Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

- 8 -

SØULYKKER MED HANDELSSKIBE

Bemærk, at tallene for kollisioner og påsejling af skib er et udtryk for antallet af skibe involveret i ulykkerne

og ikke antallet af ulykker. Hvis tallet er ulige, skyldes det enten, at det andet skib er registreret under udenlandsk

flag (antal søulykker med udenlandske skibe i danske farvande er vist i tabel 10), eller at det andet

skib slet ikke er registeret, f.eks. hvis ulykken er sket i udenlandsk farvand.

Når en søulykke sker, kategoriserer Søfartsstyrelsen den i en af følgende kategorier: Forlis, alvorlig ulykke

og mindre ulykke. Nedenstående figur giver et overblik over udviklingen i antallet af ulykker i disse kategorier

i de seneste 10 år.

60

56

50

40

30

20

10

0

50

7

1

43

28

40 39

9 8

6 5

6 6 6

3 3 3 4

2 1 3

1 0 2

33

27

Årsagen til databruddet,

er forklaret

i tabel 11

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

35

15

42

Forlis Alvorlig ulykke Mindre ulykke

Figur 1: Udvikling i antal søulykker fordelt efter søulykkens karakter

Årsager til søulykker på handelsskibe

En væsentlig del af Søfartsstyrelsens Opklaringsenheds arbejde med opklaring af søulykker er at fastslå årsagen

til, at søulykken fandt sted, så denne viden kan anvendes til at undgå lignende ulykker. I 2005 og 2006

har årsagerne til søulykkerne fordelt sig som vist nedenfor.

More magazines by this user
Similar magazines