt´s ledelse som i begyndelsen ikke

var så interesseret i en fremtidig

produktion. Han talte meget højt til

ledelsen (alle andre bliver rige ved

at fremstille jeres sortkrudsmodeller,

men ikke jer) i er slet ikke på markedet

Han fremviste en udstilling af forskellige

Italiensk fremstillede modeller,

han nærmest råbte (hvorfor er i ikke

med) ledelsen af Colt´s var synlig

rystede men forklarede at fabrikken

på nuværende tidspunkt ikke havde

mulighed eller plads til en egentlig

nyproduktion af de gamle modeller.

Tidspunktet kunne ikke have været

bedre for Imperato, han underskrev

en aftale med Colt-fabrikkens ledelse

og Iver Johnson Arms om at produksere

en ny linje af 2nd. Generation

Colt´s. Det var i Middlesex , at alle

den nye F-serie standard produktions

modeller blev fremstillet. De var til

sortkrudt og kom i en papkasse med

Samuel Colts portræt og underskrift

på låget.

I modsætning til deres første arrangement,

havde Imperato nu ansvaret for

hele produktionen af Colt´s 2nd. Generation

sortkrudts modeller. Samtlige

Revolvere var håndmonterede, det

var ikke muligt at fremstille dem som

masseprodukter forklarede Imperato

for daværende.

Vi havde løbene, tromlerne, aftrækkerbøjler

og bagstykker støbt i Italien

(det samme som Forgett havde fået

udført) men vi færdiggjorde dem i

huset. Vi fremstillede selv samtlige

rammer, tromleaksler, pistoner, fjedre

og skruer til hver og en revolver i F-

serien på Iver Johnson Arms, Middlesex.

Oven i købet brugte vi den gamle

metode til Color-case hærdning med

trækul og benmel, samt Colt´s egen

eksklusive blue overflade-finish.

Denne finish blev udført med et rigtig

godt resultat, faktisk tror jeg at

vores finish på Middlesex var aktuelt

bedre end den der blev udført på

Colt´s single actions på Colt-fabrikken

i Hartford.

Som beskrevet ovenfor var Lou Imperato

underleverandør til den sortkrudts-linje

af 2nd. generations forladerevolvere

såsom Navyén af 1851,

Armyén af 1860 samt 3nd. Model

Dragoon med rund aftrækkerbøjle.

Det var Imperato`s opgave at fremstille

disse revolver-modeller efter

Colt-fabrikkens strenge specifikationer,

og så derefter sende disse færdige

produkter til fabrikken i Hartford.

Colt-fabrikkens faciliteter udførte

den afsluttende inspektion og kontrol

af disse revolvere. Fabrikken distribuerede

selv revolverne ud til deres

forhandlere og kunder i øvrigt. Jeg

har fået fortalt at det stadig haltede en

smule med kvaliteten af disse sortkrudts

modeller, måske har prisen når

alt kommer til alt ikke været høj nok.

Det forlyder man kan få (Colt Factory

letters) til denne C og F linje af 2nd.

10 11


generation forladerevolvere, præcis

den samme information som i de oprindelige

percussions modeller.

Ud fra en historisk sekvens kan det

synes rimeligt at Colt´s springer den

første og anden model Dragoon over i

produktionen (senere indført i 1980),

og efter 1851 Navy og tredje model

Dragoon blev den næste model sat i

produktion, den nok så berømte Army

model 1860. Det skete i november

1978. (Dobbelt 1860 Army pistolsæt

blev fremstillet i 500 stykker fra 1977

til 1979)

Colt´s 2nd. Gen. 1860 Armyés forblev

i produktion indtil 1982 og blev

tilbudt i en række forskellige modeller.

Colt 1860 med ”fluted cylinder”

fra november 1978 til november

1982.

Colt 2nd. Generation Army model

1860 blev fremstillet i en række meget

forskellige udgaver. Nogle med

nikkel finish, nogle fremstillet i rustfrit

stål, mindeudgaver, nogle med

kort pibe, hvilket gør Army model

1860 til den mest varierede af 2nd.

Generation forladerevolvere.

Signature series eller third generation

af colt´s forladerevolvere, ja, hvad

kan de fortælle

Colt´s 3 rd. generation sortkrudts revolverlinje.

