Solsiden Bolig i balance Tema: - Velux

velux.dk

Solsiden Bolig i balance Tema: - Velux

Nr. 23 September 2010

Solsiden

Tømrermesterens fagblad

Tema:

Bolig i balance

Se mulighederne

i dine kunders

indeklima


2 Solsiden nr. 23, 8. årgang, september 2010

Distribution: Solsiden udsendes til landets tømrermestre

Oplag: 6.500 stk.

Udgiver: VELUX Danmark A/S

Redaktion: Jesper Salskov Jensen (ansv.), Finn Arup, Lars Wiese

Kontakt: Elisabeth Dalsgaard, tlf. 45 16 45 32

Eftertryk af bladets redaktionelle artikler er ikke tilladt. Citater fra Solsiden skal ske med tydelig

kildeangivelse. Gengivelse af artikler og illustrationer forudsætter udgivers skriftlige tilladelse.

Renovering med energi…

Fremtiden for energirenovering af danske

boliger tegner lys. Masser af ældre huse

trænger til at blive opgraderet, så boligerne

kan leve op til moderne krav til energiforbrug.

Spørgsmålet er blot om de politiske

og samfundsøkonomiske vilkår er til stede

på nuværende tidspunkt

Boligejerne vil stille krav om velfungerende

boliger, der er behagelige, velfungerende

og smukke at se på og som er miljørigtige

og minimalt belastende for CO2 udledningen.

Fremtidens løsninger på renoveringsmarkedet

skal altså leve op til mange

krav. For dig som håndværker betyder det

masser af muligheder. Alle undersøgelser

peger på, at du som håndværker fortsat

vil være bygherrens foretrukne rådgiver i

forbindelse med renoveringsopgaver.

Bliv klædt på…

Som håndværker skal du være endnu bedre

”klædt på” til at rådgive og vejlede dine

kunder. Måske synes du allerede, at dine

kunders krav til din kompetence er store,

men du skal allerede nu forberede dig på,

at de bliver endnu større i fremtiden. Og

bare rolig – der er hjælp at hente. VELUX

gør alt, hvad vi formår – bl.a. med vores

forskellige gratis Dagslys-kurser; du skal

bare selv sige til. Mange andre byggevareleverandører

er også klar med supplerende

uddannelser, der sigter mod at øge

din kompetence inden for energirenovering.

Yderligere tilbyder en del organisationer i

byggebranchen Energivejleder uddannelsen

til alle håndværkere.

Vær parat

Når det konkret drejer sig om ovenlysløsninger

er der rigtig meget, som du kan

hjælpe dine kunder med at gøre bedre. På

side 4 og 5 forklarer vi denne gang om

konkrete områder, hvor du kan gøre din

indflydelse gældende – positivt, sælgende

og relevant, selvfølgelig!

Øget efterspørgsel

For at fremme efterspørgslen blandt

boligejerne gennemfører VELUX en ”Rabatkampagne”

her i efteråret. Læs mere om,

hvilke muligheder det betyder for dig, når

dine kunder kan opnå en attraktiv rabat

ved større køb af VELUX produkter.

Jesper Salskov Jensen

Direktør, VELUX Danmark A/S

Indhold:

VELUX fordele 3

Udstrakt VELUX service

Salgstip 4-5

Gi' din kundes hus et opgraderings-tjek

Rundt om solen 6-7

Masser af frisk luft giver et godt indeklima

Mesteropbakning 8

Bestil reservedele direkte hos VELUX

Projekt 9

Nyt atelier skyder ryg

Produkt 10

Ny solcelledrevet automatik til gamle

VELUX ovenlysvinduer

Fagtip 11

Montér den rigtige temperaturføler

Lav en bølgebryder ved store tage

Dagslys-kursus 12

Dagslys-kursus for tømrermestre

Mesteropbakning 13

Interview med Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Mesteropbakning 14

Ovenlysvinduer med rabat

Mestre ude at sejle

Konkurrence 15

Notesblokken

Heldig vinder

Tilmeldingskupon til konkurrence og Dagslys-kursus

Dine VELUX konsulenter 16


Gode grunde til at vælge VELUX 3

Udstrakt VELUX Service

– hele landet rundt

VELUX Service &

Reservedele er klar

Vores service varetages af afdelingen

Service & Reservedele, som består af

to grupper: De kørende servicekonsulenter

og Intern service på kontoret i

Hørsholm. Hos Service & Reservedele

tager vi os af alle henvendelser vedrørende

service på vinduer og brandventilationssystemer.

Det er også her, du

bestiller reservedele til levering direkte

hjemme hos dig eller til byggepladsen.

Service på stedet

Ring på 45 16 45 16 og tast 3 – også

selv om du er midt i monteringsopgaven

på taget. Du kommer i direkte kontakt

med en servicekonsulent i Service

& Reservedele. Husk at aflæse ovenlysvinduets

typeskilt, inden du ringer. Du

kan også få hjælp ved programmering

af fjernbetjente VELUX ovenlysvinduer

og tilbehør.

Faste priser på reservedele

VELUX holder faste priser på reservedelene.

Så ved du, hvad du har at gøre

med. VELUX kan levere tilbehør som

f.eks. udvendig og indvendig solafskærmning,

el-betjening og originale

reservedele, der stadigvæk passer

til selv meget gamle ovenlysvinduer.

VELUX garanterer endvidere, at originale

reservedele til dagens VELUX

ovenlysvinduer kan leveres mindst

25 år frem i tiden.

