Andel med kollektiv transport i - KTC

ktc.dk

Andel med kollektiv transport i - KTC

2020 Er tilgængelighed og mobilitet blevet forbedret Hvordan er det lykkedes at få halvdelen af trafikvæksten over i den kollektive transport Otto Anker Nielsen, DTU Transport oan@transport.dtu.dk KTC ÅRSMØDEKONFERENCE’10 TEKNIK & MILJØ 2010-2010


Trends • Generelt stigende efterspørgsel efter biltrafik – Højere BNP, indkomst og bilejerskab – Øget og længere pendling og samkvem – Centralisering af den offentlige sektor – Stigende samhandel mellem lande – Stigende lastbiltrafik (ændret logistik og forsyningskæder) • Midlertidig dæmpning af væksten p.g.a. den finansielle krise • Forskellige trends i den kollektive trafik – Prisstigninger – Regularitetsproblemer i tognettet – Nye projekter – Forskellige trends for bustrafik 2 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Situationen i dag • Trafikken er tæt på sammenbrud i store dele af vejnettet i Kbh. • Nettet er nær kapacitetsgrænsen i de større provinsbyer og i Østjylland • 160.000 timer i 2008 svarende til 22.000 fuldtidsbeskæftigede og at 10 mia. kr. spildes som følge af trængsel alene i Hovedstadsområdet 3 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Trængsel, morgenmyldretiden Legend M_RD_UM 0 Ingen data 1 - 40 Kritisk Trængsel 41 - 60 Stor Trængsel 61 - 80 Stor Trængsel 81 - 100 Begyndende 101 - 110 111 - 120 121 - 400 Legend M_RD_UM 0 Ingen data 1 - 40 Kritisk Trængsel 41 - 60 Stor Trængsel 61 - 80 Stor Trængsel 81 - 100 Begyndende 101 - 110 111 - 120 121 - 400 ³ ³ 9.990 4.995 0 9.990 Meters 1.990 995 0 1.990 Meters 4 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Trængsel i Hovedstadsregionen Motorveje Statsveje Regionale veje Kommuneveje 5 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Forventet vækst på statsvejnettet http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/image.aspobjno=185379 6 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Infrastrukturkommissionens efterspørgselsfremskrivning 2005 2015 2020 2025 2030 lav 2005 2015 2020 2025 2030 høj + 5 timer /dag/retning Vejnet: Copyright Vejdirektoratet Vejnet: Copyright Vejdirektoratet 7 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Mere vejkapacitet •Staten –Udbygning af motorveje og motortrafikveje –2+1 vejer som i Sverige –Intelligente trafiksignaler og anden brug af ITS •De kommunale vejnet –Intelligente trafiksignaler –Rundkørsler –Fjernelse af flaskehalse –Cykelfremmetiltag 8 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Økonomi – kassetænkning •Stat og kommuner finansierer infrastruktur •Private brugere og erhvervsliv får tidsgevinster (eller tidstab) –Og eventuelle værdistigninger (eller tab) •Forskellige offentlige kasser får udgifter og gevinster •=> Puljer (ITS, bus og cykel) •Kollektiv trafik offentligt styret –Modsat fly og godstransport, der i højere grad er et privat marked 9 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Regeringens målsætning •Størsteparten af den fremtidige trafikvækst skal ske i den kollektive trafik –=> Behov for markant trendbrud 10 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Markedsandele flytog Stockholm- Göteborg Markedsandel 11 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Banen Øresund-Storebælt 1996-2008 - fordoblet trafik 12 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Voluminer i dag 13 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Andel med kollektiv transport i % (Transportvaneundersøgelsen, Hovedstadsområdet) Afstand fra arbejde til station Afstand fra bolig til station


Stationsnær byudvikling •Fortæt omkring stationer •Byg nye stationer hvor der er bebyggelse –Trafikstyrelsen Stationsstruktur i Danmark •Anlæg nye jernbaner og letbaner 15 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Baggrund – udenlandske succeser •Letbaner er som regel succesfulde, hvor de anlægges • Strasbourg, Istanbul, Rom, San Diego 16 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Bustrafik •Højfrekvente stamlinjer (A-busser) •Hurtige linjer (S-busser) •Optimerede korrespondancer •Fremkommelighedstiltag (Intelligent trafikstyring) –Flere passagerer –Billigere drift 17 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Begrænsninger for biltrafikken •Parkeringsafgifter •Parkeringsrestriktioner •Bompenge •Mindre vejkapacitet 18 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Offentlig logistik og transport •Enormt optimeringspotentiale 19 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen


Konklusion •Politiske mål om –Forbedret tilgængelighed og mobilitet –Størstedelen af trafikvæksten i den kollektive trafik •Vil kræve meget markant ændret politik •Politiske mål om –Undgå forringet tilgængelighed og mobilitet –Undgå fald i den kollektive trafik •Kræver også markant ændret politik 20 DTU Transport Trafik i 2020 Otto Anker Nielsen

More magazines by this user
Similar magazines