Notat fra Tap-mødet den 3. juni 2013 kl. 9.30

math.aau.dk

Notat fra Tap-mødet den 3. juni 2013 kl. 9.30

Til stede: Amra, Gitte, Mette, Lisbeth og Merete

Notat fra Tap-mødet den 3. juni 2013 kl. 9.30

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt med et par enkelte rettelser.

2. Bordet rundt

Mette nævnte, at der skal findes en løsning med diplomoverrækkelse til vores eksterne lektor Bent

Jesper Christensen, som er blevet udnævnt til årets underviser i Studienævn for Matematik, Fysik og

Nanoteknologi af de studerende. Procedurer vedrørende opfølgning på/vejledning af frafaldstruede

studerende tager meget af både Mette og Lisbeths tid, men er et led i institutionsakkrediteringen og

skal derfor ”tages alvorligt”. Redigering af studieguiden er nu landet ved studienævnet og dermed ved

Mette, hvad hun har svært ved at afse tid til. Hun undres over, at school’en ikke benytter en af sine

mange PR-folk til det arbejde. Lisbeth og Mette har holdt møde med formanden for studienævnet Eva

og semestersekretæren fra fysik Jette for at finde en procedure til at håndtere det tunge arbejde med

de frafaldstruede studerende. Og de har i fællesskab fundet en procedure, som de kan stå inde for og

bruge fremadrettet. Der har også været møde med eksamenskontoret vedr.

tofags/suppleringsfagsstuderende, som giver mange frustrationer. Desværre kan vi ikke få det lavet

problematikken med delte semestre om. Vores nye kontaktperson på eksamenskontoret hedder Eva

Fryd. Og ellers er der travlt i Lisbeths biks nu grundet de påbegyndte eksaminer. Hos Amra har der

været særdeles travlt med en sommerskole i CSGB-regi hele sidste uge. Der var 38 deltagere, og det gik

rigtigt godt. Gitte er lige hjemvendt fra en god ferie til Bangkok og Australien. Merete har igen afleveret

periodeopfølgning til fakultetets økonomicenter, og blev også om lige i 11. time at aflevere endnu et

budget med yderligere besparelser. Derudover er hun så småt gået i gang med planlægningen af ph.d.-

forsvar for Ann-Eva og Sabrina. Sidstnævnte når højest sandsynligt ikke at forsvare i indeværende år.

Og så har vi fået slået en ph.d.-stilling op med start fra september på Mortens Eliteforskermidler.

3. Nyt fra møder, ledelse osv.

Merete har været til møde i økonomicenteret den 13. maj, som hun orienterede fra. Det blev blandt

andet nævnt, at der forventes færre midler til tap, annuum og forskning til næste år. Taksterne bliver

dog først fastsat til september.

4. Evt.

Lisbeth bad Merete følge op på de nye tiltag vedr. lokalereservationer og adviseret fakturering fra

Fakultetets side for undervisningslokaler. Når vi ikke ved, hvorledes afregning vil foregå og til hvilke

takster, så synes Lisbeth, det kan være uhensigtsmæssigt at booke lokaler til undervisning ud fra

præmissen ”små lokaler, når det kan lade sig gøre, kun de store, hvis nødvendigt” – vel vidende, at de

store lokaler er langt bedre, og at de måske vil komme til at være tomme, mens der pågår undervisning

i små lokaler.

Merete forhørte sig blandt tap-gruppen, om der var tilfredshed med den nye fælles e-mailadresse til de

centrale enheder. Hun selv har endnu svært ved at huske at kigge i den inbox, da den dels er uden for

hendes synsfelt på computerskærmen, og dels fordi en e-mail markeres som læst hos hende, når en af

de andre i tapgruppen har åbnet den i sin inbox.

Amra afventer stadig at holde møde i det nye web-udvalg bestående af hende, Arne Jensen og Mikkel

Brynildsen, idet de to sidstnævnte er ude at rejse.


5. Næste møde

Mandag den 24. juni kl. 9.30

Referent: Merete Heide

More magazines by this user
Similar magazines