Disse third generation

modeller blev fremstillet under en

autoriseret licensaftale med Colt firearms

repræsenteret ved et selskab

med navn ”Colt blackpowder arms

compagny of Brooklyn New York”,

beliggende på 8th street. Oprettet

1996 og lukket igen 2002. Sporerne

af firmaet er tilsyneladende slettet på

Brooklyn adressen.

Angående (Colt Firearms) må være

en kreds af investorer som gik ind i

det daværende krakkede firma. Selve

Colt-fabrikken i Hartford indgik en

konkurs begæring d. 20 marts 1992.

Colt-fabrikken lukkede endeligt ned

i året 1994.

I 1995 blev den sidste Colt single action

Army M/1873 fremstillet, den

var graveret efter alle kunstens regler,

den sidste Colt SAA afsluttede

epoken.

Samtlige 3rd gen. Colts sortkrudts

modeller bliver benævnt af handlere,

skytter og samlere: ”SIGNATUR

SERIE MODELLER.”, det kan også

ses i amerikanske handleres salgsmateriale.

Mange af de historiske sortkrudts

modeller som blev fremstillet

under 2nd. Gen. konceptet, blev nu

produceret igen under signatur serien

og kom ud til publikum. Det var måske

ikke det samme selskab (men det

var mange af de samme håndværkere),

som var ansvarlige for Colt´s 2nd

gen. revolvere, som nu igen havde

ansvaret for fremstillingen af signatur

serien. Selv om nogle af delene

til signatur serien blev støbt i Italien,

blev de håndfærdiggjort og samlet i

U.S.A. under Colt-fabrikkens egne

formler for bluering og color casehærdning.

Colt´s 3rd gen. Revolvere under signatur

serien betragtes som autentiske

Colt våben af mange skytter og samlere.

Disse modeller har ”originale”

stempler og numre som 2nd. Generationerne.

Der er ingen udenlandske

”proofs” eller tekst på disse 3rd. Generation

sortkrudts modeller.

Signatur serien er ikke rigtige Colt´s

vil nogle mene. Man kan ikke få et

rigtigt ”Coltbrev” på disse våben.

Colt-fabrikken lukkede ned i 1994.

Signatur serien blev fremstillet fra

1996 til 2002. Nogle interesserede vil

utvivlsomt overveje om de er rigtige

Colt´s, ”Colt” selv udtaler ”det er de

ikke”. Hvem er det fra Colt´s som udtaler

det.

Hvorfor måtte Colt-fabrikken lukke

Det er svært at drive en våbenfabrik

når der ikke er krig. Der var store

problemer efter Koreakrigen, igen efter

Vietnamkrigen, og efter Golfkrigen

kom problemerne mangedobbelt

tilbage. Manglende investeringer i ny

forskning og udvikling til håndvåben

til civilt brug kan være en årsag.

For mange nye investorer ”civile firmaer”

som ikke havde begreb skabt

om forholdene i våbenindustrigen

er en medvirkende årsag, samt dårlig

daglig ledelse af firmaet. En stor

strejke på Colt´s fra 1986 til 1989 om

forholdene på fabrikken tog næsten

livet af den. I løbet af de 3 år blev

næsten samtlige medarbejdere skiftet

ud og det gik igen ud over kvaliteten

af det udførtearbejde på fabrikken.

Steen Juul Petersen

Nørregårdsvej 189, 2610 Rødovre

E – mail – steenjuul@paradis.dk

12 13


Stævnekalender

5. DM i western, Esbjerg

2009

2. maj repræsentantskabsmøde

Hotel Storebælt i Nyborg

9. maj Western match i Silkeborg

ved Sejs-Svejbæks skydebaner

21.-24. maj 3rd MLAIC Grand Prix of Austria

23.-24. maj 5. DM i westernskyning i

esbjerg

26.-28. juni DM arrangeret af Falsterske

i Musse Skyttecenter.

24.-26. juli nm - Nordic Black Powder

Championship i Åsheim, Norge

22. august Regions mesterskab

Horsens Hammer Skytteforening

Vodskovvej 103, Aalborg.

29.-30. august DM i terræn, Kulsbjerg

ved Stensved på Sydsjælland

6.-13. september MLAIC European Championships

009 i Valencia Spanien.

14. november Ladekursus ved Paul W. Due

Way Out West 5

Ribe Stift Sortkrudtskytter inviterer hermed til det 5. DM i

westernskydning

i Esbjerg den 23.og 24 maj 2009.

