Aktivitet/træning i hverdagen - Lyngby Taarbæk Kommune

etf.dk

Aktivitet/træning i hverdagen - Lyngby Taarbæk Kommune

Aktivitet/træning

i hverdagen

Hvis du er pårørende til en borger,

der modtager hjemmehjælp

eller bor på et plejecenter

Center for Træning og Omsorg


Hvad er Aktivitet/træning i hverdagen

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt, at sætte ekstra fokus

på princippet hjælp til selvhjælp gennem indsatsen

Aktivitet/træning i hverdagen.

Aktivitet/træning i hverdagen betyder, at det sundhedsfaglige

personale støtter, vejleder og motiverer din nærmeste

til selv at klare dagligdagens aktiviteter og praktiske

opgaver i den udstrækning, det er muligt. Dette, uanset

om din pårørende bor på et af kommunens plejecentre

eller bor i eget hjem og modtager hjemmehjælp fra enten

kommunen eller en privat leverandører.

Hvorfor Aktivitet/træning i hverdagen

Ved daglig aktivitet og træning opretholder eller genvinder

din pårørende sit funktionsniveau og risikoen for bl.a.

fald og knoglebrud mindskes. Samtidig påvirker fysisk og

psykisk aktivitet både humør og livskvalitet i positiv retning.

Vi tilrettelægger hjælpen med udgangspunkt i din pårørendes

ønsker og behov til hverdagen. Din pårørende og

sundhedsmedarbejderen aftaler et fælles mål om, hvilke

tabte færdigheder din pårørende skal forsøge at genvinde

eller forebygge at tabe – målet er, at din pårørende helt

eller delvist kan klare sig selv.


Som led i vores vurdering af din pårørendes behov for hjemmehjælp

kan vi eventuelt tilbyde et træningsforløb, inden vi

tager endelig stilling til behovet for varig hjælp – et træningsforløb

der har fokus på at træne din pårørende til igen, at blive

hel eller delvis selvhjulpen.

Du er en vigtig medspiller

Når du besøger din pårørende, som bor på et plejecenter eller

modtager hjemmehjælp i eget hjem – er du en vigtig medspiller,

også i relation til hjælp til selvhjælpsprincippet. Din støtte

og opbakning er medvirkende til, at din pårørende når sine mål

om at genvinde/forebygge tab af færdigheder.

Kommunens samarbejde med dig er en vigtig dimension i tilrettelæggelsen

af indsatsen for din nærmeste. Indflytnings- og

visitationssamtaler er blandt andet et forum, hvor vi kan blive

præsenteret for hinanden og få talt om vores forventninger til

hinanden.

Du kan gøre en f


Du kan gøre en forskel

Aktivitet skal forstås bredt. Alt, hvad vi foretager os i hverdagen,

er med til at styrke vores funktionsevner– både fysisk og psykisk.

Aktivitet skal derfor ses som mere end at gå eller cykle en

tur. Aktivitet skal også forstås som dagligdagens gøremål. f.eks.

• Skrive en indkøbsseddel

• Vande blomster

• Hente post i postkassen

• Brygge eller hente kaffen

• Gå ud med skraldespanden

• Købe ind og stille varerne på plads

• Tilberede mad eller hælde drikkevarer op

• Ordne vasketøj, lægge det sammen og på plads

• Vaske op, tørre af eller sætte på plads.

Du kan som pårørende medvirke til at din nærmeste opretholde

sit funktionsniveau længst muligt ved at I, i fællesskab

udføre ovenstående aktiviteter sammen.

Se pjece Aktivitet/træning i hverdagen eller kommunens hjemmeside

www.ltk.dk/aktivitet

Udarbejdet Oktober 2012

More magazines by this user
Similar magazines