Test og vurdér

Er du i tvivl om din kundes ovenlysvindue

trænger til udskiftning, så brug

”vinduestesten” på VELUX hjemmeside.

Her kan du eller din kunde på en enkel

måde afklare, om det gamle ovenlysvindue

er udskiftningsklar. Du finder

vinduestesten under menupunktet

”Service”.

Brug VELUX

servicebrochuren

4

VELUX har sat servicen i system, så du og dine

kunder kan være sikker på en landsdækkende

serviceorganisation, der står bag de VELUX

produkter, du sælger og monterer.

Bestil VELUX servicebrochure og

udlever den til dine kunder i forbindelse

med det indledende kundemøde eller

efter monteringen af deres nye VELUX

ovenlysvinduer. Det er god service.

Service-kvalitet Produkt-kvalitet Salgsargumenter

Emne VELUX Andre

Forsyningssikkerhed JA

Lager 300 steder i DK JA Nej

Ned til 48 t. levering JA

Serviceorganisation JA

Miljøcertificeret JA JA

Hjemmeside JA

Servicebrochurer JA Nej

Serviceprisliste JA Nej

Monteringsvejledninger JA JA

Konsulentbistand JA

Kurser og uddannelser JA

Op til 10 års garanti JA Nej

Effektiv ventilationsklap JA Nej

CE-mærket JA

Alle tagmaterialer JA

Alle tagkonstruktioner JA Nej

Service-kvalitet

= fordele ved at handle og samarbejde med leverandøren af

ovenlys-produkter

Produkt-kvalitet

= fordele ved at bruge og installere leverandørens produkter

og løsninger

Salgsargumenter

4

4

4

13 prissatte størrelser JA

59 mulige størrelser JA Nej

Vippe- og tophængt JA JA

180˚ for pudsning JA

Polyuretan vinduer JA Nej

4

Reservedele i 25 år JA Nej

Testet i vindtunnel JA

El-betjening JA JA

Programmerbar betjening JA Nej

Tilbehør, der passer JA Nej

130 dessiner og farver JA Nej

Mørklægningsgardiner JA JA

Indv. solafskærmning JA JA

Udvendig markise JA

Udvendig rulleskodde JA JA

Solcelledrevet tilbehør JA Nej

Kombi mulighed JA

Brochurer JA JA

= fordele for slutbrugere, der knytter sig til at

anbefale ovenlys-produkterne


4

Salgstip

Gi’ din kundes hus

et opgraderings-tjek…

Når du er ude for at reparere eller udskifte ovenlys- eller facadevinduer,

er det en god idé at tale med din kunde om mulighederne for

at opgradere alle husets ovenlysvinduer til nye – også uden at det

virker anmassende.

– når det gamle ovenlysvindue skal repareres eller udskiftes

Selv om VELUX produkterne holder godt

og meget længe, så sker det alligevel,

at de gamle ovenlysvinduer trænger til

udskiftning. Det kan være fordi de er

utætte, beslag er gået i stykker eller, at de

simpelthen ikke længere er så pæne. Som

håndværker bliver du tilkaldt for at hjælpe

din kunde med at udbedre situationen.

Nu kan du selvfølgelig vælge ”at gøre

som kunden ønsker”, men det er også din

mulighed for at få en dialog om opgaven

og dens omfang.

Det får din kunde:

Når du har stillet et par kvalificerede

spørgsmål til opgaven – hvad enten det

er ovenlysvinduerne eller facadevinduerne,

der skal skiftes – så har du lejlighed til

at foreslå, at det kan være hensigtsmæssigt

at foretage en udskiftning af

hele ovenlysvinduet og måske af alle

husets ovenlysvinduer. Din kunde vil

givetvis opfatte dig som en interesseret

og faglig dygtig håndværker, der evner

at stille relevante spørgsmål og komme

med konstruktive forslag til forbedringer,

når du nu alligevel skal på besøg.

Dine argumenter til forslagene om at

skifte hele ovenlysvinduet eller alle

ovenlysvinduerne kan tage udgangspunkt

i følgende...

– eller når facadevinduerne skal udskiftes

Mange husejere skifter husets facadevinduer

og rigtig mange vælger at gøre det

i samarbejde med dig som tømrermester.

Her er der netop fokus på husets facadevinduer,

som enten er for gamle og utætte

– eller blot er utidssvarende at se på. I

de tilfælde, hvor huset også er forsynet

med ældre ovenlysvinduer, er det en god

anledning til også at spørge om ovenlysvinduernes

tilstand.

– eller når taget skal fornyes

Når din kunde henvender sig til dig for at

få taget fornyet, er det oplagt at se på

mulighederne for

• etablering af nye ovenlysvinduer i tage,

der ikke har ovenlys

• udskiftning af gamle ovenlysvinduer

til nye, tidssvarende lavenergi VELUX

ovenlysvinduer

• etablering af flere ovenlysvinduer og

dermed mere lys i boligen.

1. Ensartet

udseende

Kunden får en langt pænere løsning, når

tagets ovenlysvinduer fremtræder ens med

samme farve, udseende og inddækninger.

Derved bevares og forbedres husets attraktionsværdi

ved et evt. senere salg.

2. Mindre

kuldenedslag

De nye rudetyper leder langt mindre varme

igennem end de gamle. Det betyder mindre

kuldenedslag og dermed et bedre indeklima,

fordi varmefordelingen indendørs

bliver mere ensartet fordelt. Og det bliver

mere attraktivt at opholde sig umiddelbart

ved vinduerne i kolde perioder.

