Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

- 18 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Hyppighed fordelt på skibstyper

I tabellen nedenfor ses en indikation på hvilke skibstyper, der oftere forekommer arbejdsulykker i forhold til

andre. Tabellen er konstrueret på den måde, at summen af anmeldte anmeldepligtige arbejdsulykker for årene

2004 – 2006 er sat i forhold til antallet påmønstringsdage på de pågældende skibstyper i samme periode.

De fremkomne ratioer er herefter indekseret således, at containerskibe er sat lig med indeks 100. Tabellen

skal derfor læses således, at jo højere indeks, desto oftere er der de sidste 3 år forekommet arbejdsulykker på

den pågældende skibstype i forhold til på containerskibe.

Bemærk, at tabellen ikke er statistisk signifikant, men kun er ment som en indikation af, på hvilke skibstype

der oftest forekommer arbejdsulykker.

Der er tale om skibe fra både DIS og DAS.

Tabel 23: Antal konstaterede anmeldelsespligtige arbejdsulykker i forhold til

påmønstringsdage fordelt på skibstyper (perioden 2004 - 2006)

Skibstype

Index

Containerskib 100

Lastskib 267

Kemikalietankskib 146

Olietankskib 79

Tankskibe 72

Cement- og produkttankskibe 48

Passagerskib 112

Ro-Ro passagerskib 204

Kabelskib 197

Forsyningsskib 243

Bugserskib 431

Rednings-,Lods- og inspektionsskibe 332

Ro-Ro lastskib 254

Sandsuger / Stenfisker 493

Andre skibstyper 171

Gennemsnit 210

More magazines by this user
Similar magazines