Program :

Lørdag : Mainstages i Westernskydning kl. 10.00 -

Fællesspisning kl. ca. 19.00

Søndag : Side events Kl. 10.00 – Long Range Buffalo og

Running Buffalo

Priser:

Westernskidning kr. 100,-

Side Events kr. 60,-

Fællesspisning lørdag aften kr.100,-

Tilmelding skal ske senest den 10. maj til :

Klaus Nielsen, Hejlmdalsalle 25, 6705 Esbjerg Ø,

tlf.75145079, mail cowboy@esenet.dk

14 15


Regions Mesterskab

Invitation til Regions Mesterskab for

Sortkrudts Skydning i Region Nord

Lørdag d. 22. august 2009

Vi inviter jeres forenings medlemmer til Regions Mesterskab lørdag d. 22/8

2009 kl. 10.00.

Der vil blive afholdt skydning i de forskellige klasser man tilmelder sig (dog

ikke luntegevær eller luntepistol).

Prisen for første tilmelding/klasse er 75 kr. herefter pr. klasse 50 kr.

Præmie overrækkelse efter skydningen ca. kl. 17.00 (afhængig af

tilmeldingen).

Der vil kunne købes nødvendig forplejning så som: Morgenmad –

middagsmad – sodavand – øl – vin m.m. til rimelige priser.

Stævnet finder sted i Horsens Hammer Skytteforening (Skytten) Vodskovvej

103, Vodskov ved Aalborg.

Der vil være mulighed for at deltage i fællesspisning lørdag aften. Se hele

programmet på vores hjemmeside: www.hlss.dk under Nordjysk Mesterskab

2009.

Tilmelding senest 15/8 2009.

Enten til Per Jacobsen: nordbiologen@hotmail.com eller på

www.hlss.dk under Nordjysk Mesterskab 2009 og på tilmeldingsblanket.

Med venlig hilsen

Per Jacobsen – Preben Neckelmann – Palle Heine Jensen

De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab

Navn:

Adresse:

E-mail:

Ønsker at deltage i følgende skydninger:

Geværklasser:

Miquelet

Maximillian

Minié

Whitworth

Walkyrie

Vetterlie

Lamarmora

Pistolklasser:

Cominazzo

Kuchenreuter

Colt

De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab

indbyder hermed til

Region Nord

stævne for sortkrudtsskydning 2009

På foreningens bane på

Vodskovvej 103, 9310 Vodskov.

Lørdag den 22. august 2009

Telefon:

Forening:

Danske klasser:

De Meza

Kyhl

Pennsylvania

Kronborg

Patronklasser:

Remington

Fri bagladeriffel

Smith & Wesson

Winchester

Kronborg

Mariette

Pris for deltagelse i første klasse Kr. 75,- I alt:

Pris for deltagelse i efterfølgende klasser Kr. 50,- I alt:

Ønsker at deltage i festen lørdag aften (børn spiser til halv pris).

Antal personer á kr. 150,- I alt:

I ALT:

Tilmelding til Per Jacobsen: nordbiologen@hotmail.com eller på www.hlss.dk

under Nordjysk Mesterskab 2009 og på tilmeldingsblanket

Senest 15. august 2009.

Indbetaling på Spar Nord på kontonr. 9245 4567537221

16 17


DM i terræn

Falsterske Sortkrudtsskytter indbyder

igen i år til DM i Terræn:

29.-30. August 2009.

Sted: Kulsbjerg øvelsesterræn ved

Stensved på Sydsjælland.

DM vil blive afviklet i 4 klasser,

Forladeriffel, patronladet riffel,

Forlade revolver/pistol og patronladet

revolver/pistol

Skydningerne afvikles på 8 stationer, der afgives 4 skud på hver station,

altså 32 skud pr. klasse. Turen er på små 3 km i det smukke kuperede

sydsjællandske landskab. Regn med at du kan afvikle 2 skydninger pr. dag.

Der skydes på spændende og sjove skiver af forskellig art. Skudafstandene

er for både de korte og lange våben mellem 15m og 60m.

Pokal samt medaljer til de 3 bedste i hver klasse.

Der er fine indendørs overnatningsmuligheder med masser af plads til alt og

alle. Der er også i år mulighed for at stille telt op. Har du noget sortkrudts

relateret du ønsker at sælge, eller bare udstille, så er der også mulighed for

at få en lille stand i den nedlagte radarstation, hvor vi har fået lov at være.

