Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

- 10 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Arbejdsulykker om bord på handelsskibe

I dette kapitel beskrives antallet af arbejdsulykker i handelsflåden, der er kommet til Søfartsstyrelsens

kendskab senest 1. marts 2007. Alle tidsserier er dannet til denne opgørelse for at sikre ens udtrækskriterier

og for at medtage eventuelle sent optagne ulykker fra tidligere år.

Det reelle antal anmeldte arbejdsulykker er formentlig højere, da ikke alle ulykker kommer til

Søfartsstyrelsens kendskab. Med i opgørelsen er også dødsfald og personskader sket ved søulykker.

Med arbejdsulykker forstås alle ulykker opstået i forbindelse med ansættelse til søs, der skal anmeldes

til Søfartsstyrelsen – uanset årsagen til ulykken. En arbejdsulykke kan således f.eks. godt opstå som følge af

en søulykke med skibet.

Tabel 17: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anmeldelsespligtige arbejdsulykker

1) 580 634 570 537 485 412 421 341 287 295

Heraf på skibe i DAS 2) 248 2567 197 126 84 84 80 77 55 45

Passagerskibe 212 192 163 97 57 55 59 55 37 29

Lastskibe 36 64 34 29 27 29 21 22 18 16

Heraf på skibe i DIS 332 378 373 411 401 328 340 264 232 250

Passagerskibe 65 79 107 124 101 102 120 78 60 64

Lastskibe 267 299 266 287 300 226 220 186 172 186

Andre 3) 1

Ikke anmeldelsespligtige arbejdsulykker

161 276 285 300 281 265 246 209 208 230

Heraf på skibe i DAS 2) 59 90 64 67 42 33 30 27 42 38

Heraf på skibe i DIS 102 186 221 233 239 232 216 182 166 192

Arbejdsulykker i alt 741 910 855 837 766 677 667 550 495 525

1) Inkl. ulykker med døden til følge.

2) Inkl. skibe registreret i Fartøjsfortegnelsen.

3) Skibe under bygning eller skibe, hvor det ikke har været muligt at fastslå, i hvilket register skibet var på

ulykkestidspunktet.

More magazines by this user
Similar magazines