Svenskan 19/12 - Institutionen för svenska språket - Göteborgs ...

svenska.gu.se

Svenskan 19/12 - Institutionen för svenska språket - Göteborgs ...

* Welcome to the International School on Frame Semantics and Technological Applications.

Faculty of Languages and Literature, Federal University of Juiz de Fora, Brazil. June 18th

2012 to July 6th 2012. The school will be also offered online.

For more details:

http://www.ufjf.br/altosestudos-eng/

* Call for Papers - 11th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities

Submission/Proposal Deadline: August 17th, 2012. For full conference details:

http://www.hichumanities.org/

* InterFace 2012 - Call for Papers. We are delighted to announce and invite you in this year's

InterFace, a symposium for humanities and technology. In 2012 it is being hosted by

Birmingham Institute of Art and Design (BIAD) at Birmingham City University in the

United Kingdom on the 28 th , 29 th and 30 th June 2012. The Conference will be an invaluable

opportunity for participants to travel to the country’s second city to collaborate and share

ideas with some of the industry’s most promising academics. För mer information se:

http://www.interface2012.org.uk/

* Varmt välkomna till EUROCALL 2012 i Göteborg, 22-25 augusti! Huvudtalare är

Trude Heift, Simon Fraser University, Kanada, Paige D Ware, Southern Methodist

University, USA och Roger Säljö, Göteborgs universitet. För mer information se:

http://www.eurocall2012.eu/

* Kognitivt sommerseminar – (KSS12) i Oslo 10–11juni 2012. För mer information se:

http://folk.uio.no/hanneme/kss12.html

* Välkommen till den andra Nordic Translation Conference den 4-6 april 2013 vid

University of East Anglia i Norwich. Konferensen kommer att beröra all sorts översättning

mellan de nordiska språken, samt mellan de nordiska språken och engelska. Anmälan av idé

till workshop senast den 1 juni. Sista dag för abstracts är den 15 augusti. Skicka abstract

till: conference@nordictranslation.net. För mer information se:

http://www.nordictranslation.net/.

* Välkommen till NU2012 - Gränslöst lärande, 17- 19 oktober 2012 i Göteborg. Alla med

intresse för undervisning och högskole-pedagogisk forskning och utveckling är välkomna.

Arrangörer är Göteborgs universitet tillsammans med sju andra lärosäten i Västsverige.

Lämna ditt bidrag till konferensen. Bidraget ska relatera till något av konferensens åtta

teman. För utförligare information, se

http://nu2012.se/

* Välkommen till ufemiakonferensen The Eufemiavisor and Courtly Culture: Time, Texts and

Cultural Transfer, den 11–13 oktober 2012 vid Stockholms universitet. Föredrag på ämnen

som har att göra med textverken, handskrifterna, den historiska bakgrunden eller hövisk

kultur välkomnas. Abstract skickas senast den 15 december till eufemia2012@gmail.com.

För utförligare information, se

www.medeltid.su.se/eufemia2012

* 15th EURALEX International Congress i Oslo 7 - 11 augusti 2012. För utförligare

information, se

http://www.hf.uio.no/euralex

* International Conference on Functional Discourse Grammar Ghent University, Ghent,

Belgium, 6-8 June 2012. International Postgraduate Course on Functional Discourse

Grammar, Ghent University, Ghent, Belgium 4-5 June 2012. För utförligare information, se

www.functionaldiscoursegrammar.info

* Välkommen till Internationella Sagakonferensen, 5-11 augusti 2012 i Århus. För utförligare

information, se

http://sagaconference.au.dk/en/front/

More magazines by this user
Similar magazines