Tilmelding til:

Lars tlf: 54 70 41 17, Mail: hjvsamler@jubii.dk

John tlf: 54 60 97 25, Mail: johnkrudt@ofir.dk

Henrik tlf 54 78 87 87, Mail: h.elmer@mail.tele.dk

Vi svarer også meget gerne på eventuelle spørgsmål om stævnet.

Priser: 1 skydning 80kr. Cowboys festmenu, incl. dessert 150kr. Rimelige

priser på drikkevarer, morgenmad, frokost m.m.

Gå ikke glip af denne enestående chance for en sjov, spændende og

anderledes skydning!

Yderligere info, kørevejledning m.m. kommer i Stævnekalenderen på

forbundets hjemmeside: www.sortkrudt.dk

Henrik Elmer

Lørdag aften: Cowboys festmenu. John Kludestrammer tryller i køkkenet.

Sidste tilmeldingsfrist søndag den 9.august!

Forhåndstilmelding er en absolut nødvendighed af hensyn til planlægning

og indkøb.

18 19


jeg har på det sidste været ved at se

på bore og grooves i forbindelse med

at jeg har købt en gammel Remington

model 1867. Det danske forsvar var

en af de første i verden der købte en

stor mængde af denne model. Senere

fulgte Norge, Sverige og en del andre

lande i hele verden. Modellen var den

gang kendt for at være en af de meste

præcise enkeltskuds våben man kunne

få. Den har oprindelig brugt rimfire

(randtænding) patroner, men de fleste

er blevet konverteret til centerfire

i 1896. Derfor ser man den somme

tal og tanker

I en forening som vores, hvor der er samlet utrolig meget viden, kunne det

være interessant formaliseret at dele denne viden imellem os. Derfor hermed

et forslag til en kolonne, som jeg håber flere vil byde ind på. Det kunne være i

form af artikler med billeder, eller små notitser med ting som andre medlemmer

vil kunne have glæde af - eller eventuelt opponere imod.

Arthur Gaba, gaba@privat.dk

Remington 1867

En Remington i al sin magt og vælde - patronen er en meget atypisk 45-70

med en kort kun 300 grains kugle, og så er der en lille handykniv og en hjemmelavet skede.

tider nævnt som model 1867/1896.

Man siger at det lange bagsigte er

kalibreret helt op til 2100 m, men

uden at være sikker tror jeg nu mere

på at det er fod – eller måske træsko

længder ;-)

Men nu til sagen: Jeg fik at vide da

jeg købte den at den skulle skyde

med kaliber .45/70 patroner, og at

den ikke er særlig præcis. Og at man

kan få en ny Lothar Walther pibe, for

at få den op til standard – nærmest en

destruktiv tanke.

Lidt research på nettet viser at

Danmark, vist som et af få lande

i verden har brugt en del helt

specielle kalibre til denne riffel, for

eksempel 11,7 x 51R, hvor 11,7 er

kuglediameter, 51 er hylsterlængden i

mm. og R står for Remington eller for

Rimfire, afhængig af fortolkningen –

mest sete fortolkning er Rimfire. Man

har også haft rifler kamret i andre

formater: 11,7 x 42R, 11,7 x 45R og

11,7 x56R, og nogle i kaliber .50.

Der findes leverandører der kan levere

både hylstre og færdige patroner

med central tænding, sidstnævnte af

mærket Hawk - men patronerne er

herre dyre ! Hawks opgivelser viser

at kuglerne skal være .456, hvor en

45/70 vel normalt er .458. Og mere

research viser at .45/60 og .45/75 også

opgives til .456, men jeg er nu mere

af den opfattelse at min skal bruge

mindst .460 – og indtil andet er bevist

tror jeg på at min er en 56R, fordi hvis

jeg bruger standard længde 45/70

patroner soder den utroligt meget i

forenden af kamret. Det kan dog som

nogen påpeger skyldes at den er boret

op af den lokale landsbysmed.

Andre som har arbejdet seriøst med at

få disse rifler til at skyde godt, siger

at man skal bruge en hollow bottom

kugle, som er specielt designet til

samme type riffel. Jeg har fået lov at

låne en kugletang til sådan en kugle,

og vil senere komme tilbage med

resultatet.

