Formand for Københavns Madhus Rasmus Kjeldahl

kbhmadhus.dk

Formand for Københavns Madhus Rasmus Kjeldahl

Formand for Københavns Madhus

Rasmus Kjeldahl


Omdannelse af Københavns Madhus

- baggrund -

• National økologidagsorden

• Efterspørgsel på Madhusets rådgivning i andre

kommuner

• Madbyen

-> Behov for juridiske afklaringer i forhold til

Madhusets virkefelt- og muligheder


Omdannelse af Københavns Madhus

- proces -

• Den reviderede strategi fra 2012 åbnede op

for landsdækkende aktiviteter

• BR-beslutning i december 2012

• Sidste juridiske afklaringer pågår i disse dage


Omdannelse af Københavns Madhus

- Resultat -

• Selvstændig almennyttig erhvervsdrivende fond

• Ny bestyrelse

• Fortsat Københavns Madhus – det er

københavner erfaringerne, der er afsættet for

Madhusets virke

• Den eksisterende strategi holder fortsat

• 3-årig kontrakt med Københavns Kommune

• Den nationale økologidagsorden sender

Madhuset ud i landet


Vision og ambition er fortsat den

samme

"at skabe en bæredygtig, sund og livsglad

madkultur i det offentlige rum"


Strategien fastholdes

Pejlemærker revideret 2012

• Eksterne aktiviteter

1. Vores kerneydelser er projektudvikling, implementering og forankring.

2. Vi er Københavns Madhus, men yder også rådgivning på landsplan

3. Vi indgår partnerskaber med vores netværk

• Spidskompetencer

1. Madhuset er eksperter i forandring i hoveder og gryder

2. Vi bygger innovation og nye løsninger på praktisk viden

3. Vores succes bygger på institutionerne succes.

• Interne forudsætninger

1. Vi samler vores viden i god praksis og anvendelige koncepter

2. Vi er bedst til at samskabe

3. Madhuset har en fælles, tværgående stab og specialenheder.


Fondens nye aktiviteter

Større sammenhængende projekter uden for

Københavns Kommune tager til i omfang bl.a.

Økologiomlægning og Jump Food.

Partnerskabsrelationer og lokal forankring.

Flere enkeltstående faglige rådgivningsopgaver i

kølvandet på de store projekter. Klassiske

kunderelationer.

I højere grad opmærksomhed på hvorledes

København bevarer førertrøjen. Kvaliteten udvikles

endnu mere og de gode relationer til forvaltningerne

skal fastholdes når Madhuset i højere grad får status af

leverandør.

Realiseres Madbyen bliver Københavns Madhus en

helt anden størrelse; mere direkte og praksisnære på

egen grund.


Københavns Madhus i vækst

Fra 25 -> 34 mio. kr. i 2013.

Fra 35 til 40 medarbejdere.

Flere og andre

samarbejdspartnere.

More magazines by this user
Similar magazines