3. Holder bedre

på varmen

Varmetabet igennem nye VELUX ovenlysvinduer

er betydeligt mindre end ved

gamle. Det giver et bedre varmeregnskab,

større komfort og et rart indeklima.


Salgstip 5

4. Flere funktioner

Højtsiddende ovenlysvinduer kan med fordel udskiftes til

nye INTEGRA ovenlysvinduer, der styres med fjernbetjening.

Ønskes specielle egenskaber, kan vinduerne leveres med funktionsruder

med større sikkerhed, eller som er ekstra varmeisolerende

eller UV-reducerende.

Det får du:

Det er ikke bare din kunde, som får noget ud af at gøre

en mindre reparationsopgave større og mere omfattende.

Som tømrermester får du naturligvis også gavn

af, at kundens opgave vokser. Det kan bl.a. betyde…

5. Bedre isoleret

og mere tæt

Når nye VELUX ovenlysvinduer indbygges med BDX isoleringssættet,

isoleres optimalt omkring ovenlysvinduerne mod

kulde og fugt, og VELUX yder derved op til 10 års produktgaranti.

6. Vedligeholdelsesfri

Udskift de gamle vinduer i bad og køkken til nye GGU/GPU

vinduer, der har en kerne af træ og et overfladelag af hvidt

polyuretan. Derved sparer du din kunde for besværlig vedligeholdelse

i fremtiden.

Fra 1 til flere

Du får udvidet opgaven til at omfatte flere ovenlysvinduer. Den

større opgave vil alt andet lige betyde en større omsætning og

dermed bedre indtjening i din forretning. Både i forhold til salg

af materialer og timer.

Bedre udnyttelse

af ressourcer

Når du alligevel skal besøge kunden og har alt dit grej med, så

kan du bedre udnytte både dit personale og udstyr i form af

værktøj, stillads, container og andre ting.

7. Mulighed for solafskærmning

Det er bedre at stoppe solens varme stråler inden de når

ovenlysvinduet. Tilbyd derfor din kunde at levere de nye

VELUX ovenlysvinduer færdigmonteret med udvendige

markiser eller rulleskodder.

Tilfreds kunde

Ved at se på opgaven samlet og interessere dig for kundens

situation og boligforhold, viser du, at du er seriøs og interesseret

i at levere et godt resultat. For kunden betyder det, at

boligen forbedres mere end forventet og det betyder også et

bedre indeklima. Med andre ord: Du får en kunde, som selv om

opgaven blev større og dermed dyrere, er yderst tilfreds med

dig som tømrermester. Det skyldes, at kundens daglige glæde

ved boligforbedringen er det resultat, som du bliver husket for.

Chancen for at kunden ringer til dig næste gang, der er brug

for en tømrermester, er meget stor!

En god ambassadør

”Du skal bl.a. leve af anbefalinger fra dine kunder..!” – siger en

vigtig læresætning. Den kunde, som du har fået til at opleve en

udstrakt grad af tilfredshed ved et godt resultat, er med til at

sikre din fremtid. Kunden vil typisk fortælle venner, bekendte

og familie om boligforbedringen, og de vil ofte nævne dit navn.

Du får altså en ambassadør for din virksomhed, der mere eller

mindre aktivt anbefaler dig som en kompetent og inspirerende

tømrermester. Et godt afsæt til den næste opgave!


6 Rundt om solen

Masser af frisk luft

giver et godt indeklima

Det, der gør et hus rart at være i, bunder først og

fremmest i tre årsager: Tilstrækkeligt med frisk

luft, lys og varme. Derfor har det gode hus effektiv

naturlig ventilation, store vinduesarealer og reguleret

varmetilførsel.


Vedvarende energi

Bolig i

balance

Energiefffektivitet

Rundt om solen 7

Sundt indeklima

De seneste års indsats for at isolere og gøre vores huse helt

tætte har betydet, at husets indeklima er kommet under

luppen. I bestræbelserne på at sikre de bedste livsbetingelser

for husets beboere er fokus rettet på

den nødvendige udskiftning af fugtig indeluft

med frisk udeluft. Samtidig har balancen

mellem dagslyset gennem vinduerne og

den varmeudveksling, der sker gennem

de samme vinduesarealer,

stor betydning for, om vi oplever

husets rum rare at opholde sig i.

Sørg for ventilation af boligen

Naturlig ventilation er et af hovedområderne

i VELUX Bolig i balance. For hvis ikke

husets indeluft udskiftes løbende hen over

døgnet, giver det et fugtigt, indelukket og

tungt indeklima.

Efterhånden som husene gøres tættere

og tættere, trænger effektivt luftskifte

sig således på som en nødvendighed for

at opnå et godt indeklima. Fugtindholdet

i indeluften stammer for den største del

fra beboernes udåndingsluft, fra aktiviteterne

i huset og fra planterne. Og jo højere

relativ fugtprocent, der er i luften, jo højere

er risikoen for luftvejsgener, dannelse af

skimmelsvamp og dug på indvendige kolde

flader som vinduesruderne.

Ved et naturligt luftskifte bliver den

fugtige indeluft ledt aktivt ud af boligen.

Her kan VELUX indbyggede ventilationsklap

hjælpe til med at sikre den naturlige

ventilation af husets rum. Og hvis nogle

af ovenlysvinduerne placeres i nærheden

af kippen, kan huset hurtigt udluftes ved

at åbne et højtsiddende ovenlysvindue

samtidigt med et facadevindue på grund af

skorstenseffekten.