Her ses Rolling block mekanikken i nærbilleder,

1. Ikke ladt 2. Patronen sættes i

3. Klar til skud 4. Hylstret trækkes ud.

20 21


Kaliber / Gauge

De fleste ved at for eksempel kaliber

.45 betyder 45/100 af en tomme (25,4

mm) ... sådan ca. i hvertfald :-) for

der findes mange forskellige diametre

på en cal. 45 kugle hvis vi går ud

i 3. decimal - Colt siges at have haft

en groove (yderste spor i riflingen)

på 3 forskellige diametre alene i en

kaliber 45 LC hen over tiden. Mange

replicas kører i dag med en groove

på .452, hvor jeg mener at det mest

almindelige tidligere var .450. Det er

noget man også bør være opmærksom

på i kaliber 44/40, hvor nye replicas

ofte bruger .429 grooves, sikkert fordi

man bruger samme værktøj som til

.44 Magnum på fabrikken. Dette giver

nogle udfordringer i forbindelse

hvilke hylstre man kan anvende, for

eksempel er det ikke lykkes for mig

at få en .430 kugle ned i et Remington

hylster, hvorimod det går nogenlunde

med Winchester, WM og Starline

hylstre.

Normalt er det sådan at det første tal

i patronens navn er lig med kuglediameter

og det andet tal er en ca. størrelse

for hvor mange grains krudt et

hylster kan indeholde - hvis da ikke

lige målet i stedet for angiver hvor

langt hylstret er. Men hvis vi til eksempel

tager en .44/40 patron, så har

den en kugle med en diameter på ca.

44/100 tomme (.427 - .430) og den

kan indeholde ca. 40 grain krudt -

hvis man komprimerer det kraftigt,

vel at mærke.

Jeg har ikke fundet kilder der har haft

lyst til at udtale sig om krudtets beskaffenhed

(granulering og effektivitet)

i de gode gamle dage, men jeg

synes det tyder på at man typisk ikke

kan få pakket helt den nævnte krudtmængde

ned i hylstrene i dag - måske

har der været en smule marketing i

betegnelserne, og hylstrene kan have

været lidt tyndere i godset i gamle

dage, og måske har man brugt en

compression die til at presse krudtet

inden kuglen blev sat. Meget tyder

også på at man brugte en lidt anderledes

kemikalie blanding til sortkrudt,

end nu, og muligvis har krudtet været

lidt svagere end det sortkrudt vi bruger

i dag.

Gauge

Nå men enhver kan jo se at jo større

tal - jo større diameter kugle ... eller

Men hvorfor er det så lige at en

jagtpatron på 12GA er mindre end

en 10GA Det er fordi at GA står for

mål, målestok, enhed .... og i vores

sammenhæng er det en ældre betegnelse

end kaliber. Det kunne stamme

fra dengang man havde håndkanoner,

idet 1GA, også kaldet 1-bore er

en betegnelse for en glatløbs boring

som kan tage en rund kugle der lige

nøjagtig vejer et pund (454g).

Det var dengang der fandtes rigtige

mandfolk ;-)

Vægt på krudt og kugler

Og hvordan er det så med vægt på

krudt og kugler Vægten opgives i

gr som er en forkortelse for grains

og det er langtfra noget der minder

om gram. Et grain er 1/7000 pund

(hvor pund=454g) så det er altså kun

0,0648g og derfor en ret lille måleenhed.

Men hvorfor ser man så ofte

´powder in grains by volume´, altså

at man skal måle krudt på volumen og

ikke på vægt, når grains er en vægtenhed

Specielt når man tænker på

at krudtet sikkert havde en anden beskaffenhed

i gamle dage og at krudt i

2FG granulering sikkert fylder mere

end 3FG. Jeg tror at man oprindeligt

har sagt at volume som mål er præcist

nok, så man ikke har behøvet at måle

krudt på vægt, fordi det har været

sværere at håndtere.

I nyere skyde discipliner arbejder

man med en kraft faktor (PF for power

factor), som måske også kunne

være interessant for cowboy skydning

på faldmål. Et eksempel kunne være

en .38 Special kugle på 158 gr, som

måles til en hastighed på 650 fps

(feet pr second), det giver en kraftfaktor

på (158*650/1000) = 103, hvor en

typisk .45 kugle ved samme hastighed

har en kraftfaktor på 166.

