Præsentation af MUDP (795 KB) - Vand i Byer

vandibyer.dk

Præsentation af MUDP (795 KB) - Vand i Byer

Foreløbig tidsplan for grøn teknologi 2013

• Februar: Politiske rammer og prioritering fastlagt

• Januar – Februar: Udmeldelse af de første fyrtårnsprojekter

• Februar: Bekendtgørelse i høring til ultimo marts

• April: 1. Ansøgningsrunde

• Faglig vurdering af ansøgninger og evt. indhentning af

supplerende oplysninger: ca. 8 – 10 uger

• 2. halvår: 2. Ansøgningsrunde samt udmeldelse af evt.

andre fyrtårnsprojekter

• Løbende: Etablering af partnerskaber

More magazines by this user
Similar magazines