Styr på sundt indeklima

Med bevidst planlægning af VELUX

ovenlysvinduernes placering og brugen af

solafskærmning kan indeklimaet styres, så

der opnås et ideelt forhold mellem naturlig

ventilation, dagslystilførsel og solvarme –

der gør det til et sundt sted at bo.

Dagslyset kan udnyttes ved at tage hensyn

til solens daglige bane fra øst til vest og

hen over året, når ovenlysvinduerne skal

placeres. Syd- og vestvendte rum indbyder

til højtsiddende ovenlys, hvor det direkte

sollys reflekteres fra en modstående væg.

Placér ovenlysvinduerne lavt ved det diffuse

nordlys og ved det gyldne morgenlys

fra øst.

Styr dagslyset med

solafskærmning

Indeklimaet kan også styrkes ved at ovenlysvinduerne

er forsynet med solafskærmning,

der kan regulere dagslyset og dermed

varmepåvirkningen. Det gælder både når

ude-temperaturen er høj og når den er lav.

Udvendigt monterede markiser eller rulleskodder

stopper solens varmestråler, inden

de når ovenlysvinduet, mens indvendige

rullegardiner regulerer mængden af det

dagslys, der kommer igennem vinduet.

Hold støj ude

Hvis huset ligger i et støjfyldt område, kan

du levere VELUX ovenlysvinduer med ekstra

lydisolerende effekt. Eller du kan foreslå

at montere rulleskodder, der yder maksimal

beskyttelse mod vejrstøj, varme og lys – til

gavn for indeklimaet og dermed beboernes

trivsel i huset.

Du kan se mere om VELUX Bolig i

balance på VELUX hjemmeside.


8

Mesteropbakning

Bestil reservedele direkte hos VELUX

Du kender det godt: Der er beskadiget en del

af et VELUX ovenlysvindue, og du kan ikke

afslutte opgaven, før end du har fået fat i

reservedelen – og du har ikke lige tid til en

ekstra tur til trælasten for at se, om de har

den. Hvad gør du så

Ring til Service & Reservedele

Du griber din mobiltelefon og ringer til

VELUX på 45 16 45 16 og taster 3

– så kommer du direkte igennem til afdelingen

”Service & Reservedele”.

Aflæs typeskiltet

Du skal aflæse typeskiltet inden du ringer,

så vi er sikre på at finde den reservedel, der

passer til det aktuelle vindue, solfanger eller

solafskærmning.

Fast pris

Vi oplyser selvfølgelig pris på reservedelen,

inden du bestiller, og kan sende den direkte

hjem til dig eller til byggepladsen. Har vi

reservedelen på lager, kan vi ofte sende den

allerede samme dag, som du bestiller.

Du sparer tid og er sikker på at få den rigtige

reservedel. Du kan få reservedele til 25 år

gamle VELUX produkter og ofte til endnu

ældre ovenlysvinduer.

Ring til Service & Reservedele på 45 16 45 16 tast 3

Oversigt over de mest almindelige reservedele:

B

A

A

B

C

F

D

E

G

H

D

H

C

F

E

I

G

J

I

Når du kontakter os, så oplys venligst produkt-

og produktionskode fra typeskilt:

Produktkode :

1. Vinduestype

2. Vinduesstørrelse

3. Vinduesoverflade

Produktionskode:

4. Produktionskode

A Slutblik for låsehus

B Skinne med ventilationsfilter

C Skudrigel

D Låsehus

E Typeskilt

F Ventilationsklap

G Vippehængsel

H Ramme

I Bøsning til skudrigel

J Karm

A Topkasse

B Karmanslagslistekapsel/Øvre kapsel

C Glasindfatning/Glasprofil

D Rude

E Rammeanslagslistekapsel/Nedre kapsel

F Underrammebeklædning over glas

G Sidekarmbeklædning

H Underrammebeklædning under glas

I Underkarmbeklædning

Åbningstider

Vi er klar til at tage mod din bestilling og giver gerne gode råd og vejledning.

Vores åbningstider er: Mandag–Torsdag: kl. 8.00 - 16.00 · Fredag: kl. 8.30 - 15.30

Bemærk, at reservedele ikke tages retur.


Projekt

9

Martin Brygmann

Nyt atelier skyder ryg

– inde i den gamle stald

En gammel stald blev forvandlet til et moderne kreativt

atelier, hvor det nye hus skyder sig op inde i det

gamle som et flot, præcist prisme – forsynet med

dagslys kun via VELUX ovenlysvinduer

Musikeren, komponisten og skuespilleren

Martin Brygmann og kæresten Marianne

Lykkesfelt ønskede at ombygge den gamle

stald til et fleksibelt, multifunktionelt arbejdsrum.

Med arkitekterne Torben Thyregod og

Brian Wendin fra VELUX som ankermænd og

Svendborg Architects som projekterende, er

resultatet blevet et enkelt og spændende hus

på 25 m 2 – bygget inde i det gamle.

Det var oprindeligt tænkt som et komplet

færdigbygget hus, der skulle sænkes ned

inden for den ryddede stalds mure. Af praktiske

årsager blev huset dog alligevel bygget

på stedet af A&C Byg ApS.

Ovenlysvinduer og solvarme i

plan med taget

Taget er udført med fast undertag og

beklædt med en ny type sorteloxerede aluplader,

specielt udviklet til dette projekt. Med

VELUX ovenlysvinduer og solfangere i plan

med tagfladen, har huset en meget præcis

bygningskrop som skarp kontrast til de

gamle mure omkring huset. VELUX solvarme

bidrager til gulvvarmen under rummets trægulv

og til boligens varmtvandsforsyning.

