Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

vandibyer.dk

Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

Indsamlede tilladelser vedrørende regnvandudledning

• Kommuner: Gladsaxe, København, Ruderdal, Gentofte, Odense,

Furesø

• År: 2007-12

• Antal: 22

Vandtyper: Tagvand (forskellige tagbelægninger),

overfladeafstrømning, befæstede arealer, drænvand, vejvand, P-

pladser, skolegård, standpladser ved benzintank m.m.

Vandområder: små søer, bække, åer, kanaler i byområder

(Ørestaden), marine recipienter,

© DHI

More magazines by this user
Similar magazines