Teknik og Miljø 02_09 - KTC

ktc.dk

Teknik og Miljø 02_09 - KTC

vejledning om undersøgelse og

oprydning i villaolietanksagerne.

Når vi har fået fastlagt præcise retningslinjer

for sagerne – både i forhold

til det administrative og det

tekniske, så forventer vi, at omkostningerne

til de enkelte sager vil blive

væsentligt reduceret. Vi forventer,

at vejledningen er klar sommeren

2009,” siger Palle Boeck.

”Samtidigt ser vi en positiv nedgang

i antallet af sager, hvor der før

var 200 sager om året, så er vi nu

nede på 100 sager om året. Det

mener jeg, bl.a. kan tilskrives stramningen

i Olietanksbekendtgørelsen

og udskiftningen af gamle tanke.

Samlet set vurderer vi, at der vil

komme væsentligt færre sager i

fremtiden, og forhåbentligt vil den

nye vejledning betyde, at omkostningerne

til de enkelte sager vil falde

væsentligt,” siger Palle Boeck.

Skepsis hos KTC

Hos KTC er man skeptiske overfor,

om den kommende vejledning vil

betyde noget særligt i forhold til

omkostningerne i de enkelte sager.

”Det er meget positivt, at der nu

skrives en vejledning. Sådan en vejledning

kunne kommunerne – og

nok især forsikringsordningen og

dennes rådgivere - have haft meget

glæde af i en del år,” siger Naturog

miljøchef Christian Madsen,

Gentofte, der er formand for KTCs

faggruppe Miljø og grundvand.

”Men jeg har svært ved at forstille

mig, at vejledningen vil betyde, at

omkostningerne til de enkelte

sager vil blive reduceret væsentligt”.

Og Christian Madsen fortsætter:

”Vejledningen må jo basere sig på

den praksis, der er fastlagt gennem

afgørelser ved klageinstanser og

retsinstanser. Men disse afgørelser

giver en praksis, hvor kravene til

den dokumentation, der skal foreligge

forud for en oprydning er tårnhøje

og omkostningskrævende.

Desuden indebærer de kriterier,

der skal lægges til grund i forbindelse

med vurdering af risikoen

ved efterladelse af en restforurening,

at dette kun i meget begrænset

omfang er muligt. Derfor skal

der gennemføres meget vidtgående

og omkostningskrævende

oprensning for at leve op til lovens

krav om genopretning. Det kan en

vejledning ikke ændre på”

”De indbragte afgørelser viser

imidlertid også, at der har været en

meget stor afstand mellem det

oprensningsniveau og det dokumentationsniveau

som forsikringsordningen

og dennes rådgivere har

anset for nødvendigt, og så den

praksis, som afgørelserne har fastlagt.

Her tror jeg vejledningen kan

have stor effekt i forhold til at lede

forsikringsordningen og dennes

rådgiverne på rette spor, så dokumentation

og gennemførte oprensninger

i højere grad kan leve op til

kravene, hvilket vil være en væsentlig

lettelse for kommunernes

sagsbehandling,” slutter Christian

Madsen.

Olieselskaber afviser stigning

Fra Energi- og olieforum (brancheorganisationen

for de olieselskaber

der står bag forsikringsordningen)

afviser teknik- og miljøchef

Michael Mücke Jensen, at der skulle

være en eksplosiv udvikling i

antallet af sager, hvor prisen på

oprydning overtiger 2 mill. kr.:

”Siden marts år 2000 og frem til

31. december 2008 har vi behandlet

i alt 1424 sager. Det er kun 49

af disse sager, hvor beløbsgrænsen

på 2 millioner kroner er overskredet.

Og tallene dækker alle sager –

fra overskridelser på få tusinde kroner

til overskridelser på flere millioner

kroner,” siger Michael Mücke

Jensen og understreger, at sagerne

er fordelt over hele perioden. ”Vi

ser ingen generel stigning i antallet

af sager henover perioden, men

vurderer, at der er tale om uheldige

omstændigheder, når skaderne når

op på de beløb”.

Oliebranchen hilser Miljøministerens

initiativ med udarbejdelse

af en vejledning velkomment:”

Vores ønske til en ny vejledning er,

at der skabes grundlag for at oprydningen

lynhurtigt sættes i gang, når

der er konstateret en forurening

uden for meget bureaukrati og juridisk

tovtrækkeri. En præcis vejledning

for oprydning og kriterier og

hensyn ved oprydningen, særligt

når der er rester af fyringsolie inden

under huset, er tiltrængt.”

Forsikringsordning

Den 1. marts 2000, har olieselskaberne

i Danmark og Topdanmark

Forsikring A/S i fællesskab

oprettet en forsikringsordning

til dækning af oliekunders

forsikringsforpligtigelse i

henhold til lov om forurenet

jord. - § 48 og § 49. Denne

lov medførte en tvungen pligt

til at være forsikret mod forurening

ved evt. olieudslip fra

utæt olie tank. Forsikringsordningen

dækker maksimalt 2

millioner kr. incl. moms for en

enkelt sag.

GIS i centrum

– vi kommer hele vejen rundt

Hejrevang 8 · 3450 Allerød · Telefon 4816 6700 · Fax 4816 6701 · geograf@geograf.dk · www.geograf.dk

More magazines by this user
Similar magazines