Stalden var temmelig lavloftet, så loftet i det nye hus blev forhøjet for at give volumen.

Ovenlyset spejler sig i væggen

Indvendigt får atelieret hovedsageligt dagslys

gennem VELUX ovenlysvinduerne, og kun

gennem adgangsdøren kommer der facadelys.

Rummets ene side og loft er beklædt

med spejle for at opnå fornemmelse af større

dybde. Dagslyset fra ovenlysvinduerne spejler

sig på den modsatte væg og loft, og strejflys

giver liv til det bløde lys, der reflekteres af de

hvide vægge.

Kontrasten mellem det nye hus og de gamle mure, der

er bevarede, er slående.

Dagslyset gennem VELUX ovenlysvinduerne spejler sig

på den modsatte væg og loft.

Tag og facade er udført med fast undertag for de

sorteloxerede alu-plader.

Ovenlysvinduer og solfangere ligger i plan med

tagfladen.


10

Produkt

Nu er det legende let at åbne og

lukke det højtsiddende ovenlysvindue

med fjernbetjeningen – uden, at

der er trukket el-ledninger frem til

motoren.

Ny soldrevet automatik til

gamle VELUX ovenlysvinduer

Nu kan du tilbyde dine kunder VELUX solcelledrevet

tilbehør som fjernbetjent vinduesåbner og

solafskærmning ude som inde – uden at der skal

trækkes el-ledninger til ovenlysvinduerne.

Solcellesystemerne leveres komplet med alle

nødvendige dele, og er hurtige at montere.

Alle produkterne kommer med udførlig

monteringsvejledning, som viser montagen

trin for trin.

1

2

VELUX solcelledrevet

vinduesåbner KSX 100

Med den solcelledrevne vinduesåbner

KSX 100 kan højtsiddende eksisterende

VELUX ovenlysvinduer nu få samme komfort

som VELUX INTEGRA ® ovenlysvinduer.

KSX 100 kan monteres på under ½ time.

Den fjernbetjente motor i vinduesåbneren

drives af et batteri, der lades op fra solcellepanelet

uden på vinduets topkasse. Der

skal således ikke føres el-ledninger frem til

vinduet, og der er ingen styreboks – alt er

integreret i motoren.

Normalt monteres solcellepanelet indefra i sin holder,

der er klæbet fast på ovenlysvinduets rengjorte topkasse.

Ledningen føres ind under topkassen.

3

Afmærkning af skruehuller foretages med den medleverede

skabelon. Derefter monteres motor og batteri på

karmen under topkassen og tilsluttes solcellepanelet.

4

Til at styre vinduets åbne-/lukkefunktion

medleveres samme type fjernbetjening som

anvendes til VELUX INTEGRA ® vinduerne.

Klapbeslaget klikkes på lukkebeslaget og skrues fast.

Magnetlåsen klikkes på låsemekanismen. Alt medfølger

til enkel montage – skræddersyet til vinduet.

Motoren registreres i fjernbetjeningen og ventilationsklappen

lukkes. Derved kobles motorens kæde til klapbeslaget

på vinduets ramme, og vinduet er nu klar til

brug.

Pakken med KSX 100 indeholder alle

delene til montagen. Derudover skal

du bruge målestok, boremaskine,

skruetrækker og evt. nedstryger.


Fagtip 11

Montér den rigtige temperaturføler

Husk at montere temperaturføleren til

VELUX solfangeranlæg inden du lukker taget!

Det er vigtigt, at du i forbindelse med

montagen af solfangerne altid husker at

montere den rigtige temperaturføler i

sidste solfanger, og fører ledningen ind i

bygningen, således at VVS’eren kan få fat i

den. Det er nemlig meget svært at montere

den efter, at solfangeren er monteret og

tagdækningen gjort færdig.

Vælg den rigtige

temperaturføler

Til anlægget medleveres 3 sæt temperaturfølere.

Det er den med mærket FKP 5,5 –

som skal monteres i sidste solfanger foroven

til venstre set udefra.

Husk, at montere føleren FKP 5,5 i sidste solfanger øverst til

venstre, og at føre ledningen ind i tagkonstruktionen.

Lav en ”bølgebryder” ved store tage

For at beskytte ovenlysvinduerne mod store vandmængder, skal der

ved meget store tage udføres bølgebrydere oven over vinduerne.

Ved meget store tagflader, dvs. tagflader

med mere end 10 - 15 meter over ovenlysvinduet,

skal der etableres en "bølgebryder"

over ovenlysvinduet, således at vandet ved

store regnskyl bliver delvist ledt uden om

vinduet.

Da der ikke findes en standard bølgebryder,

skal du selv fremstille den til taget.

Til tagpaptag anvendes trekantlister og

til bølgeformet tagmateriale anvendes

inddækningszink, som beskrevet under

illustrationerne.

Ved tagpap placeres et par trekantlister ca.

1 meter over vinduet som to ben med spidsen

vendende mod kippen. Listerne dækkes

med tagpap.

Ved bølgeformede tagmaterialer kan en

blikkenslager udforme et vandskylleblik i en

formbar inddækningszink. Umiddelbart efter

tagstenskanten bukkes zinken vinkelret på

tagfladen, som vist på tegningen.


12 Dagslys-kursus

Gratis!

Dagslys-kursus for tømrermestre

I dit samarbejde med VELUX stiller vi en bred vifte af muligheder og værktøjer til din rådighed.

