PROJEKTFORSLaGET FRa HøRByGåRD SIGTER mOD aT ...

fremtidensherregaard.dk

PROJEKTFORSLaGET FRa HøRByGåRD SIGTER mOD aT ...

Projektforslaget fra Hørbygård sigter

mod at genanvende de gamle lader og

stalde til fremtidens kontorer i historiske

rammer. Målet er, at bygningsanlæggets

karakter og egenart skal præge kontorarbejdspladserne,

så de forankres

i anlæggets historie. Projektet har

potentiale til at vise vejen for respektfuld

udvikling af historiske bygninger og hele

det uberørte herregårdsanlæg. endelig

kan projektet styrke Vestsjællands

erhvervsudvikling.


Hørbygaard

projekt #07

19 - 20 I fremtidens herregård/realdania

Kampestenslænger med karakter

Tæt ved Holbæk ligger Hørbygaard med direkte adgang

til fjorden. Fra bygningerne ser man udover det ubebyggede

herregårdslandskab præget af alleer, store marker og

skov samt fjorden mod syd. Nutidens bygningsanlæg

består af en hvidkalket hovedbygning, som fik nyt

udseende i 1900-1901, men blev opført i 1867. Her er

fornemme sortglaserede tegl og tårn og kviste i kobber. De

karakterfulde kampestenslænger er fra midten af 1800-tallet

og utidssvarende i moderne drift. De udgør dog en vigtig

del af det samlede, bevaringsværdige bygningskompleks.

Anlægget har stået tomt siden sidste generationsskift.

Fremtidens kontorer i historiske rammer

Som andre herregårde har Hørbygaard været et

beskæftigelsesmæssigt, økonomisk og intellektuelt

omdrejningspunkt for sin egn. Herregårdens ejer, Christian

Castenskiold, ønsker at bringe herregården i spil som

arbejdsplads for moderne virksomheder. Det skal ske ved

indretning af kontorer i de tidligere driftsbygninger.

Et innovativt projekt der skal kombinere bevaring og fornyelse

af bygningerne med fremtidens kontorarbejdspladser.

Moderne virksomheder flytter

på herregården

Projektets idé er at genskabe livet på stedet i en nutidig

kontekst ved at etablere kontorarbejdsplader og - som

tillægsydelse - synliggøre dele af herregårdskulturen.

Ikke mindst vil man etablere et virksomhedsnetværk på

egnen, som sikrer øget produktion og kvalitet af blandt

andet fødevarer.

Stedets ånd

Projektet skaber rammer for virksomheder, der kan

identificere sig med og ønsker at være en del af ‘stedets

ånd’. Den bærende ambition er at tage udgangspunkt

i mødet mellem den moderne virksomhed i viden- og

oplevelsesøkonomien og den eksklusive og forfinede kultur,

der i bredeste forstand er herregårdens. Udgangspunktet

er, at de gamle, stemningsfulde stalde og lader skal

indrettes til fremtidens kontorarbejdspladser, således at

flest mulige steder, bygninger og detaljer bevares. Der

skal kun foretages indgreb, som understreger og udvikler

den arkitektoniske kvalitet. Da bygningerne har forskellige

ruminddelinger, vil man opnå stor variation i rumtyper og

muligheder for anvendelse. Ombygningen indebærer

desuden tilføjelse af kantine, restaurant, gårdbutik, bibliotek

og IT-faciliteter på et særligt højt niveau. Møderum får

mulighed for ’skærmmøde’, så man kan holde møder ansigttil-ansigt

uden at rejse til hinanden.

Regional erhvervsudvikling styrkes

Pojektet kan vise muligheden for at indrette kontorer

i tidligere driftsbygninger med respekt for historie og

arkitektur. Projektet har desuden potentiale til at styrke

erhvervsudviklingen i regionen.

More magazines by this user
Similar magazines