Effektivitet i elsektoren - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Effektivitet i elsektoren - Energitilsynet

Effektivitet i elnetselskaberne

Rune Moesgaard, kontorchef Detail & Distribution


Oversigt

1. Effektivitet og benchmarkingens formål

2. Hvad er der sket indtil videre

3. Hvad sker der lige nu

4. Effekten af benchmarking

5. Sammenhæng mellem netselskabernes størrelse og

effektivitet


Hvorfor benchmarking

1. Naturlige monopoler -> manglende konkurrencepres

2. Tilskynde til at øge effektiviteten så forbrugerne får en

god, pålidelig transport af el til den lavest mulige pris

3. Udjævne effektivitesforskelle mellem netselskaberne

4. Årlig benchmarking (omkostningsanalyse og

kvalitetsanalyse)


Effektiviseringskrav 2007-2010

Økonomisk effektivitet

Kvalitet i leveringen

400

25

358,2

350

300

20

19,6

250

15

Mio. kr.

200

150

100

69,2

127,0

117,1

Mio. kr.

10

5

9,6

5,5

4,5

50

44,9

-

2007 2008 2009 2010 Varige krav i

alt

-

-

2007 2008 2009 2010 Ikke-varige

krav i alt


Skøn over udvikling i indtægtsrammerne


Hvad sker der lige nu

1. Femte år at der benchmarkes på økonomisk effektivitet og

fjerde år på kvalitet i levering

2. Større eftersyn af modellen i år, som forudsat i loven

3. Høringsproces i marts-april

4. Udkast til afgørelse i høring primo juli

5. Endelig afgørelse på Tilsynsmøde i oktober


Udvikling i antal netselskaber

140

120

100

80

115 112

107

101

89

84

77

60

40

20

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 P.t - 2011


Hvad overvejes

1. Er den eksisterende netvolumenmodel robust

2. Flerårigt datagrundlag

3. Incitamenter til fusioner blandt netselskaberne

4. Korrektioner for forskellige fordyrende rammevilkår

5. Implementering af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau


Udvikling i driftsomkostninger/afskrivninger

Mia. kr.

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2006 2007 2008 2009

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Driftsomkostninger (venstre akse)

Afskrivninger (højre akse)


Er der yderligere effektiviseringspotentiale

1,30

2010

Gennemsnitligt

omkostningsindeks

Gennemsnitligt

effektiviseringspotentiale

1,20

2007

0,68

0,32

1,10

2008

0,71

0,32

1,00

0,90

2009

for best practice 1 0,33

0,65

0,39

0,80

2010

0,67

1

Fraktilgrænsen nedjusteres fra 25 pct. til 10 pct. i 2009.

0,70

0,60

Korrigeret omkostningsindeks

Best practice

Det gennemsnitlige effektiviseringspotentiale

fremstår uændret!


Sammenhæng mellem selskabsstørrelse og besparelsespotentiale

Pct.

35

Potentiale for besparelse 2009

30

25

20

15

10

5

0

0-50 50-100 100-200 >200

Netvolumen, mio.kr.


Fusioner kan øge netselskabernes effektivitet

Forbedring, pct.

2006-2009

10,0%

8,0%

6,0%

4,9%

4,0%

2,0%

0,0%

Fusioner 2002-2005 / Ikke-fusioner

1,6%

Fusioner 2007-2008 / Ikke-fusioner

More magazines by this user
Similar magazines