Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

vandibyer.dk

Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

Indsamlede tilladelser vedrørende regnvandudledning

• Specifikation af kvalitetskrav:

• Parametre og grænseværdier (pH, SS, Fe, Total-N, Ammonium,

BOD, klorid, Total-P, bundfældeligt stof, Zn, Cu, Cd, opløst/total,

NPE, PAH, Total kulbrinter

• Ingen miljøfremmede stoffer der kan skade miljøet

• Repræsentative prøver, stikprøver

• Prøvetagningshyppighed

• Mangler: Kontroltype, kontrolregel (tilstand, transport), absolutte krav,

middelværdier, analysestandarder

© DHI

More magazines by this user
Similar magazines