2010-10 Vi skrev historie.pdf - De Offentlige Tandlæger

doft.dk

2010-10 Vi skrev historie.pdf - De Offentlige Tandlæger

1985

Cariesfrie

tænder

18-årige:

3,3%

1985: Dannelsen

Den 28. september 1985 blev

Tandlægernes Nye Landsforening

dannet i Folkets Hus.

1985

1985: FormandEN

Vi skrev historie

NR.10: Oktober: 2010 Tandlægernes nye tidSskrift

6

Annelise Bastholm var TNL’s

første formand. Hun var

med, da beslutningen om at

bryde ud af DTF blev taget,

og hun har været aktiv i TNL

gennem alle årene.

”I 1970’erne blev den

kommunale tandpleje udbygget.

Tandlægerne i den

kommunale tandpleje var

socialt engagerede og ville en

bedre tandpleje for børn.

Børnetandplejen skulle være

fundamentet for unge og

ældres tandsundhed. Det var

i en tid hvor vi udviklede et

unikt folkesundhedsprogram

inden for offentlig tandpleje

og det var ekspansionstider.

Så kom 1980’erne, en tid med

en borgerlig regering, en tid

med regression hvor kommunerne

skulle spare”.

DTF var enige med regeringen

i en model med øget

privatisering: ”Hvis denne

model blev en realitet, ville vi

miste 25 procent af jobbene i

den kommunale tandpleje. Vi

manglede et talerør til politikerne

for at kunne præge

udviklingen af tandplejetilbuddene

til befolkningen og

sikre vore interesser”, siger

Annelise. “Børnetandplejeloven

skulle revideres til Lov

om tandpleje og vi kunne

ikke leve med, at DTF’s politiske

linie skulle tegne den

kommunale tandpleje”.

Vendepunktet kom i foråret

1985, hvor forslaget til overenskomsten

blev stemt ned

af de privatpraktiserende

tandlæger. Det var et spørgsmål

om ældretandpleje der

delte vandene.

Dengang var jeg formand

for Dansk Børnetandlægeforening,

og vi besluttede, at nu

er det nok! Vi fløj land og rige

rundt og afholdt møder med

DB’s medlemmer, debatterede

og afprøvede viljen til at

bryde med DTF og forberedte

en ny foreningsdannelse. Vi

deponerede udmeldelser, og


BLÅ BOG

Vi kunne præsentere

det bedste folkesundhedsprogram

med dokumentation

for det vi gjorde, så

vi havde styrken til

en egen forening”!

Annelise Bastholm var formand for

TNL fra 1985 til 1990. Annelise er overtandlæge

i Lyngby-Taarbæk kommune

de væltede ind. Den 28.

september 1985 blev Tandlægernes

Nye Landsforening

dannet i Folkets Hus. Der var

vedtægter, der var en politik,

og vi havde opbakning fra

mere end 750 medlemmer,

som meldte sig ud af DTF. Vi

dannede overskrifter. Vi

lobbyede allerede inden det

blev almindeligt og vi fik

indflydelse og vi blev hørt!”

Fra starten ønskede man,

at TNL skulle stå på to ben:

TNL ville være en sundhedspolitisk

organisation, der

arbejdede for et bedre tandplejetilbud

til befolkningen og

den kommunale tandpleje

som en central aktør inden

for det sundhedsfremmende

arbejde i kommunerne, og

foreningen skulle også være

den faglige organisation, der

sikrede beskæftigelse, gode

løn- og ansættelsesvilkår og

relevant efteruddannelse og

lederuddannelse til medlemmerne.

Vi havde brug for forhandlingsretten,

og det var epokegørende

da vi vandt den 30.

juni 1986 i Østre Landsret. Vi

skrev historie! Det var ikke

set før, at en fraktion, der var

brudt ud af en akademisk

organisation vandt forhandlingsretten

med sig. Men det

lykkedes os med en stor

medlemsopbakning at få en

plads i forhandlingsverdenen

på lige fod og et medlemskab

af AC. Vi havde på det

tidspunkt 1008 medlemmer

bag os, så det var en vigtig

begivenhed, der sikrede

tandlægerne en forhandlingsberettiget

organisation, der

kunne varetage deres løn- og

ansættelsesvilkår”.

”Perioden fra 1985 til 1990

var båret af engagement,

stort politisk mod og

medlemsdemokrati. Vi

byggede et meget velfungerende

sekretariat op. En

meget stor del af foreningens

medlemmer var aktive og

opgaverne blev båret af

mange frivillige. Vi var entusiastiske,

vi var forenede på

landsplan. Vi hjalp hinanden,

udvekslede erfaringer og

idemateriale”. TNL var

meget tidligt ude med ”Kvalitet

i Alt”, et kvalitetsudviklingsprogram

for den

kommunale tandpleje. Man

udarbejdede et personalepolitisk

oplæg ’En attraktiv

arbejdsplads’.

Hvordan ser du fremtiden

for TNL

”Jamen vi havde jo en

forventning om, at vi kunne

danne en fælles forening

med DTF i en søjlestruktur

inden for en årrække. Men

det viste sig ikke muligt trods

flere forsøg, men tiden har

også vist, at vi kan godt selv,

og at vi er kommet for at

blive. TNL er vores platform

for fremtiden”, siger Annelise

Bastholm.

”I dag møder vi nye udfordringer

i kommunerne på

grund af besparelser, og

måske kan vi igen komme til

at stå tættere sammen og

udvikle modeller, der kan

bære de gode resultater videre.

Vi står sammen for at

finde løsninger i en presset

tid, se bare på LIF temadagen

i november, hvor temaet

er tandpleje i en presset

kommunal økonomi”, slutter

Annelise Bastholm.

7

More magazines by this user
Similar magazines