22 23


Haglpatroner

Genopladning af messinghylstret til haglvåben:

Den ”glemte” lukkemetode

Af Ole Kimborg, Århus. 12. marts 2009. Medl af Djurske og Nordjydske.

Mail: okay@stofanet.dk

Da jeg med stor interesse læste artiklerne i Krudtslam

nr. 1, 2009 om genopladning af sortkrudtshaglpatroner,

og hele 2 artikler i samme udgivelse, en

virkelig fornøjelse og noget der vil blive studeret

rundt omkring er jeg 100 % sikker på, gik det op

for mig at jeg måske kunne komme med et lille bitte

bidrag til de knaldgode artikler.

Det drejer sig om lukning af messinghylstre som det

blev gjort i gamle dage. Der har i sortkrudtskredse

altid været stor diskussion om hvordan man lukkede

messinghylstre før i tiden og om hvordan det bedst

kunne gøres i dag og jeg har set mange forskellige

metoder: Med papskive og lim, vandglas, shellak og

krympning o.s.v.

Det er åbenbart gået lidt i glemmebogen, fordi når

du finder et haglpatronhylster i messing er det ofte

afskudt og tomt! Måske ligger løsningen her i min

skuffe!

På de følgende fotografier kan man se først:

1. Et paphylster, kal. 12, fra det danske Donse

Krudtværk med rullelukning som vi kender den.

2. Et afskudt messinghylster. Tysk, kal. 20 med rester

af papir/pap indv. i hylsteret ca. 23mm fra toppen og

ned! Det svarer måske til haglladningens længde

3.En fabriksladet haglpatron af messing. Engelsk,

foret med pap og rullelukket som på paphylstre i

øvrigt!

Det må da give stof til eftertanke. Og eksperimenter,

især. Alle er velkomne til at prøve metoden.

Jeg eksperimenterede selv for nogle år siden med

ideen til min vognbøsse i kal.10 fordi jeg kun havde

hylstre i messing og det virkede fint, men da jeg

fandt et læs billige engangsafskudte plastichylstre i

South Dakota, gik jeg med skam at melde, for nemheds

skyld over til plastic.

For at vise hvad jeg gjorde da jeg ladede messinghylstre

op efter ”min” metode viser jeg en lille

billedserie. Denne genladningsmetode er nok ikke

en nemmere måde at at lade messinghylstre på , men

med lidt øvelse kan man fremstille messinghaglpatroner

der ser helt professionelle ud. For at gøre det

tydeligere på billederne bruger jeg her hvidt karton,

ca.0,25 mm ( kender ikke gramvægten) lysegrønt

eller rødt ser pænere ud og er nemmere at holde fri

for smuds. Man kan evt. bruge det som farvekode.

Slutbrikkerne kan man på forhånd stemple med

haglstørrelse m.v.

Krudtet og proppen er sat i, det afskårne karton 26x

59mm ligger klar: 26mm = Højden af haglladningen

+ det der går over hylstrets kant . Længden svarer

til den udv. diameter af hylstret her kal. 16. Højden

skal man selv lige justere til eget behov efter kaliber

og ladning. Billede 1

Kartonet limet på overlapningen og lidt mellem karton

og hylstret så det ikke skrider frem ved rekylen i

en dobbeltløbet. Billede 2

Haglladningen er hældt i. Billede 3

Slutbrikken er sat i. Billede 4

Rullelukningen kan gøres med flere forskellige apparater

alt efter hvad man har. Her en simpel håndmodel.

Billede 5

Den færdige patron. Billede 6

24 25

1

2

3

4

5

6


Køb og Salg

Kugletang købes:

Kugletang købes til cal. 36 nr. 390

ken

Tlf.: 28149113

26 27


B - Post

ID nr. 47709

B

Broderet stofmærke

ca. Ø 85 mm

Kr.

40

Klistermærke

ca. Ø 90 mm

Kr.

12

Emaljemærke

Brochenål Ø 28 mm

Kr.

50

Knaphuls Ø 19 mm

Kr.

20

Klistermærke til krudtskabet

15x21 cm ell. 21x30 cm.

Kr.

50

Kr.

75

Mærkerne kan bestilles hos:

Palle Mallinger - pallem@ruc.dk

Girokort til betaling medsendes

Afs.: Jørgen Anderse Hundige Strandvej 114 2670 Greve

More magazines by this user
Similar magazines