Svenskan 19/12 - Institutionen för svenska språket - Göteborgs ...

svenska.gu.se

Svenskan 19/12 - Institutionen för svenska språket - Göteborgs ...

Seminarier Mer information i kalendariet: www.svenska.gu.se/Aktuellt/Kalendarium Måndagsseminariet, kl 15.15-17.00 i sal L308 14/5 Bodil Rosqvist Idéseminarium: Adjektiv och adverb som uttrycker ’hög grad’ 21/5 Nomi Erteschik-Shir (Ben Gurion University of the Negev, Israel), Information Structure and (in)definiteness Postseminarium på LT-gatan (anmälan till Elisabet). 28/5 Forskarkollegium Grammatikseminariet kl. 10.00-12.00 i sal L307 15/5 Erik Magnusson Petzell: Är alla samordningsled fraser 22/5 Nomi Erteschik-Shir: Canonical Information Structure and dependencies (udda vecka, men i övrigt vanlig tid och plats) 29/5 Anna-Lena Fredriksson Seminariet i lexikografi och lexikologi (Lexikaliska institutet) kl. 10:30-12:00 i sal L307 30/5 Emma Sköldberg: Tummen upp eller tummen ner Om användning och beskrivning av kon ventionaliserade gester i svenskan Seminariet Lärande, text och språk (LTS), kl 13:00-16:00 29/5 Seminarium, Pedagogen i sal BE 026. Konferenser, symposier, workshops, möten och kurser Ny! Inbjudan till mentor4research 2012-2013. Kungliga IngenjörsVetenskapsakademin och Göteborgs universitet inbjuder till ansökningar för deltagande i mentorprogram, som har syftet att öka intresset för kommersialisering av forskningsresultat. Ansökan till programmet innebär att forskaren får stöd av en mentor under ett år, ges tillfällen att möta andra forskare och bilda nätverk. Sista ansökningsdag är 21 maj 2012. För mer information http://hum.gu.se/digitalAssets/1368/1368054_m4r-inbjudan-2012---2013.pdf Ny! Nationellt centrum för svenska som andraspråk anordnar Symposium 2012 i Stockholm, 4-5 oktober 2012. Temat är Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning. Symposiet har två spår, ett för barn och ungdom och ett för vuxenutbildning. Plenarföreläsningar blandas med seminarier och workshoppar utifrån teman som undervisning, styrdokument, organisation, ämne och språk, flerspråkighet, nyanlända, sfi och arbetsliv, särskilda behov och etnologiskt perspektiv. Föreläsare: Constant Leung, René León, Gisela Håkansson, Jarmo Lainio, Inger Lindberg, Kenneth Hyltenstam, Karin Sandwall, Lena Sjöqvist, Anna Österlund m.fl. Avgift till och med 3 juni 2012: 3 000 SEK (exkl moms) Avgift från och med 4 juni 2012: 4 000 SEK (exkl moms) inkl kaffe, luncher, mingel och symposiebok. Anmälan och mer information: www.andrasprak.su.se Ny! 'Language Diversity in the Nordic countries and the UK' will take place on the 8th June 2012 at UCL, followed by a post-graduate workshop on the morning of Saturday 9th June, at which participants will have the opportunity to discuss their work with the seminar's keynote speakers. More information and the conference programme, at www.ucl.ac.uk/scandinavian-studies/language-diversity. * Textforskarmöte är ett möte för textforskare från Institutionen för svenska språket. 15 maj, kl.13:30 - 15:00 på Humanisten i sal F314.

More magazines by this user
Similar magazines