Hensigten er dels at forbedre dine kvalifikationer i forbindelse med viden om VELUX produkterne,

dels at gøre dit salgsarbejde stærkere. Omdrejningspunkterne er de gratis Dagslys-kurser,

som også giver adgang til at få præsentationsmappen ”Ovenlys” og til optagelse pa VELUX

hjemmeside. På oversigten herunder kan du se, hvad du skal gøre og hvad, du kan opnå.

Det gør du…

2

Som mester tilbydes du:

• Deltagelse i Dagslys-kursus 2

• Emne:

Bolig i balance, fokus på VELUX

produkternes bidrag til den bæredygtige

bolig

– Gennemgang af nyheder

Som mester skal du:

• Arrangere besøg hos din

kunde sammen med VELUX

konsulenten, hvor salgsværktøjet

”Ovenlys” anvendes i praksis

1

Som mester tilbydes du:

• Deltagelse i Dagslys-kursus 1

• Emne:

– Sælg dagslys med VELUX

– Gennemgang af salgsværktøjet

”Ovenlys”

– Fagtip til indbygning i praksis

Det får du…

Som mester er du nu:

• ”Klædt godt på” til at være

en endnu bedre Ovenlysambassadør

til gavn for dig

og dine kunder

Som mester bliver du:

• Registreret på VELUX

hjemmeside under ”Find en

tømrermester” – og du får

nem adgang til kunder

Som mester får du:

• Besøg af VELUX konsulenten

• Udlevering og gennemgang

af mappen ”Ovenlys”

Start!

Som mester modtager du:

• Hovedbrochure med prisliste

• Specialbrochurer

• Fagbladet Solsiden 3 × årligt

Program

Sted: Østbirk

A/S Østbirk Bygningsindustri

Industrivej 19 D · 8752 Østbirk

Instruktører

Peder L. Huulgaard og

Allan N. Nordentoft

Tidspunkt

Dagslys-kursus 1

5. oktober 2010

7. oktober 2010

16. november 2010

18. november 2010

25. januar 2011

27. januar 2011

8. marts 2011

10. marts 2011

Dagslys-kursus 2

27. oktober 2010

9. november 2010

1. marts 2011

6. april 2011

Sted: Hørsholm

VELUX Danmark A/S

Kursuslokalerne, Breeltevej 20

2970 Hørsholm

Instruktører

Jan Blessing og Lars Hedin

Tidspunkt

Dagslys-kursus 1

4. oktober 2010

6. oktober 2010

15. november 2010

17. november 2010

24. januar 2011

26. januar 2011

7. marts 2011

9. marts 2011

Dagslys-kursus 2

14. oktober 2010

3. november 2010

2. marts 2011

5. april 2011

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på konkurrencekuponen

på sidste side i bladet – eller på VELUX

hjemmeside under Håndværkerforum og

menupunktet Dagslys-kursus. Her kan du

også se det komplette program for Dagslys-kurserne.


Mesteropbakning 13

”Uddannelse bliver afgørende for

håndværkerens konkurrenceevne..!”

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

fastslår, at det er helt essentielt, at håndværkeren

i fremtiden er i stand til at rådgive sine kunder

– især om energirenovering.

Håndværkerens kompetencer i forbindelse

med at råde og vejlede sine kunder har stor

betydning. Flere undersøgelser peger på,

at rigtig mange private husejere opfatter

håndværkere som en ”uvildig” fagmand. Det

betyder, at husejere forlader sig på håndværkerens

anbefalinger. Det gælder i forhold

til de enkelte produkter og til de metoder,

der bliver brugt – og ikke mindst i forhold

til de løsninger og resultater, der kommer

ud af det.

Vi lever i en verden, der bliver mere og

mere kompleks. Inden for byggebranchen

udvikles materialer, metoder og produkter

hurtigere og hurtigere – særligt i forbindelse

med boligmassens energiforbrug. Det stiller

større og større krav til alle parter i byggeriet.

”I byggebranchen er der brug for, at

alle arbejder sammen om udvikling, og der

er brug for at alle parter bliver inddraget –

særligt i forbindelse med energirenovering”,

siger Michael H. Nielsen og fortsætter: ”Alle

grupper i byggeriet har brug for at være

involveret i nye udviklingsprojekter – for

at forstå sammenhængen og for at tage

ejerskab for de nye løsninger. Det slår f.eks.

igennem når arkitekter, forskellige faggrupper

inden for håndværket og producenter af

byggematerialer gennemfører prototyper på

nye byggerier som f.eks. aktivhuset ”Bolig

for livet” i Lystrup, som VELUX har været

stærkt involveret i. Her bliver energirenovering

pludselig meget konkret og ikke bare

teoretiske beregninger på papir”.

Uddannelse, uddannelse

og uddannelse…

Dansk Byggeri har etableret uddannelsen,

Energivejleder inden for klimaskærms- og

installationsområderne. Det er en helhedsorienteret

uddannelse for udførende

virksomheder inden for byggeri og installationer.

Den sigter mod, at deltagerne får

stærkere kompetencer inden for energibesparelser

i bygninger. Energivejlederuddannelsen

udbydes i to versioner: Energivejleder,

klimaskærm og Energivejleder, installationer.

”Vi ser energivejleder uddannelsen som et

supplement til det, som mange byggematerialeleverandører

gør i forbindelse med uddannelse

– som f.eks. VELUX Daglys-kurser,

hvor energitemaet også slår klart igennem”,

siger Michael H. Nielsen. Siden november

2009 har 525 håndværkere ladet sig uddanne

som energivejleder.

