Per Meilstrup - Mandag Morgen

mm.dk

Per Meilstrup - Mandag Morgen

Globale, grønne megatrends 2012

Mandag Morgens klimaworkshop

12. januar 2012


Forskellen på en risiko og en mulighed er

om du ser den i tide


Befolkningsudvikling

økonomisk vækst

urbanisering

miljøudfordringer


Verdens 10 største byer 1975

1 London 6.5 mio

2 New York 4.2 mio

3 Paris 3.3 mio

4 Berlin 2.7 mio

5 Chicago 1.7 mio

6 Wien 1.7 mio

7 Tokyo 1.5 mio

8 Sankt Petersborg 1.4 mio

9 Manchester 1.4 mio

10 Philadelphia 1.4 mio


Verdens 10 største byer 2015

1 Tokyo 26.4 mio

2 Mumbai 26.1 mio

3 Laos 23.2 mio

4 Dhaka 21.1 mio

5 Sao Paolo 20.4 mio

6 Karachi 19.2 mio

7 Mexico City 19.2 mio

8 New York 17.4 mio

9 Djakarta 17.3 mio

10 Calcutta 17.3 mio


2007


2030


Verden skal i de næste

50 år producere mere

mad end vi indtil nu

har produceret i hele

menneskehedens

historie tilsammen.


21. Århundredes udfordring: Fordeling af de

naturgivne ressourcer

CO2-udledning pr. indbygger/år

USA EU Kina Indien Afrika


Vi er på vej ind i

den antropogene periode:

Menneskets Tidsalder


Mennesket

har

eksisteret i

1% af 1%

af klodens

historie


90% af klodens

plantevækst

sker i

økosystemer, der

er afgørende

påvirket af

mennesket


Miljømæssig grænse

Global opvarmning

Tab af biodiversitet

Kvælstof

Fosfor

Forsuring af havet

Adgang til rent drikkevand

Arealudnyttelse

Ozonlag

Atmosfærisk aerosol-koncentration

Kemikalieforurening

Status

Overskredet

Overskredet

Overskredet

Tæt på grænsen

Tæt på grænsen

Tæt på grænsen

Tæt på grænsen

Ikke overskredet

Ukendt

Ukendt


Mærsk: Verdens første containerskib,

der kan genbruges 100%


Korea: Verdens førende cleantech

nation i 2020


Århus: Verdens førende vindenergicluster


58

8% of people

21% GDP

Kilde. Arup/C40

12% CO²


2012

8 risici

8 muligheder

Kilde: Mandag

Morgen


1. Energiforlig: Lettere justeret

ambitionsniveau, men fuld

skrue på energibesparelser og

VE (især bygninger)

2. Clean tech markedet:

Voldsomt stigende

efterspørgsel – og

konkurrence (inkl emerging

technologies)


3. Markante prisstigninger på

energi og råvarer – øget

gevinst ved besparelser

4. COP-processen: EU-pres for at

øge ambitionerne

5. EU: Miljø taber terræn til

økonomi – fokus på

energieffektivisering


6. Byernes rolle (især de store

byer) som driver øges

7. Forbrugernes og borgernes

bevidsthed om miljø og klima

øges fortsat – med små skridt

8. Den globale dagsorden skifter

fra klima og energi til

bæredygtighed og ressourcer

More magazines by this user
Similar magazines