Solsiden Bolig i balance Tema: - Velux

velux.dk

Solsiden Bolig i balance Tema: - Velux

Vedvarende energi

Bolig i

balance

Energiefffektivitet

Rundt om solen 7

Sundt indeklima

De seneste års indsats for at isolere og gøre vores huse helt

tætte har betydet, at husets indeklima er kommet under

luppen. I bestræbelserne på at sikre de bedste livsbetingelser

for husets beboere er fokus rettet på

den nødvendige udskiftning af fugtig indeluft

med frisk udeluft. Samtidig har balancen

mellem dagslyset gennem vinduerne og

den varmeudveksling, der sker gennem

de samme vinduesarealer,

stor betydning for, om vi oplever

husets rum rare at opholde sig i.

Sørg for ventilation af boligen

Naturlig ventilation er et af hovedområderne

i VELUX Bolig i balance. For hvis ikke

husets indeluft udskiftes løbende hen over

døgnet, giver det et fugtigt, indelukket og

tungt indeklima.

Efterhånden som husene gøres tættere

og tættere, trænger effektivt luftskifte

sig således på som en nødvendighed for

at opnå et godt indeklima. Fugtindholdet

i indeluften stammer for den største del

fra beboernes udåndingsluft, fra aktiviteterne

i huset og fra planterne. Og jo højere

relativ fugtprocent, der er i luften, jo højere

er risikoen for luftvejsgener, dannelse af

skimmelsvamp og dug på indvendige kolde

flader som vinduesruderne.

Ved et naturligt luftskifte bliver den

fugtige indeluft ledt aktivt ud af boligen.

Her kan VELUX indbyggede ventilationsklap

hjælpe til med at sikre den naturlige

ventilation af husets rum. Og hvis nogle

af ovenlysvinduerne placeres i nærheden

af kippen, kan huset hurtigt udluftes ved

at åbne et højtsiddende ovenlysvindue

samtidigt med et facadevindue på grund af

skorstenseffekten.

Styr på sundt indeklima

Med bevidst planlægning af VELUX

ovenlysvinduernes placering og brugen af

solafskærmning kan indeklimaet styres, så

der opnås et ideelt forhold mellem naturlig

ventilation, dagslystilførsel og solvarme –

der gør det til et sundt sted at bo.

Dagslyset kan udnyttes ved at tage hensyn

til solens daglige bane fra øst til vest og

hen over året, når ovenlysvinduerne skal

placeres. Syd- og vestvendte rum indbyder

til højtsiddende ovenlys, hvor det direkte

sollys reflekteres fra en modstående væg.

Placér ovenlysvinduerne lavt ved det diffuse

nordlys og ved det gyldne morgenlys

fra øst.

Styr dagslyset med

solafskærmning

Indeklimaet kan også styrkes ved at ovenlysvinduerne

er forsynet med solafskærmning,

der kan regulere dagslyset og dermed

varmepåvirkningen. Det gælder både når

ude-temperaturen er høj og når den er lav.

Udvendigt monterede markiser eller rulleskodder

stopper solens varmestråler, inden

de når ovenlysvinduet, mens indvendige

rullegardiner regulerer mængden af det

dagslys, der kommer igennem vinduet.

Hold støj ude

Hvis huset ligger i et støjfyldt område, kan

du levere VELUX ovenlysvinduer med ekstra

lydisolerende effekt. Eller du kan foreslå

at montere rulleskodder, der yder maksimal

beskyttelse mod vejrstøj, varme og lys – til

gavn for indeklimaet og dermed beboernes

trivsel i huset.

Du kan se mere om VELUX Bolig i

balance på VELUX hjemmeside.

More magazines by this user
Similar magazines