Michael H. Nielsen ser det som en af de

store udfordringer at få husejere til at

efterspørge energirigtige løsninger til deres

huse. ”Jo hurtigere, at husejerne får øjnene

op for energirenovering, jo bedre muligheder

har håndværkere for at gøre brug af sin

viden og kompetence. Husejernes lyst til at

efterspørge energirigtige løsninger vil bero

på, at der er økonomisk råderum til det, at

husejere reelt er bevidste om mulighederne

og så tidspunktet for, hvornår det er fornuftigt

at gennemføre en energirenovering.

Det handler derfor også meget om, at husejere

har tillid til, at de teknologiske

muligheder er udviklet og afprøvet i en

grad, så tiden er moden til at gøre det”,

siger Michael H. Nielsen.

Politiske tiltag søges…!

Dansk Byggeri deltager aktivt i den

politiske debat. Her i efteråret præsenteres

danske politikere for et forslag, der skal

styrke husejeres lyst til at efterspørge

energirenovering i form af offentlig støtte.

”Vi foreslår at kopiere den svenske model,

hvor husejere kan få et fradrag på op til

50.000,- kr. i forbindelse med dokumenteret

energirenovering. De svenske erfaringer

taler sit tydelige sprog: Det skaber flere

opgaver i byggeriet, mere omsætning og

flere arbejdspladser. Dermed kommer

der flere penge i statskassen og arbejdsløsheden

i byggebranchen falder. Det

er kun godt for samfundsøkonomien og

for energi-forbruget”, forklarer Michael

H. Nielsen. Forslaget fra Dansk Byggeri

bliver forelagt i forbindelse med efterårets

finanslovsforhandlinger.

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri understreger,

at energirenovering bliver et af håndværkerens vigtige

områder – både som rådgiver og som udførende.


* På VELUX Danmark A/S vejledende udsalgspriser inkl. moms.

** Maksimalt 10 VELUX ovenlysvinduer pr. husstand.

*** Maksimalt 10 VELUX markiser pr. husstand.

14

Mesteropbakning

Dine kunder sparer…

– og du får større indtjening

VELUX efterårskampagne giver dine kunder mulighed for at købe

VELUX ovenlysvinduer eller markiser med rabat. For dig betyder det

udsigt til flere opgaver og dermed større indtjening.

Kampagnen løber indtil den 30. november 2010 og omfatter en husstandsomdelt kampagnefolder

til mere end 400.000 husejere med ældre huse, massiv annoncering på TV2 og TV2

Charlie, annoncer i idé-nyt’s september nummer, samt i diverse boligmagasiner mv.

Deltag i VELUX

salgskonkurrence,

og vind en tur

i luftballon.

Se mere på VELUX

hjemmeside

Du har udsigt

til himlen

Erstat dit gamle

ovenlysvindue med flere

fra VELUX og spar 20%!

Drømmer du om mere dagslys og frisk luft på tagetagen, så grib chancen og erstat det

gamle ovenlysvindue med flere ovenlysvinduer fra VELUX. Lige nu giver vi 20% rabat**

til alle, der vælger at skifte en gammel ovenlysløsning ud med en ny og større fra VELUX.

En stor, kombineret løsning forbedrer indeklimaet i hele boligen og gør rummet langt

mere attraktivt. Derfor gælder rabatten også op til 10 vinduer i valgfri kombination.

Det giver dig mulighed for at tilbyde dine

kunder VELUX ovenlysvinduer og markiser

med nedenstående rabatter…

• Udskiftning af eksisterende ovenlysvindue

til flere ovenlysvinduer fra VELUX udløser

en rabat på 20 % på alle de nye ovenlysvinduer.

(Maks. 10 ovenlysvinduer pr.

husstand).

– nu har du

også udsigt til

en flot rabat!

Er der kun plads til en ny ovenlysløsning i samme størrelse, eller skal du installere

ovenlysvinduer for første gang, giver vi i samme periode 50% rabat*** på markiser til

alle dine nye vinduer. Skynd dig ind på www.velux.dk og læs, hvordan du kan spare tusinvis

af kroner på mere ovenlys i din bolig. Tilbuddet løber kun til den 30. november 2010.

VELUX

ovenlysvinduer

20%

= rabat *

vindues

CABRIO ® + sideelementer

Pris før rabat 32.050,-

Spar kr.

=

VELUX

markiser

50%

markise

rabat *

• Til nye VELUX ovenlysvinduer, og ved

udskiftning fra et gammel til nyt VELUX

ovenlysvindue, giver vi 50 % rabat på

markiser til alle de nye ovenlysvinduer.

(Maks. 10 markiser pr. husstand).

Klik dig til gode rabatter på

velux.dk

rabat

20%

på flere ovenlysvinduer*

Er tiden løbet fra det gamle ovenlysvindue, så grib

chancen og få 20% rabat på nye vinduer. Rabatten

er et eksklusivt tilbud til alle, der ønsker at skifte en

gammel ovenlysløsning ud til flere ovenlys vinduer.**

Minimumskrav er blot, at du køber mindst ét vindue

mere, end du havde.

INTEGRA ® ovenlysvindue + el-markise

6.410,- 1.500,-

Pris før rabat 9.781,-

Spar kr.

Vælger du at erstatte dit gamle ovenlysvindue med

et enkelt nyt, eller skal du installere ovenlysvinduer

for første gang, giver vi dig i samme periode 50%

rabat på markiser til alle de vinduer, du udskifter.***


Fordel de tilsendte kampagnefoldere om rabatten til de kunder,

der har størst nytte af tilbuddet. Ekstra foldere kan udskrives fra

VELUX hjemmeside under Håndværkerforum.

Ship ohøj…!

Gennemført Dagslys-kursus 1 og kundebesøg

sammen med VELUX konsulenten

kvalificerer dig til at blive synlig på VELUX

hjemmeside. Det giver adgang til yderlige

kundefordele, som da VELUX sidst i august

inviterede hjemmesidens tømrermestre

fra vest og øst på sejltur ud i det blå med

galeasen ”Haabet”.

Deltagerne blev præsenteret for kommende

VELUX tiltag og efterårets kampagne over

for private husejere. Under sejladsen blev der

også tid til hyggeligt samvær og en faglig

snak med VELUX konsulenterne om bord.

Læs mere om de gratis VELUX

Dagslys-kurser på side 12 – eller klik

ind på VELUX hjemmeside under

Håndværker-forum og se de nye

programmer for Dagslys-kurserne.Konkurrence 15

Notesblokken

Heldig vinder

Indbygning af GVO vinduer i skifertag

Hvis du skal indbygge VELUX ovenlysvinduer type GVO i et skifertag, skal der udføres

særlig inddækningsarbejde med zinkindskud langs siderne. Før du går i gang anbefales du at

henvende dig til VELUX Produkt- og byggerådgivning på den direkte telefon 45 16 45 16 og

vælge 2.

Kom til åbent hus i Hørsholm

VELUX Danmark inviterer til åbent hus i Hørsholm, hvor du og dine kunder kan få en snak

med Produkt- og byggerådgivning, samt vores arkitekt maa Brian M. Wendin, se VELUX

produkter og tilbehør samt lavenergi-koncepthuset SOLTAG. Arrangementet finder sted hos

VELUX Danmark, Ådalsvej 99 i Hørsholm torsdag den 28. oktober 2010 kl. 15-18.

Det blev Anders Lysholm, Håndværkerhjælpen

i Frederikssund, der nu kan nyde musikken

udendørs. Han blev nemlig den heldige

vinder af konkurrencen i sidste nummer

af Solsiden. Præmien var en knaldrød iPod

og to smarte trådløse, soldrevne Jabadoo

højtalere.

VELUX er igen titelsponsor for VELUX 5 OCEANS kapsejladsen

Når startskuddet til verdens hårdeste og mest prestigefyldte solokapsejlads lyder den

17. oktober i år, er VELUX igen racets titelsponsor. Havkapsejladsen er på over 30.000 sømil

i 5 opslidende etaper verden rundt. Det kan du læse mere om på www.velux5oceans.com.

Konkurrence

Konkurrence

Vind lækker Mountainbike

Få frisk luft i lungerne og nyd efterårets farver på en smart,

letkørt mountainbike. Udfyld kuponen og send den ind inden den

27. september 2010, så er du med i konkurrencen om en flot

GIANT Talon 3 MTB med

24 gear, affjedret forgaffel og

hydrauliske skivebremser.

Hvilken temperaturføler skal du bruge til VELUX solvarme

FXY 2,2 FYK 4,5 FKP 5,5

Hvad skal du taste efter 45 16 45 16 for at få den direkte linje til

Service & Reservedele

1 2 3

Hvilket typenummer har VELUX solcelledrevet vinduesåbner

GRQ 110 KSX 100 KRC 100

Afsæt tid til et Dagslys-kursus i 2010.

Du kan tilmelde dig på et af kurserne nedenfor:

ja tak, jeg/vi kommer

Nej tak, deltager kun i konkurrencen

Deltagere:

Sted: Østbirk

Dagslys-kursus 1

5. oktober 2010

7. oktober 2010

16. november 2010

18. november 2010

25. januar 2011

27. januar 2011

8. marts 2011

10. marts 2011

Dagslys-kursus 2

27. oktober 2010

9. november 2010

1. marts 2011

6. april 2011

Sted: Hørsholm

Dagslys-kursus 1

4. oktober 2010

6. oktober 2010

15. november 2010

17. november 2010

24. januar 2011

26. januar 2011

7. marts 2011

9. marts 2011

Dagslys-kursus 2

14. oktober 2010

3. november 2010

2. marts 2011

5. april 2011

Navn: Firma: e-mail:

Adresse: Postnr.: By: Mobil:

NB! Tilmelding til kurserne kan også ske på VELUX hjemmeside under "Håndværkerforum".VELUX Danmark A/S

Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm

Telefon 45 16 45 16

Telefax 45 16 45 55

velux-dk@velux.com

www.velux.dk

Dine VELUX konsulenter

VELUX konsulenterne er altid klar til at hjælpe

– både med faglige og med salgsmæssige spørgsmål.

Vest

Allan N. Nordentoft

Salgskonsulent

Jylland

Mobil 23 43 36 64

Øst

Lars Hedin

Salgskonsulent

Sjælland og Fyn

mobil 20 32 40 48

Undervisning

Peder L. Huulgaard

Instruktør

Undervisning, Vest

Mobil 29 62 38 39

Undervisning

Jan Blessing

Instruktør

Undervisning, Øst

Mobil 23 34 62 72

Projektsalg og færdighusproducenter

Kim Brandt

Salgskonsulent

Sjælland

Mobil 21 20 52 29

Design-service

Brian Möinichen Wendin

Arkitekt maa

Hele landet

Mobil 40 20 60 38

284.082/09.10

Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm

VELUX Danmark A/S

+ + + 14170 + + +

0893 Sjælland USF B

More magazines by this user
Similar magazines